Home Nieuws Kwetsbare jongvolwassenen krijgen te weinig hulp
25 februari 2019 - Arbeidsmarktparticipatie na VSO, Praktijkonderwijs en Entree-opleidingKwetsbare jongvolwassenen krijgen te weinig hulp

Kwetsbare jongvolwassenen krijgen nog altijd te weinig hulp van gemeenten, scholen, zorginstanties en werkgevers.  Dit blijkt uit een onderzoek van het ministerie van VWS.

 

Voor het onderzoek interviewde het Toezicht Sociaal Domein – onderdeel van het ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) – 31 jongvolwassenen die afkomstig zijn van het Voortgezet Speciaal Onderwijs, het Praktijkonderwijs of de Entree-opleidingen. De geïnterviewden hebben geen startkwalificatie (een diploma havo, vwo, mbo niveau 2 of hoger) voor de arbeidsmarkt.

‘Ze verwoorden het bij de gemeenten altijd heel moeilijk, dan weet ik niet wat ik moet doen’, zegt Selin in één van die interviews. ‘Mijn begeleider nemen ze wel serieus, dus die gaat altijd mee’, zegt Mark in een ander interview. Het Toezicht Sociaal Domein maakte een animatie op basis van citaten van de geïnterviewde jongvolwassenen.

De jongeren zeggen vaak het gevoel te hebben dat ze niet serieus worden genomen, terwijl ze zo graag als volwaardige personen worden gezien. Ook zijn er in hun ogen maar weinig ondersteuners die echt moeite voor hen willen doen en langere tijd met hen verbonden blijven. Het gevolg is dat een deel van de doelgroep zich afsluit voor hulp, waar ze die wel hard nodig hebben.

Arbeidsmarkt

Ondanks dat er op dit moment veel vacatures open staan en de arbeidsmarkt verder aantrekt, profiteert de onderzochte groep daar maar in beperkte mate van. Over de afgelopen vier jaar zit gemiddeld één op de drie schoolverlaters uit de doelgroep langere tijd zonder werk of uitkering. Diegenen die wél werken, hebben moeite om hun baan te behouden.

Uit cijfers van het CBS blijkt dat van de jongvolwassenen die op 1 oktober 2015 werkten, maar 54 procent twee jaar later nog altijd aan het werk was. Zie CBS: Update door- en uitstroomcijfers participatie zonder startkwalificatie 2019

De animatie en CBS cijfers over de participatie van de doelgroep vormen het tweede deel van het onderzoek van Toezicht Sociaal Domein naar deze groep. In het derde deel wordt onderzocht wat scholen en gemeenten samen met lokale instanties doen om de participatie van deze groep te verbeteren. De uitkomsten hiervan worden naar verwachting in april 2019 gepubliceerd.

Door onze redactie

Sluiten
Word nu lid!