Home Nieuws Welke behandeling volg jij (of je kind) ivm autisme? 
12 maart 2021 - OPROEP INVULLEN VRAGENLIJSTWelke behandeling volg jij (of je kind) ivm autisme? 

Het Nederlands Autisme Register (NAR) wil graag weten welke reguliere en niet-reguliere behandelingen er in Nederland bestaan voor mensen met autisme. En ook hoeveel mensen hiervan gebruik maken en wat hun ervaringen zijn. Iedereen kan aan dit onderzoek meedoen door deze vragenlijst in te vullen. Je bent in ongeveer twintig minuten klaar. 

Het Nederlands Autisme Register doet dit onderzoek in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Autisme en Karakter (kliniek voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie). 

Het ministerie wil het totale behandelaanbod voor mensen met autisme (van alle leeftijden) in kaart brengen, inclusief de niet-reguliere behandelingen. Ook wil het ministerie onder meer weten in hoeverre niet-reguliere behandelingen (denk hierbij bijvoorbeeld aan homeopathische of antroposofische therapieën) in de plaats komen van reguliere behandelingen. En als dit inderdaad het geval is, wat hierbij de rol is van de lange wachttijden in de ggz. Andere belangrijke informatie is of mensen met autisme wel of geen baat hebben bij de behandelingen die zij volgen.

Autismekenmerken

In de vragenlijst zitten ongeveer dertig extra vragen die niet specifiek gaan over behandelingen. De reden hiervoor is dat de onderzoekers ook willen kijken of er wellicht een relatie bestaat tussen, bijvoorbeeld, iemands autismekenmerken en de keuze voor een bepaalde behandeling. Ook naar zaken als geslacht, leeftijd en opleidingsniveau wordt gekeken. 

Vaste deelnemers van het Nederlands Autisme Register hoeven deze vragenlijst niet in te vullen. De aanvullende vragen over behandelingen zitten namelijk al verwerkt in de NAR-vragenlijst van 2021. 

Deelnemen aan dit onderzoek kan tot en met zondag 11 april. De uitkomsten van het onderzoek zullen worden beschreven in een rapport voor het ministerie van VWS. 

Het Nederlands Autisme Register (NAR) is een unieke database met cijfers over autisme. Deze informatie wordt gebruikt om de levens van mensen met autisme te verbeteren. Het NAR is opgericht door de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) in samenwerking met de Vrije Universiteit Amsterdam (VU). Wil jij vaste deelnemer worden van het NAR? Deelname betekent dat je één keer per jaar onze vragenlijst invult. Het NAR is op zoek naar deelnemers met en zonder autisme. Ook ouders van kinderen met autisme worden nadrukkelijk uitgenodigd om zich aan te sluiten. Wil je meer informatie? Stuur dan een mail naar: info@nederlandsautismeregister.nl

 

Sluiten
Word nu lid!