Home Over autisme Behandeling en begeleiding CEASE

CEASE

Door Karin van den Bosch

Met dank aan Kim Jonkman (NAR)

 CEASE-therapie is een alternatieve behandeling. CEASE staat voor Complete Elimination of Autism Spectrum Expression. Het is bedacht door de in 2010 overleden arts en homeopaat Tinus Smits.

Let op!
De NVA doet hiermee nadrukkelijk geen aanbeveling voor deze alternatieve behandelingen. We noemen deze alleen omwille van de volledigheid van de informatie.

 

Deze pagina’s zijn mede mogelijk gemaakt door Stichting Voorzorg Utrecht

 • + Wat is het?Lees meer

  CEASE-therapie is een alternatieve behandeling. CEASE staat voor Complete Elimination of Autism Spectrum Expression. Het is bedacht door de in 2010 overleden arts en homeopaat Tinus Smits.

  Vergelijkbare behandelingen kennen namen zoals isopathie of isotherapie, homeopathische profylaxe, homeopathische detox-therapie en vaccinatie-ontstoringskuur. We gebruiken de term ‘CEASE-gerelateerde behandelingen’ voor CEASE-therapie en soortgelijke behandelingen (Lees verder onder Vormen)

  CEASE-therapie en soortgelijke behandelingen maken gebruik van “homeopathische verdunningen van de toxische stoffen die het ziektebeeld hebben veroorzaakt” (Smits, 2012) (isotherapie).

  De website www.cease-therapie.nl beschrijft de behandeling als volgt: “Stap voor stap worden alle oorzakelijke factoren (vaccins, reguliere medicatie, intoxicaties, ziektes, etc.) ontstoord met de homeopathisch verdunde en gepotentieerde stoffen die het autisme veroorzaakt hebben.” Daarnaast kan de CEASE-behandelaar allerlei supplementen en diëten voorschrijven.

  CEASE-gerelateerde behandelingen bij autisme

  Ongeveer 3% van de mensen met autisme in Nederland maakt gebruik van CEASE-gerelateerde behandelingen. Onder autistische kinderen (tot 18 jaar) is dat percentage ruim twee keer zo groot, namelijk 6,7%. Dit blijkt uit onderzoek vanuit het Nederlands Autisme Register (NAR) (Jonkman et al., 2021). (Lees verder onder Achtergrond)

  Omstreden

  CEASE-gerelateerde behandelingen zijn omstreden, onder andere vanwege omstreden beweringen over autisme. Zo claimen sommige CEASE-behandelaren onterecht dat autisme wordt veroorzaakt door vaccinaties. Een andere bewering is dat autisme kan worden genezen. Met name grondlegger Smits was hier heel stellig in. Niet alle CEASE-therapeuten zijn het hier mee eens.

  Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat vaccinaties geen autisme veroorzaken. Genezing van autisme is (nog) niet mogelijk en volgens sommigen ook niet wenselijk. [lees verder onder Discussie]

  Overwegingen

  Maak voor jezelf, of voor je naaste, een zorgvuldige afweging of CEASE-gerelateerde therapie bij je past. Vragen die je jezelf kunt stellen zijn:

  -Wat zijn mogelijke voordelen en nadelen? (zie verder onder voordelen en nadelen)

  -In hoeverre komen de opvattingen van de CEASE-behandelaar overeen met de jouwe?

  -Hoe denk je over alternatieve behandelingen of over homeopathie in het algemeen?

  -Wil je de cease-therapie volgen in aanvulling op reguliere behandeling, of in plaats daarvan?

  -Zijn eventuele voordelen ook op een andere manier te krijgen, zoals een hulpverlener die ruim de tijd voor je neemt?

  Tips

  -Vraag van te voren na wat de opvattingen zijn van de betreffende behandelaar, bijvoorbeeld over genezing van autisme en de rol van vaccinaties.

  -Bedenk van te voren hoe je zelf denkt over genezing van autisme, vaccinaties, homeopathie etc.

  -Wanneer jouw opvatting en/of die van de behandelaar afwijken van meer gangbare opvattingen, houd dan een ‘open mind’. Houd er rekening mee, dat deze opvattingen of verwachtingen niet uit kunnen komen, en wees dan niet teleurgesteld. Bijvoorbeeld wanneer het autisme na behandeling niet genezen blijkt te zijn.

