Home Nieuws Expertgroep Onderwijs aanwezig bij werkconferentie de Staat van het Onderwijs
25 mei 2022 - Presentatie van het rapport over de trends en ontwikkelingen binnen alle onderwijssectorenExpertgroep Onderwijs aanwezig bij werkconferentie de Staat van het Onderwijs

Jaarlijks brengt de Inspectie van het Onderwijs De Staat van het Onderwijs uit. Dit is een rapport over de trends en ontwikkelingen binnen alle onderwijssectoren van het afgelopen jaar (van primair onderwijs tot aan hoger onderwijs). Op 11 mei was er een fysieke werkconferentie, waarbij namens de NVA Expertgroep Autisme en Onderwijs Gerard van Wolferen en Jantiene Treurniet aanwezig waren.

Tijdens deze werkconferentie werd het rapport gepresenteerd en gaven verschillende sprekers, zoals wetenschappers, leerkrachten en docenten, schoolleiders en bestuurders, hun visie op onderwijs. Wat gaat er wel goed. En wat kan nog beter.

Op weg naar inclusiever onderwijs

De Expertgroep Autisme en Onderwijs presenteerde haar whitepaper ‘Samen op weg naar Steeds Inclusiever onderwijs’ via een poster.

Inclusieve houding

In deze whitepaper staat beschreven, dat het noodzakelijk is om leerlingen met autisme helderheid, duidelijkheid en vooral vertrouwen te geven. Een inclusieve houding houdt in: Wat kan ik voor je doen, wat heb je nodig? Dit geldt voor iedere leerling. Zo zal een leraar minder problemen ervaren met leerlingen.

Om passend onderwijs te kunnen bieden zal het onderwijs passend gemaakt moeten voor de leerling, in plaats van de leerling passend te maken voor het onderwijs, aldus de whitepaper.

Hybride onderwijs

‘Een interessante uitkomst van de werkconferentie was, dat er behoefte is aan een meer hybride vorm van onderwijs voor leerlingen met autisme’, vertelt Gerard van Wolferen. ‘Deels bij elkaar, omdat mensen met autisme elkaar beter lijken te begrijpen en deels gemengde klassen om zo ook te leren van klasgenoten zonder autisme en klasgenoten ook te leren wat autisme inhoudt. De vraag is alleen wel hoe je dit aanpakt zonder teveel experimenteren.’

Op donderdag 7 juli komt de NVA Expertgroep Autisme en Onderwijs weer bij elkaar en zal ook dit punt worden besproken.

Sluiten
Word nu lid!