Home Nieuws NVA start expertgroep Autisme & Onderwijs
10 juli 2020 - Doel is om de lobby op het gebied van Onderwijs te versterkenNVA start expertgroep Autisme & Onderwijs

De Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) start binnenkort met een Expertgroep Autisme & Onderwijs. In deze expertgroep zullen mensen zitten die affiniteit hebben met autisme én actief zijn als professional in het onderwijs. Doel is om de NVA-lobby op het gebied van onderwijs te versterken en het onderwijs aan leerlingen met autisme inhoudelijk te verbeteren.

De expertgroep zal zich gaan bezighouden met meerdere soorten onderwijs (zowel regulier als speciaal), zoals basisscholen, scholen voor voortgezet onderwijs,  MBO, HBO en universiteit. De vacature voor leden van deze expertgroep staat inmiddels online. Het betreft een onbetaalde, vrijwillige functie. 

NAAR DE VACATURE

Inclusief onderwijs

De nieuwe expertgroep zal de NVA-visie op onderwijs aan kinderen/jongeren met autisme mede gaan bepalen. Ook zal zij kwaliteitseisen gaan vaststellen. In de NVA-lobby voor beter onderwijs aan onze doelgroep zullen zowel deze visie als deze kwaliteitseisen een belangrijk kompas gaan vormen. 

De expertcommissie zal zich ook nadrukkelijk gaan buigen over het VN-Verdrag Handicap en de verplichting die daar uit voort vloeit om toe te werken naar volledig inclusief onderwijs in Nederland. 

Ervaringsdeskundigheid

In de expertgroep zal uitsluitend bestaan uit onderwijsprofessionals. De NVA streeft ernaar om hier zoveel mogelijk ervaringsdeskundige onderwijsprofessionals bij te betrekken. Dat kunnen bijvoorbeeld onderwijsprofessionals zijn die zelf de diagnose autisme hebben of onderwijsprofessionals die zelf een kind hebben met autisme.

 In verband met het beperkte aantal uren zal de expertgroep helaas geen individuele vragen kunnen beantwoorden. Hiervoor kunnen ouders/verzorgers of leerlingen/studenten wel dagelijks terecht bij de Informatie & Advieslijn van de NVA. 

Expertgroep Autisme en Verstandelijke beperking

De NVA heeft al een goed functionerende expertgroep, namelijk de Expertgroep Autisme en Verstandelijke beperking. Deze expertgroep maakt zich sterk voor betere zorg voor deze specifieke doelgroep met een dubbele diagnose. Dit doen zij door gevraagd en ongevraagd advies te geven aan beleidsmakers.

Later dit jaar zal ook een Expertgroep Vrouwen & Autisme worden opgericht.

 Door onze redactie

Sluiten
Word nu lid!