Home Nieuws Karol Henke benoemd als nieuwe directeur NVA
1 maart 2019 - Nieuwe strategische koers Karol Henke benoemd als nieuwe directeur NVA

Het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) heeft Karol Henke benoemd als nieuwe directeur. Hij volgt Martine Muller op, die de functie als interim directeur sinds begin 2018 vervulde. Karol Henke start 1 maart 2019.

Henke heeft de afgelopen jaren directie- en managementfuncties bekleed bij zowel profit- als nonprofit organisaties (Stichting Scala, Ondernemers-start.nl, Far-East-Language Center). Daarnaast vervult hij adviesfuncties bij een aantal onderwijsinstellingen (onder andere Stichting Ontdekhoek Nederland) en is hij sinds 2015 voorzitter van het regionaal bestuur van de NVA Zuid-Holland. “Ik acht het als een voorrecht om als directeur van de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) mijn bijdrage te kunnen leveren aan deze organisatie die volop in ontwikkeling is”, zegt Henke.

Het afgelopen jaar is hard gewerkt aan het ontwikkelen van een nieuwe strategische koers voor de NVA die recent door de algemene ledenvergadering is vastgesteld. “Om deze strategie samen te implementeren en de verbinding met de regio’s verder te versterken hebben we bewust de keuze gemaakt om iemand vanuit de regio deze fase te laten begeleiden”, aldus bestuursvoorzitter Gerdy Harteveld.

Sluiten
Word nu lid!