 • + VormenLees meer

  Naast de originele CEASE-behandeling bestaan er diverse soortgelijke behandelingen. Deze hebben namen zoals isopathie of isotherapie, homeopathische profylaxe, homeopathische detox-therapie en vaccinatie-ontstoringskuur. We gebruiken de term ‘CEASE-gerelateerde behandelingen’ voor CEASE-therapie en soortgelijke behandelingen.

  Bij al deze behandelingen wordt homeopathie gebruikt om het effect van vermeende schadelijke stoffen zoals vaccinaties te ontstoren.

 • + AchtergrondLees meer

  CEASE-therapie is bedacht door de in 2010 overleden arts en homeopaat Tinus Smits. Smits schreef het boek Autisme, de wanhoop voorbij (2012). In dit boek beweert Smits dat hij autisme kan genezen. Ook zegt hij onterecht dat autisme mede ontstaat door vaccinaties. Op het boek kwam veel kritiek.

  Elijah Delsink schreef in 2019 voor zijn toenmalige HAVO-opleiding een profielwerkstuk over CEASE-therapie. Voor het televisieprogramma De Monitor vormde dit onderzoek de aanleiding voor meerdere uitzendingen over deze therapie. Eén van deze uitzendingen (van 21 september 2020) had als titel: Elijah (17) heeft autisme en wil een verbod op homeopathische therapie die hem zou genezen.

  Deze uitzending leidde tot vragen van PvdA-Tweede Kamerlid Lilianne Ploumen aan toenmalig staatssecretaris van VWS Paul Blokhuis. In een schriftelijke reactie op deze vragen (2 december 2020) stelde Blokhuis onder meer dat hij het toezicht op de CEASE-therapie waar mogelijk wil versterken. Ook kondigde de staatssecretaris een onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek aan naar de mogelijke schadelijkheid van CEASE. Het Nederlands Autisme Register (NAR) heeft dit onderzoek in 2021 uitgevoerd (Jonkman et al., 2021).

  CEASE-gerelateerde behandelingen bij autisme

  Ongeveer 3% van de mensen met autisme in Nederland maakt gebruik van CEASE-gerelateerde behandelingen. Landelijk zijn dat 6.000 personen, op basis van een geschat aantal van 200.000 autistische mensen in Nederland. Onder autistische kinderen (tot 18 jaar) is dat percentage ruim twee keer zo groot, namelijk 6,7%. Dit betekent dat de afgelopen vijf jaar naar schatting 1860 kinderen in Nederland een CEASE-gerelateerde behandeling hebben ondergaan (Jonkman et al., 2021).

  Binnen het onderzoek van het NAR (Jonkman et al., 2021) waren mensen met autisme die een CEASE-gerelateerde behandeling volgden vaak op jongere leeftijd gediagnostiseerd dan mensen met autisme die geen alternatieve behandeling volgden (13 jaar versus 39 jaar). Van de mensen die CEASE-gerelateerde behandelingen ondergingen had 80% de autisme diagnose voor de leeftijd van 12 jaar. De gemiddelde leeftijd (13 jaar) ligt iets hoger, omdat er sprake was van een scheve verdeling: sommige onderzoeksdeelnemers kregen op (veel) oudere leeftijd hun diagnose.

  Opvallend is ook dat degenen die een CEASE-gerelateerde behandeling volgden vaker een verstandelijke beperking hebben: 30% versus 5%.

  De CEASE-gerelateerde behandeling duurde bij 33% van de gebruikers maximaal vier maanden, bij 33% een jaar of langer.

  Hoewel CEASE-gerelateerde behandelingen vaak claimen autisme te kunnen genezen, was dit voor de ruime meerderheid (ca. 92%) van de onderzoeksdeelnemers niet het doel waarmee zij hiervan gebruik maakten.

