Home Nieuws Ouders laten van zich horen. Terecht?
31 juli 2017Ouders laten van zich horen. Terecht?

Ouders van zorgleerlingen laten nog veel te weinig van zich horen, vindt Swanet Woldhuis, directeur van de NVA en Balans.

In een Opiniestuk in NRC Handelsblad, Ouders veeleisend? Ja. met een reden, wordt een helder overzicht gegeven van de problematiek waar ouders van een zorgleerling mee worstelen.

Met de invoering van passend onderwijs, nu drie jaar geleden, werd bedacht dat er voor ieder kind wel een passende plek zou zijn. Scholen zouden onderling het aanbod op elkaar afstemmen en thuiszitters zouden er niet of nauwelijks meer zijn.

Niets is minder waar. In de Monitor Samenwerkingsverbanden 2016 laat Oberon zien dat er veel te weinig geschikte plaatsen zijn voor kinderen die nu thuiszitten. Tot de komst van het passend onderwijs hadden ouders nog de keuze of zij hun kind in het speciaal onderwijs geplaatst wilden hebben of dat zij met behulp van het ‘rugzakje’ de ondersteuning in zouden zetten binnen het reguliere onderwijs.

Nu beslissen de Samenwerkingsverbanden wat de juiste plek is. Daar hebben ouders zich bij neer te leggen. Het geld is ook nu beschikbaar, maar helaas is niet duidelijk waar het aan wordt besteed. De NVA besteedde hier kort geleden ook al aandacht aan in het bericht ‘Rekenkamer: Bestedingen passend onderwijs volstrekt ondoorzichtig’.

Ouders stappen nu uit wanhoop naar de rechter. Maar is het niet zorgelijk dat ouders deze stap moeten zetten? Zou er niet een passend aanbod moeten zijn, en zouden de regionale verschillen en het gebrek aan juiste informatie niet spoedig opgelost moeten worden? Swanet Woldhuis vindt van wel.

Lees hier het opiniestuk van Swanet Woldhuis in NRC Handelsblad