Home Nieuws ‘Mbo-scholen zijn verantwoordelijk voor geschikte stageplek studenten met een beperking’
24 april 2019 - Debat over studeren met een beperking‘Mbo-scholen zijn verantwoordelijk voor geschikte stageplek studenten met een beperking’

Vandaag debatteerde de Tweede Kamer over Studeren met een beperking. Veel studenten met autisme of ADHD lopen vast tijdens hun opleiding. 

Laagdrempelige zorg ontbreekt vaak, zegt woordvoerder Joli Luijckx vandaag in het NRC. De NVA was vandaag aanwezig bij het debat.

Afgelopen zomer namen de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) en Oudervereniging Balans gezamenlijk het initiatief om ervaringen met studeren met ontwikkelingsproblemen zoals autisme, ADHD en dyslexie op het mbo te bundelen in een dossier.

Dit leverde naast schrijnende verhalen ook veel vragen op van ouders en studenten in het hbo en aan de universiteit. Want ook daar lopen heel veel studenten met een beperking vast.

De NVA en Oudervereniging Balans vragen daarom de Tweede Kamer om ook studenten met een beperking de kans te geven hun talenten en capaciteiten te ontplooien en zich goed te kunnen voorbereiden op de arbeidsmarkt.

Zowel veel universitaire studenten als studenten in het mbo en hbo geven aan vroegtijdig met hun opleiding te stoppen. Dit is zorgelijk omdat deze studenten hierdoor minder kansen hebben op een passende baan.

Daarbij hebben zij veelal een grote studieschuld vanwege het niet afronden van de opleiding. Dit maakt hun situatie extra uitzichtloos.

Er moet aandacht komen voor:

  • betere begeleiding (ook tijdens stage) voor studenten van mbo- hbo- en universitaire opleidingen met voldoende expertise op het gebied van studeren met bijvoorbeeld autisme, ADHD, dyslexie of dyscalculie
  • betere toegankelijkheid van ondersteunende faciliteiten (aangepast studieprogramma, compenserende maatregelen bij examens, studietoeslagregeling van de gemeenten)
  • samenwerking met ouders van de student
  • extra begeleiding voor studenten uit het voortgezet speciaal onderwijs

Ook de aansluiting op de arbeidsmarkt is onvoldoende en moet beter. Ruimte voor maatwerk bij studie en stage moet leiden tot een betere toegang tot de arbeidsmarkt. Medewerkers van onderwijsinstellingen moeten beter geschoold worden en weten wát er mogelijk is, zodat zij goed kunnen doorverwijzen en de student de hulp krijgt die hij of zij nodig heeft. Er is onbekendheid met het profileringsfonds: financiële ondersteuning bij studievertraging hoger onderwijs.

De minister van Onderwijs beloofde vandaag dat hij gaat kijken naar eerdere begeleiding voor studenten met een beperking op het gebied van werk.

Volgens de minister zijn mbo-instellingen ervoor verantwoordelijk dat ook studenten met een beperking een passende stageplek vinden.

Hans Bruintjes is een HBO-student met autisme. Hij is een petitie gestart voor Passend HBO-onderwijs. Je kunt nog tot en met 24 mei tekenen. In onderstaand filmpje vertelt hij er meer over:

Dossier hbo

Kamerbrief 19 april 2019

Dossier HBO-WO 2019

Dossier mbo

Kamerbrief 5 september 2018

Dossier mbo 2018

Ook het mbo moet werk maken van passend onderwijs!

Nog veel zorgen over studenten met een beperking op het mbo

Veel jongeren met autisme stranden op het mbo

Sluiten
Word nu lid!