Home Nieuws Zorgen over bezuinigingen jeugdzorg
17 januari 2022 - Regeerakkoord: veel aandacht voor mentale gezondheidZorgen over bezuinigingen jeugdzorg

Vandaag en morgen debatteert de Kamer over het regeerakkoord. Een belangrijk deel van de oppositie keert zich tegen de daarin aangekondigde bezuinigingen op de jeugdzorg. PvdA, GroenLinks en JA21 eisen dat de bezuinigingen van een half miljard op de jeugdzorg, die dit kabinet vanaf 2025 voor de langere termijn inboekt, van tafel gaan. De drie oppositiepartijen komen met een gezamenlijke motie en waarschijnlijk sluiten daarbij ook andere oppositiepartijen aan. De VVD zegt dat het kabinet ook denkt aan ‘het financiële vraagstuk op de lange termijn’ en dat daarom deze keuze is gemaakt.

In de jeugdzorg zijn wachtlijsten en gemeenten krijgen te weinig geld van het Rijk om alle kinderen te kunnen helpen. De gemeenten krijgen er een aantal jaren geld bij om die problemen op te lossen, maar minder dan was afgesproken over wat nodig is om goede jeugdzorg te bieden.

Terugdringen wachtlijsten

De VNG weigert met het kabinet te overleggen over de verbeteringen in de jeugdzorg zolang het kabinet de bezuinigingen wil doorzetten. Ook Het Centraal Planbureau (CPB) uitte vorige week al kritiek op de kabinetsplannen om op de jeugdzorg te bezuinigen. Het kabinet wil de besparing van een half miljard behalen door een eigen bijdrage in te voeren of door een maximale behandelduur af te spreken.

In het coalitierapport wordt voorgesteld om in 2024 al 100 miljoen euro extra te bezuinigen op jeugdhulp. Verder verwacht de nieuwe regering bijvoorbeeld 60 miljoen euro te kunnen bezuinigen door meerjarige contracten in de ggz te verplichten, maar de vraag is hoe realistisch dat is. Bovendien is het terugdringen van wachtlijsten niet in de plannen opgenomen.

Mentale gezondheid

Maar er zijn ook positieve punten. Zo is mentale gezondheid opgenomen in het Preventieakkoord en is er extra geld voor suïcidepreventie. Specialistische jeugdhulp, waaronder de jeugd-ggz, wordt centraler ingekocht. Ook wordt in het regeerakkoord gepleit voor domeinoverstijgende samenwerking, zoals bijvoorbeeld tussen ggz en politie.

Verder wil het kabinet knelpunten op de arbeidsmarkt aanpakken, zoals het begeleiden van mensen naar de arbeidsmarkt die er nu niet tussen komen. Ook het streven naar inclusief onderwijs, waar kinderen met en zonder een beperking samen naar school gaan, is in het akkoord opgenomen.

Omdat mensen met een beperking gelijkwaardig deel moeten kunnen nemen aan de samenleving ondersteunt de regering het opnemen van een verbod op discriminatie op grond van een handicap in artikel 1 van de Grondwet. In de praktijk moet toegankelijkheid de norm worden. In het regeerakkoord staat dat dat de initiatieven uit het programma ‘Onbeperkt Meedoen!’ voortgezet zullen worden.

 

Sluiten
Word nu lid!