Home Nieuws Bezwaar maken tegen delen gegevens met NZa mogelijk
8 augustus 2022 - Toezichthouder verzamelt data om wachtlijsten terug te dringenBezwaar maken tegen delen gegevens met NZa mogelijk
@Unsplash

Sinds 1 juli zijn behandelaren in de GGz verplicht om -geanonimiseerde- patiëntinformatie aan te leveren aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Die heeft deze data nodig om de verwachte zorgintensiteit beter in te schatten.

De zorgvraag stijgt komende jaren, terwijl ook het personeelstekort oploopt. En de wachtlijsten zijn nu al lang. Daarom werkt de NZa, samen met zorgaanbieders, verzekeraars, patiënten en behandelaren aan het terugdringen van de wachtlijsten. Daartoe is in januari het Zorgprestatiemodel ingevoerd. In combinatie met de zogeheten Zorgvraagtypering is dit een belangrijk middel om de wachtlijsten in de ggz te verminderen, zodat mensen tijdig passende zorg krijgen.

Zorgvraagtype

Deze Zorgvraagtypering moet namelijk het verband leggen tussen zorgvraag en de inzet van zorg. Daarbij kan het gaan over zorgzwaarte, maar ook over de kans op herstel of op stabiliteit, terugval of recidive. Zo hoopt de NZa beter te kunnen voorspellen welke inzet van zorg naar verwachting nodig is voor een bepaalde groep patiënten.

Voor een goede werking van het model is gedetailleerde informatie nodig. Eind dit jaar moeten alle cliënten een zorgvraagtype hebben.

Een groep ggz-behandelaren is fel gekant tegen deze data-inzameling. Renske Leijten en Maarten Hijink (beiden SP) en Rens Raemakers en Lisa van Ginneken (beiden D66) hebben hierover Kamervragen gesteld.

Privacyverklaring

De NZa vindt niet dat de privacy van patiënten wordt geschonden. Op haar website schrijft de toezichthouder dat de informatie absoluut niet is te herleiden naar individuele patiënten. ‘Alleen als we deze data zouden koppelen aan andere datastromen zou het mogelijk zijn om deze wel te herleiden. Onze processen zijn zó ingericht dat dit niet zal gebeuren. Zorgverzekeraars krijgen geen inzicht in de antwoorden op zorginhoudelijke vragen. Na gebruik worden alle gegevens vernietigd.’

Patiënten hebben altijd de mogelijkheid om via een privacyverklaring bij hun behandelaar aan te geven dat zij bezwaar hebben tegen het aanleveren van informatie. Behandelaren leveren dan een aantal informatie-elementen over die patiënt niet aan. In de Informatiekaart ‘Informatiestromen in het zorgprestatiemodel en privacy’ vind je hierover meer informatie. Je kunt het formulier hier downloaden.

 

Sluiten
Word nu lid!