Home Nieuws NVA ondersteunt Manifest Toegankelijke Politiek
7 februari 2023 - 'Deelname aan de politiek en het bestuur is nog niet voor iedereen vanzelfsprekend'NVA ondersteunt Manifest Toegankelijke Politiek

Juist mensen met een andere zorgbehoefte zouden politiek actief moeten zijn. Het aanjaagteam van politici met een beperking heeft daarom op 7 februari het manifest Toegankelijke Politiek uitgebracht dat oproept tot meer politieke participatie door mensen met een beperking. De NVA steunt dit manifest, dat is aangeboden aan mevrouw K. Hagen, de voorzitter van de vaste commissie van de Tweede Kamer voor Binnenlandse Zaken.

“Deelname aan de politiek en het bestuur is nog niet voor iedereen vanzelfsprekend”, stelt het manifest. Deelname aan de politiek van zoveel mogelijk burgers is een wezenlijk onderdeel van onze representatieve democratie. Ook het VN-verdrag over de rechten van mensen met een beperking stelt dat deelname aan politieke en bestuurlijke activiteiten belangrijk is voor volwaardig burgerschap. Mensen met een beperking (lichamelijk, psychisch of anderszins) nemen naar verhouding echter erg weinig deel aan politieke activiteiten (als gemeenteraadslid of wethouder, maar ook in een functie in een politieke partij).

‘Niets over ons, zonder ons’

De NVA vindt de participatie van mensen met autisme in de maatschappij belangrijk. “We staan voor het principe ‘niets over ons, zonder ons’. Dit geldt zeker voor de politiek. Daar worden veel besluiten genomen die júist voor mensen met autisme en hun naasten van belang zijn. Bijvoorbeeld als het gaat om onderwijs, huisvesting, bijzonder leerlingenvervoer of PGB”, zegt Caroline Verkerk, directeur van de NVA. “Voor de zuiverheid van deze besluitvorming is het belangrijk dat mensen met autisme ook deelnemen aan het politieke proces. Het manifest bevat concrete voorstellen om de participatie van mensen met een beperking in de politiek te bevorderen. Als NVA onderschrijven wij het belang hiervan.”

Manifest

Het aanjaagteam van politici met een beperking heeft daarom het Manifest Toegankelijke Politiek opgesteld om politieke partijen te stimuleren meer mensen met een beperking te betrekken bij hun activiteiten.
Het manifest geeft politieke partijen een aantal aanbevelingen:

  • wees toegankelijk in communicatie en voorzieningen
  • benader mensen met een beperking actief
  • stel ze in de gelegenheid tot een gesprek met een rolmodel
  • laat ze meedraaien in de partij of fractie
  • zorg dat er een aanspreekpunt is waar ze met knelpunten terecht kunnen
  • spreek de ambitie uit dat bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2026 tenminste 5% van de kandidaten iemand is met een (functionele) beperking.

Waardevolle bijdrage

Meer dan 30 (belangen)organisaties -waaronder de NVA-, politieke partijen en jongerenafdelingen van politieke partijen hebben hun instemming betuigd met het manifest. Hun namen staan in het manifest vermeld. Het aanjaagteam hoopt dat het manifest bijdraagt aan een grotere politieke participatie door mensen met een beperking.

Het manifest geeft ook aan wat participatie mensen zelf kan opleveren: “Mensen met een kwetsbaarheid die politiek actief zijn geworden en knelpunten hebben overwonnen, hebben goede ervaringen opgedaan. Zij zien zichzelf als een waardevolle burger die bijdraagt aan het algemeen belang.”

Het Manifest Toegankelijke Politiek is een uitgave van het aanjaagteam van bestuurders met een beperking. Het aanjaagteam is ingesteld door de minister van Binnenlandse Zaken Bruins Slot om politieke participatie door mensen met een beperking te stimuleren.

Digitale ontmoetingsplaats

Een ander initiatief van dit ministerie is het opzetten van een digitale interactieve ontmoetingsplaats: www.onbeperktindepolitiek.nl.
Hier kunnen mensen met een beperking die politiek actief (willen), zijn, belangen- en patiëntenorganisaties, en mensen van politieke partijen die inclusie belangrijk vinden, elkaar vragen stellen, inspireren, stimuleren en tips geven. Ook wordt hier antwoord gegeven op veel gestelde vragen over mensen met een beperking en het politieke ambt. Aanmelding is gratis en kan via www.onbeperktindepolitiek.nl.

 

 

 

Sluiten
Word nu lid!