  De meest genoemde redenen om te kiezen voor een CEASE-gerelateerde behandeling waren:

  – ‘Ik dacht ‘misschien helpt het wel en het kan in elk geval geen kwaad’’ (45,3%)

  – ‘Ik had hier positieve verhalen over gehoord’ (26,1%)

  – ‘De doelen van de behandeling sloten aan bij mijn wensen’ (25,0%)

  – ‘Reguliere behandeling gaf niet de gewenste resultaten’ (18,8%)

   

  De CEASE-gerelateerde behandelingen waren vooral gericht op de volgende (autisme)kenmerken:

  – Lichamelijke klachten / slaapproblemen (45,3%)

  – Problemen op het gebied van prikkelverwerking (43,8%)

  – Angst / agressie / depressie / stemming / psychotische klachten (35,9%)

   

  Een derde van de deelnemers (34,4%) was tevreden over de CEASE-gerelateerde behandeling en 15,6% was ontevreden.

  Over het algemeen ondervonden de deelnemers geen schadelijke effecten van deze behandelingen. Twee deelnemers zeiden (3,2%) schade te hebben ondervonden van de CEASE-gerelateerde behandeling. Zij noemden schade door valse belofte op genezing (1 persoon) en schade door het mislopen van reguliere behandeling (1 persoon). (Lees meer onder Nadelen). Wel bleek uit interviews dat deelnemers zich zorgen maakten over de claims m.b.t. genezing en vaccinaties die gemaakt werden door CEASE-behandelaren.

  Er is momenteel weinig aandacht voor alternatieve behandelingen in de behandelrichtlijnen voor autisme; CEASE-gerelateerde behandelingen worden hierin zelfs helemaal niet genoemd.

   

  Bron:

  Jonkman, K. et al. (2021). Alternatieve behandelingen en autisme. Omvang, ervaringen en kenmerken gebruikers. Nederlands Autisme Register.

 • + EffectiviteitLees meer

  Er is geen wetenschappelijk bewijs voor de effectiviteit van CEASE-gerelateerde behandelingen.

 • + Voor wieLees meer

  Volgens de CEASE-behandelaren is hun behandeling bedoeld voor iedereen.

  Afhankelijk van uw eigen overtuigingen kunt u op zoek naar een behandelaar wiens overtuigingen aansluiten bij die van uzelf. Wel is het belangrijk een open, kritische houding te hebben ten opzichte van (onbewezen of onjuiste) gezondheidsclaims. Ook is het belangrijk van te voren te beseffen dat verwachtingen niet uit kunnen komen of gezondheidsclaims niet waargemaakt worden. Daar moet je mee om kunnen gaan.

  Let op!
  De NVA doet hiermee nadrukkelijk geen aanbeveling voor deze alternatieve behandelingen. We noemen dit alleen omwille van de volledigheid van de informatie.

 • Waar te vindenLees meer

  Volgens de CEASE-website (http://www.cease-therapy.com/make-appointment/all-certified-practitioners) zijn er in Nederland in totaal 131 gecertificeerde CEASE-behandelaren.

  Daarnaast zijn er diverse andere alternatieve behandelaren of homeopaten die een zgn. detox-behandeling aanbieden.

  Let op!
  De NVA doet hiermee nadrukkelijk geen aanbeveling voor deze alternatieve behandelingen. We noemen dit alleen omwille van de volledigheid van de informatie.

 • + VoordelenLees meer

  Voordelen of positieve punten die genoemd werden door sommige onderzoeksdeelnemers (Jonkman et al., 2021):

  • ‘Meer rust in het hoofd’ hebben gekregen;
  • Verbetering van lichamelijke klachten;
  • Behandelaren hebben veel persoonlijke aandacht voor hun cliënt en luisteren echt;
  • Holistische aanpak. Er wordt gekeken naar de hele mens;
  • Er is geen wachtlijst. Vooral als je het zelf betaalt kun je in principe overal terecht.

  N.B.:

  -Voor veel onderzoeksdeelnemers (Jonkman et al., 2021) was het niet duidelijk of de veranderingen werden veroorzaakt door de CEASE-gerelateerde behandeling, door een andere behandeling die zij gelijktijdig volgden of te maken hadden met normale verbeteringen door ontwikkeling.

  -Sommige positieve kanten zijn niet specifiek voor CEASE-gerelateerde behandelingen, maar worden genoemd als voordelen bij een bredere groep alternatieve behandelingen: persoonlijke aandacht; de behandelaar neemt de tijd voor je en luistert echt; oog voor de hele mens (holistische aanpak); geen wachtlijst.

