030-2299800
Onderzoek naar levensloopbegeleiding

Pilots in Groningen, Overijssel, Oost-Brabant, Gelderland en de Gooi-en Vechtstreek

In de regio’s  Groningen, Overijssel, Oost-Brabant, Gelderland en de Gooi-en Vechtstreek zijn - vaak vanuit het zogeheten Convenant of Samenwerkingsverband Autisme -verschillende pilots gestart rond levensloopbegeleiding.

Hieronder een aantal downloads van evaluaties van de praktijkervaringen in die pilots:

Pilot levensloopconsulent in Eindhoven

Samenwerking tussen o.a. Stichting de Combinatie Jeugdzorg, Mee Zuidoost Brabant en GGZ-Eindhoven. www.ggze.nl.
Pilot met een levensloopconsulent voor 30 gezinnen.
Download: Evaluatieverslag levensloopbegeleiding jeugdhulp

 

Pilot levensloopbegeleiding Autisme Netwerk Groningen

Kleine pilot met acht deelnemers.
Voor meer informatie: www.autismegroningen.nl

 

Pilot levensloopcoach Convenant Autisme Amsterdam 

Een door Mee Amstel en Zaan uitgevoerde pilot waarbij Amsterdamse jongeren van 15 tot 23 jaar een zogeheten levensloopcoach kregen toegewezen. Voor meer informatie: www.meeaz.nl.

 

Pilot met een levensloopbudget in Delft, Renkum en Woerden

Download: Eindrapportage levensloopbudget voor mensen met autisme
Voor meer informatie: http://integraalpgb.nl en zie onderstaand filmpje voor wat dit in praktijk kan betekenen:

 

 

 

 

Om de website goed te laten functioneren en te verbeteren gebruiken wij cookies. Als u de website verder gebruikt dan gaat u hiermee akkoord. Zie onze privacyverklaring, die ook geldt als u lid wordt of zich aanmeldt voor nieuwsbrieven.