Home Nieuws Uitreiking Hannemiekeprijs 2022
10 mei 2022 - Welke student schreef de beste afstudeerscriptie over autisme?Uitreiking Hannemiekeprijs 2022

Ieder jaar wordt aan het einde van de Autismeweek de Hannemiekeprijs uitgereikt. In samenwerking met het HanneMiekefonds wordt deze prijs toegekend aan een MBO-, HBO-, of WO- student die een afstudeerwerkstuk of -scriptie heeft geschreven waarin autisme centraal staat. De winnaar ontvangt een geldbedrag van € 500,-, dat vrij te besteden is. 

Het juryrapport

“De jury heeft weer met plezier de inzendingen gelezen. Dit jaar viel de mooie variëteit aan inzendingen op. We ontvingen zowel theoretische als praktische scripties. Duidelijk is dat op veel verschillende manieren over autisme wordt nagedacht. Goed om dit te zien!”

Als winnaar heeft de jury gekozen voor de scriptie “Families on the spectrum – Vergroten draagkracht ouders van jeugdigen met autisme” van Birsen Basar. Zij is in 2021 met deze scriptie afgestudeerd aan de Hogeschool NTI bij de opleiding SPH tot Jeugdzorgwerker.
De centrale vraag is hoe begeleiders bij een zorgorganisatie ouders van kinderen met autisme kunnen ondersteunen bij het vergroten van hun draagkracht. Draagkracht gaat over de manier waarop iemand met moeilijkheden omgaat en de veerkracht die iemand bezit.
De jury heeft dit jaar een keuze gemaakt voor een toegepaste scriptie die als doel heeft om in de praktijk zaken te veranderen. “De scriptie van Birsen Basar is van goede kwaliteit, is direct relevant voor de praktijk, heeft een heldere structuur en is zeer toegankelijk geschreven.”

Inhoud scriptie

Birsen Basar heeft voor Amarant onderzocht hoe de draagkracht van ouders van jeugdigen met autisme versterkt kan worden zodat ze tijdens en na de begeleiding zo zelfstandig mogelijk hun leven kunnen leiden. In vakliteratuur en wetenschappelijke artikelen wordt aangegeven dat de draaglast van de ouders van jeugdigen met autisme in vergelijking met andere ouders die kinderen hebben met een andere en/of geen beperking erg hoog is.

Wat kost ouders energie? Wat geeft ouders energie?

De scriptie is tot stand gekomen door middel van een literatuuronderzoek en interviews met ouders, ambulant begeleiders & onderwijscoaches, gedragsdeskundige en systeem therapeutisch werker werkzaam bij Amarant.

Aanbevelingen:

  1. Teambreed gedragen visie over draagkracht, basishouding en positionering
  2. Kennis vergroten over gezinstherapie
  3. Korte ondersteunende contactmomenten met de ouder blijven inzetten in de begeleiding
  4. Ondersteunend netwerk ouders uitbreiden

Eén van de conclusies is, dat ouders het beter volhouden als ze het gevoel hebben dat ze niet de enige zijn. Als ze kunnen praten met andere ouders die in hetzelfde schuitje zitten. Hiervoor heeft de NVA in de meeste regio’s gespreksgroepen. Mocht je hier behoefte aan hebben? Je vindt deze groepen hier. Ook hebben we een NVA-Forum, om online in contact te komen met andere ouders.

Uitreiking van de prijs

Dit jaar werd de prijs uitgereikt door Dianne Vos tijdens het NVA Autismecongres, dat samenviel met de laatste dag van de Autismeweek.

Birsen gaf hierna een inspirerende presentatie over haar scriptie, dat erg in de smaak viel bij alle bezoekers van het congres, omdat ze dit met zoveel humor wist te vertellen.

Wie is Birsen

Birsen Basar is ambassadeur van de NVA, ambulant begeleider, ambtenaar gemeente Breda en studente premaster pedagogische wetenschappen VU. Ze geeft voorlichting over autisme in Nederland en Turkije. Op haar 21ste, kreeg Birsen de diagnose autisme. NVA-ambassadeur Birsen Basar

Voor de opleiding SPH tot Jeugdzorgwerker aan de Hogeschool NTI heeft Birsen een scriptie geschreven met als titel: “Families on the spectrum. Vergroten draagkracht ouders van jeugdigen met autisme.”

“In de afgelopen jaren is er veel gedaan en bereikt op het gebied van autisme. Ik zou graag willen dat er ook meer bekendheid komt over autisme in andere culturen in Nederland. Daarin is nog veel te doen en daar draag ik graag aan bij. Mijn wens is dat (voor zover mogelijk) alle mensen met autisme meedoen aan de samenleving op hun eigen manier, rekening houdend met hun talenten en ontwikkelpunten. Ik geloof dat mensen met autisme aan deze wereld heel veel bij kunnen dragen.”

Zo deelde Birsen via haar Turkse Twitter-account over het winnen van de Hannemiekeprijs en ontving hier meer dan 100.000 likes op. Mensen feliciteerden haar en zelfs de Turkse Ministerie van VWS heeft contact met haar opgenomen om haar te feliciteren.

We zijn enorm trots op onze NVA-ambassadeur, dat ze mede door deze scriptie zelfs autisme op de kaart weet te zetten in Turkije.

Wil je graag de samenvatting van haar scriptie ontvangen? Deze kan je hier opvragen.

 

 
Sluiten
Word nu lid!