Home Nieuws Doelgroep banenafspraak is uitgebreid
15 januari 2020 - Naar verwachting meer baankansen voor mensen met autismeDoelgroep banenafspraak is uitgebreid

De zogeheten banenafspraak voor mensen met een arbeidsbeperking is met terugwerkende kracht uitgebreid. Nu val je óók onder deze afspraak als je – met aanpassingen – het wettelijk minimum loon kan verdienen. Naar verwachting zal de kans op een baan voor mensen met autisme hierdoor vergroten. 

Voor de wijziging vielen alleen mensen onder de banenafspraak die niet in staat waren om het wettelijk minimum loon (WML) te verdienen – ook niet met aanpassingen. Nu is deze eis losgelaten. Ook mensen die wél het minimum loon kunnen verdienen vallen voortaan – onder voorwaarden – onder de banenafspraak. De verwachting is dat hierdoor meer mensen met een autisme-diagnose onder deze regeling zullen gaan vallen. 

Met terugwerkende kracht

De wijziging is ingegaan met terugwerkende kracht tot 1 december 2018. Mensen die denken dat zij als gevolg van de verandering tot de doelgroep behoren, kunnen het UWV verzoeken om opgenomen te worden in het zogeheten ‘doelgroepenregister banenafspraak’. Dit kan door bij het UWV een verzoek in te dienen voor een ‘beoordeling arbeidsvermogen’.

De banenafspraak betreft een afspraak tussen overheid, werkgeversorganisaties en vakbonden en heeft als doel om meer werkgelegenheid te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Mensen die onder de doelgroep van de banenafspraak vallen hebben meer kans op een baan. Voor werkgevers is het namelijk financieel aantrekkelijk om deze mensen in dienst te nemen of te houden. Zo kunnen zij bijvoorbeeld in aanmerking komen voor loonkostensubsidie, subsidie voor het aanpassen van de werkplek (bijvoorbeeld voor het inrichten van een prikkelarme werkplek) en voor de inzet van een jobcoach.

No riskpolis

Voldoet een werknemer aan de voorwaarden van de zogeheten ‘no-riskpolis’, dan betaalt het UWV bij ziekte bovendien de Ziektewet-uitkering. De no-riskpolis geldt voor een maximum periode van vijf jaar.

In een reactie laat het UWV voor wie de uitbreiding van de banenafspraak precies geldt. Het gaat om mensen die vóór hun 18e levensjaar, of tijdens studie al een ziekte of gebrek hadden, en die reeds werken en dankzij de inzet van een voorziening (zoals een aangepaste auto of computerhulpstukken) wel het WML kunnen verdienen maar zonder die voorziening daartoe niet in staat zijn. Het UWV beoordeelt of mensen aan deze criteria voldoen.’ 

Participatiewet

De banenafspraak valt onder de Participatiewet die op 1 januari 2015 in werking is getreden. De overheid, werkgeversorganisaties en vakbonden hebben samen afgesproken dat zij zich hard willen maken voor een inclusieve arbeidsmarkt. Om dit doel te bereiken is besloten om 125.000 extra banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Het totaal van 125.000 extra banen dient voor 2026 gerealiseerd te zijn. Door de uitbreiding van de doelgroep wordt dit aantal naar verwachting eerder gerealiseerd.

Door Inge Eugelink

Sluiten
Word nu lid!