Home Nieuws Oprichter HanneMiekefonds overleden
14 maart 2023 - Jan Schäffer vestigde als één van de eersten aandacht op ouderen met autismeOprichter HanneMiekefonds overleden

Oud NVA Noord-Holland bestuurslid Jan Schäffer is onlangs op 82-jarige leeftijd overleden. Naast zijn vele activiteiten en lezingen voor de regio stond Jan ook bekend als ‘man van de boeken’ vanwege zijn boekbesprekingen, ook van Engelstalige autismeboeken, in de nieuwsbrieven van Noord-Holland en Zuid-Holland.

Visionair en baanbrekend was Jan met zijn artikel in het NVA-magazine (juni/juli 2007), ‘Oldtimers and autism’. Daarin schreef hij over het ouder worden vanaf 55+ van mensen met autisme, een toen nog onbekende groep. Met zijn artikel was de toen 66-jarige Jan Schäffer – ervaringsdeskundig klinisch psycholoog – één van de eersten in Nederland die de aandacht vestigde op de 55+ man of vrouw met autisme.

Ouderen met autisme

De groep ouderen met autisme was een blinde vlek op de kaart, in de literatuur was er nauwelijks iets over te vinden. Artsen, geriaters, psychologen en andere hulpverleners wisten weinig tot niets over autisme bij ouderen; zij behandelden deze groep voor bijkomende problemen zoals depressie en angststoornissen, terwijl het vaak achterliggende autisme werd ‘gemist’. Schäffer richtte zich in zijn artikel met name op het verbeteren van de omstandigheden van de oudere persoon met autisme.

Daarnaast richtte hij in 2009 het HanneMiekefonds op, ter nagedachtenis aan zijn dochter Hanneke en haar grootmoeder Mieke Schäffer-de Gardeijn. De HanneMieke scriptieprijs betreft een geldbedrag van € 500,-, dat zo mogelijk jaarlijks wordt uitgereikt aan een persoon die een afstudeerwerkstuk op MBO-, HBO- of WO-niveau schreef over autisme c.q. de zorg voor mensen met autisme van alle leeftijden. Dit bedrag is door de winnaar vrij te besteden.

Wij zijn Jan Schäffer zeer erkentelijk voor alles wat hij gedaan heeft en wensen zijn naasten veel sterkte toe met het verlies.

Sluiten
Word nu lid!