Home Nieuws Neurodiversiteit in het onderwijs
26 april 2023 - Hoe ervaar je het onderwijs als jouw brein op een manier werkt die afwijkt van de norm?Neurodiversiteit in het onderwijs

Eind vorig jaar organiseerde Ieder(in) met een netwerk van studentenorganisaties, JongPIT en Expertisecentrum Inclusief Onderwijs een meedenksessie voor neurodivergente studenten over het mbo, hbo en het wo. Het gaat dan om bijvoorbeeld autisme, AD(H)D, dyslexie, dyscalculie, taalontwikkelingsstoornis, niet aangeboren hersenletsel, Tourette en psychische aandoeningen.

Ieder(in) vroeg aan de 30 deelnemende studenten: is het onderwijs toegankelijk voor neurodivergente studenten? En wat moet er beter? Op basis van de input van de studenten formuleerden Ieder(in) samen met JongPIT, LSVb, ISO, JOBmbo en ECIO zes aanbevelingen voor onderwijsinstellingen.

Aanbeveling toegankelijk onderwijs voor neurodivergente studenten: 6 Tips voor studenten voor mbo, – hoger onderwijsinstellingen en universiteiten

Reactie NVA

Ieder(in) nodigde de NVA expertgroep Autisme en Onderwijs en het landelijk bureau van de NVA uit om een reactie te geven op deze zes aanbevelingen. Wij hebben aangegeven dat de zes punten herkenbaar zijn en benadrukt dat het belangrijk is dat bij de ontwikkeling van onderwijsprogramma’s al wordt nagedacht hoe het onderwijs kan aansluiten bij neurodivergente studenten. In het fundament van het huidige onderwijsstelsel zit een (impliciet) ideaalbeeld van een student die assertief, communicatief en zelfstandig is. Studenten die van die norm afwijken, bijvoorbeeld vanwege neurodivergentie, vallen daarbuiten en worden daarop afgerekend.

Neurodivergente studenten herkennen zich niet altijd in de term ‘functiebeperking’. Ook ‘ondersteuningsvraag’ is niet altijd een passende term. Hierdoor vinden neurodivergente studenten niet altijd de informatie die ze nodig (kunnen) hebben over aanpassingen op school. Een onderwerp dat nog ontbreekt in de aanbevelingen, maar wel aandacht behoeft is de stage en praktijkervaring (vooral in het mbo). Studenten ervaren stagediscriminatie bij het zoeken naar een plek en de begeleiding (zowel vanuit leerbedrijf als vanuit school) schiet tekort.

Download hier de infographic studeren en neurodiversiteit 

Sluiten
Word nu lid!