Home Nieuws Hans Bruintjes overhandigt petitie
4 juni 2019 - Veel HBO en WO-studenten met autisme lopen vastHans Bruintjes overhandigt petitie

Hans Bruintjes is een student met autisme. Veel studenten met autisme lopen vast en stoppen vroegtijdig met hun opleiding, zowel in het WO, HBO als MBO. Dit is zorgelijk omdat deze studenten hierdoor minder kansen hebben op een passende baan. Om dit probleem bij de Tweede Kamer aan te kaarten, startte Hans een petitie. Die is maar liefst 3800 ondertekend. Dinsdagmiddag overhandigde hij deze aan de kamercommissie van onderwijs.

Afgelopen zomer namen de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) en Oudervereniging Balans gezamenlijk het initiatief om ervaringen met studeren met ontwikkelingsproblemen zoals autisme, ADHD en dyslexie te bundelen in een dossier. 

In het debat over passend onderwijs op 24 april in de Tweede Kamer vroegen NVA en Balans om ook studenten met een beperking de kans te geven hun talenten en capaciteiten te ontplooien en zich goed te kunnen voorbereiden op de arbeidsmarkt.

Er moet aandacht komen voor:

  • betere begeleiding (ook tijdens stage) voor studenten van mbo- hbo- en universitaire opleidingen met voldoende expertise op het gebied van studeren met bijvoorbeeld autisme
  • betere toegankelijkheid van ondersteunende faciliteiten (aangepast studieprogramma, compenserende maatregelen bij examens, studietoeslagregeling van de gemeenten)
  • samenwerking met ouders van de student
  • extra begeleiding voor studenten uit het voortgezet speciaal onderwijs
  • maatwerk bij studie en stage moet leiden tot een betere toegang tot de arbeidsmarkt
  • medewerkers van onderwijsinstellingen moeten beter geschoold worden en weten wát er mogelijk is, zodat zij goed kunnen doorverwijzen en de student de hulp krijgt die hij of zij nodig heeft.
  • Er is onbekendheid met het profileringsfonds: financiële ondersteuning bij studievertraging hoger onderwijs.

Bekijk hieronder een filmpje van de overhandiging.

 

Sluiten
Word nu lid!