Home Nieuws Rondetafelgesprek Hervormingsagenda Jeugd
21 juni 2023 - Goede behandeling en kennis over autisme zijn echt noodzakelijkRondetafelgesprek Hervormingsagenda Jeugd

Afgelopen maandag vond het rondetafelgesprek plaats over de Hervormingsagenda Jeugd met de vaste Tweede Kamer-commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het doel van dit rondetafelgesprek was om ervaringsdeskundigen, zorgaanbieders, professionals en gemeenten te horen en antwoord te krijgen op de vraag:

“Wat is er nodig om de broodnodige verbeteringen in het stelsel van jeugdhulp te realiseren en in hoeverre kan de Hervormingsagenda Jeugd daarbij helpen?”

Ook de NVA werd hiervoor uitgenodigd met de vraag of een ouder met een kind met autisme en ervaring met de jeugdhulpverlening wilde deelnemen aan dit rondetafelgesprek.

Zo heeft Renske de Gee, moeder van 2 kinderen met autisme en werkzaam bij de NVA deelgenomen aan dit rondetafelgesprek. In haar betoog heeft ze vooral de knelpunten over deze Hervormingsagenda benoemd.

Position paper

Daarnaast heeft de NVA een position paper ingezonden, die de commissie voorafgaand aan het rondetafelgesprek heeft ontvangen.

Dit zijn belangrijkste punten uit de position paper:

  • Hulp voor kinderen en jongeren met autisme moet bereikbaarder en passender worden.
  • Autisme doe je er niet zomaar bij en vraagt dus om juiste kennis en ervaring.
  • Kinderen en jongeren met autisme of een vermoeden van autisme moet tijdig worden verwezen naar gespecialiseerde de jeugd-GGZ.
  • De jeugd-GGZ moet zo landelijk mogelijk georganiseerd worden en onder meer huisartsen moeten vrij zijn hiernaar te verwijzen.
  • Bij de wijkteams moet de juiste autismekennis aanwezig zijn, zodat ook zij tijdig kunnen doorverwijzen.
  • Je kunt niet verlangen, dat ouders eerst hulp zoeken in hun eigen netwerk, want ouders van kinderen met autisme kunnen in hun eigen netwerk niet altijd rekenen op begrip.

Wat moet er vooral wel:

  • Schakel in het geval van een autisme-diagnose of een vermoeden daarvan tijdig de juiste expertise in van de jeugd-GGZ.
  • Gemeenten moeten een dekkend aanbod van psycho-educatie bieden, dat onmiddellijk in te zetten is.
  • Logeeropvang in de buurt mag ook niet ontbreken, zodat ouders even op adem kunnen komen.
  • Bij inkoop van dit soort voorzieningen moeten gemeenten zich laten adviseren door de doelgroep, zodat het aanbod aansluit bij de werkelijke behoeften van kinderen, jongeren en hun ouders.

Bekijk hier het rondetafelgesprek Hervormingsagenda Jeugd van 19 juni j.l.

Via deze link kun je het gehele gesprek bekijken.

Hier kun je de gehele position paper van de NVA lezen.

Sluiten
Word nu lid!