030-2299800
23 juni: Algemene Vergadering van Afgevaardigden

Op zaterdag 23 juni 2018 wordt in De Bilt de jaarlijkse Algemene Vergadering van Afgevaardigden van de NVA gehouden, tussen 10.00 en 12.00 uur.

Op de agenda zullen onder andere komen te staan de bespreking en accordering van de jaarrekening en het jaarverslag, alsmede informatie over de voortgang van het strategietraject en uiteraard de notulen van de vorige vergadering.

Conform de statuten zal de uitnodiging met agenda en vergaderstukken tijdig aan de stemrecht hebbende afgevaardigden van de regio’s worden toegezonden. Overige leden zijn ook welkom bij de Algemene Vergadering van Afgevaardigden.

Wilt u uw aanwezigheid uiterlijk 8 juni doorgeven via evenement@autisme.nl *) onder vermelding van
Deelname AVA.

 

*) Dit mailadres is uitsluitend bedoeld voor het doorgeven van aanmeldingen voor de Algemene  Vergadering van Afgevaardigden.

Om de website goed te laten functioneren en te verbeteren gebruiken wij cookies. Als u de website verder gebruikt dan gaat u hiermee akkoord. Zie onze privacyverklaring, die ook geldt als u lid wordt of zich aanmeldt voor nieuwsbrieven.