Home Nieuws NVA lanceert Factsheet Suïcidaliteit en Autisme
10 september 2019 - Wereld Suïcide Preventie Dag 2019NVA lanceert Factsheet Suïcidaliteit en Autisme

Vandaag, op Wereld Suïcide Preventie Dag 2019, lanceren de Nederlandse Vereniging voor Autisme en 113 Zelfmoordpreventie de eerste Nederlandse Factsheet Suïcidaliteit en Autisme.

De Factsheet Suïcidaliteit en Autisme  moet zorgen voor meer kennis en bewustwording bij betrokkenen zoals mensen met autisme, naasten, huisartsen, psychologen, psychiaters en begeleiders. Doel is betere preventie doordat de signalen van suïcidale gedachten bij mensen met autisme beter worden herkend.

Concrete tips

Mensen met autisme hebben vaker zelfmoordgedachten en een grotere kans door suïcide te overlijden dan mensen zonder autisme. Volgens een grootschalige Zweedse studie uit 2016 is de kans om te overlijden door zelfdoding voor volwassenen met autisme zelfs ruim 7 keer groter dan voor andere volwassenen. Mensen met autisme en een gemiddelde tot hoge intelligentie hebben een verhoogd suïciderisico in vergelijking tot mensen met autisme en een verstandelijke beperking

In de factsheet staan de belangrijkste recente wetenschappelijke inzichten op een rij. Ook staat er in wat je kan doen als je – als naaste of als professional – te maken krijgt met een persoon met autisme die aan zelfdoding denkt. Voor mensen met autisme en suïcidale gedachten bevat de factsheet concrete tips.

Risicofactoren

Veel bekende algemene risicofactoren zijn bij mensen met autisme relatief vaak aanwezig, zoals sociaal isolement, depressies, seksuele- en genderdiversiteit, problemen in de sociale communicatie en de sociale interactie, drempels ervaren in de (toegang tot) zorg, gepest zijn, het gevoel niet in deze wereld thuis te horen en zich een last voelen voor anderen. Of er daarnaast ook specifieke autisme-gerelateerde risicofactoren zijn, wordt op dit moment nog onderzocht. Er zijn aanwijzingen dat het camoufleren van autisme-kenmerken een rol speelt, vooral bij vrouwen.

Lhbti

Het is pas sinds kort dat het verhoogde risico op suïcide(gedachten) bij mensen met autisme breed wordt onderkend. In het Regeerakkoord en in de Landelijke agenda suïcidepreventie is wel al aandacht voor het grote belang van suïcidepreventie bij lesbische, homo- en biseksuele mensen. Een relatief groot aantal mensen met autisme behoort ook tot de lhbti-gemeenschap.

Praten over zelfdoding kan bij de landelijke hulplijn 113 Zelfmoordpreventie. Telefoonnummer 0900-0113 of www.113.nl.

 Op de website van 113 Zelfmoordpreventie staat ook informatie over autisme en suïcide www.113.nl/autisme.

Door onze redactie

 Lees ook het interview met psychiater Bram Sizoo over suïcidaliteit en autisme ‘Erken dat het leven soms heel erg moeilijk is voor mensen met autisme’