 • + Nadelen en/of risico'sLees meer

  Nadelen, risico’s of schade van CEASE-gerelateerde behandelingen die genoemd worden zijn (Jonkman et al., 2021).:

  • De behandelingen kunnen veel geld kosten. De kosten van een CEASE-gerelateerde behandeling varieerden van 0 tot 6000 euro voor de cliënt. Gemiddeld gaven deelnemers hier 943,08 euro aan uit (Jonkman et al., 2021). Hoe je verzekert bent voor alternatieve zorg speelt hierbij een rol.
  • Vermoeiend
  • Weinig effectief
  • Mislopen van een reguliere behandeling
  • Valse belofte op genezing van autisme
  • Autisme wordt onterecht in verband gebracht met vaccinatie(s);

  Autisme wordt gepresenteerd als een ‘afwijking’ die ongewenst is en verholpen moet worden. Dit kan de beeldvorming over autisme negatief beïnvloeden. Ook kan het negatieve gevolgen hebben voor het zelfbeeld van mensen met autisme.

  Onjuiste claims over oorzaken of genezing van autisme kunnen leiden tot valse hoop of een schuldgevoel, bijvoorbeeld als de beloofde genezing van autisme uitblijft. Ook kan het ouders terughoudender maken ten opzichte van (toekomstige) vaccinaties.

  N.B.:

  2 van de 64 mensen (3,2%) die CEASE-gerelateerde behandelingen volgden, zeiden hiervan schade te hebben ondervonden in het vragenlijstonderzoek. Zij noemden schade door valse belofte op genezing (1 persoon) en schade door het mislopen van reguliere behandeling (1 persoon). De negatieve ervaringen en de zorgen over de boodschap van dit soort behandelingen, die in de interviews wel naar voren kwamen, werden in de vragenlijst niet gerapporteerd.

 • + DiscussieLees meer

  CEASE-gerelateerde behandelingen hebben veel kritiek ontvangen. Tegenstanders, zoals de Vereniging tegen Kwakzalverij, zeggen dat de claims over het effect van de behandeling misleidend en oneerlijk zijn aangezien er geen bewijs is voor de werking van de behandeling.

  Voorstanders van de CEASE-behandeling claimen ten onrechte dat bij 70-80% van de kinderen met autisme het autisme mede veroorzaakt wordt door vaccinaties. Wetenschappelijk onderzoek heeft herhaaldelijk laten zien dat hier geen bewijs voor is. Uit onderzoek weten we dat autisme ontstaat door een combinatie van genetische factoren en factoren uit de omgeving.

  Ook beweren veel CEASE-behandelaren (deels) te kunnen genezen door de zogeheten ‘isotherapie’. Volgens de huidige wetenschappelijke inzichten is genezing van autisme niet mogelijk. Volgens velen is het genezen van autisme bovendien ongewenst, ongeacht welke behandeling je kiest. Verschillende visies op autisme spelen hierbij een rol. Als je autisme niet als ziekte of stoornis ziet, hoef je er ook niet van te genezen.

  Met name grondlegger Smits was stellig over de rol van vaccinaties, en over de mogelijkheid om autisme te genezen. Niet alle CEASE-therapeuten zijn het hier mee eens.

 • + Meer informatie / referentiesLees meer

  Jonkman, K. et al. (2021). Alternatieve behandelingen en autisme. Omvang, ervaringen en kenmerken gebruikers. Nederlands Autisme Register.

  Westerloo, A. (2021). Alternatieve behandelingen. Autisme Magazine, 48 (4), 40-41

  KRO-NRCV (2020). Elijah (17) heeft autisme en wil een verbod op homeopathische therapie die hem zou genezen. Pointer, uitzending 21 november 2020.

  KRO-NCRV (2021). Schoolopdracht Elijah (17) leidt tot onderzoek naar alternatieve autismebehandelingen. 2 april 2021.

  Kamervragen (Aanhangsel van de Handelingen) 2020-2021, nr. 977.

  Smits, T. (2012). Autisme, de wanhoop voorbij. CEASE Therapie. Uitgeverij Emryss.

  www.cease-therapie.nl

  Scholtens, B. (2020). ‘Verbied homeopathische Cease-therapie’. Vereniging tegen Kwakzalverij, geplaatst 22 september 2020.

   

   

Sluiten
Word nu lid!