Home Nieuws Hoe ervaar jij de behandeling en/of begeleiding?
11 juli 2023 - Akwa GZZ heeft een korte vragenlijst opgesteld. Hoe ervaar jij de behandeling en/of begeleiding?

Ben jij als patiënt of naaste bekend met autisme? Akwa GGZ wil graag weten of de zorg, die mensen met autisme krijgen, is volgens de afgesproken zorg zoals omschreven in de Zorgstandaard Autisme.

Akwa GGZ staat voor ‘alliantie kwaliteit in de geestelijke gezondheidszorg’. In de alliantie zijn patiënten-, naasten-, beroeps- en brancheorganisaties uit de ggz vertegenwoordigd. Deze organisaties zijn vertegenwoordigd in de kwaliteitsraad en/of de raad van toezicht van Akwa GGZ.

Akwa GGZ draagt bij aan continue kwaliteitsverbetering van zorg door ontwikkeling en onderhoud van kwaliteitsstandaarden.

Zorgstandaard Autisme

In Nederland hebben mensen met autisme, hun naasten en zorgverleners samen afspraken gemaakt over wat goede zorg is bij autisme. Die afspraken staan in een document dat de Zorgstandaard Autisme heet. Zorgverleners gebruiken dat document voor de zorg. Bijvoorbeeld voor het samen beslissen welke zorg het beste past bij mensen met autisme. En een ander voorbeeld is dat ze het gebruiken voor het maken van afspraken tussen zorgverleners.

Dit document is nu zes jaar oud. Akwa GZZ wil daarom controleren of het nog klopt wat er in staat. En of de zorg die mensen met autisme krijgen, ook klopt bij wat er in het document is afgesproken. Daarom hebben zij een korte vragenlijst opgesteld.

Invullen vragenlijst

Door de vragenlijst in te vullen kun je laten weten hoe jij de behandeling en/of begeleiding hebt ervaren. Mede op basis van deze uitkomsten wordt vervolgens bepaald of, en op welke punten de zorgstandaard herzien moet worden.

Via deze link kun je de vragenlijst invullen. Dit duurt ongeveer in 5 minuten in: https://lnkd.in/eKuqcvxP

Kijk voor meer informatie over Akwa GGZ hier.

Sluiten
Word nu lid!