030-2299800
Lange wachttijden jeugdhulp

De NVA en Balans luiden de alarmbel!

Het jaarbudget van verschillende gemeenten voor jeugdhulp is op. En er zijn financiële problemen bij de Wet Langdurige Zorg. Zorginstellingen krijgen van het zorgkantoor te horen dat er niet genoeg budget is om alle noodzakelijke WLZ-zorg te vergoeden. Oudervereniging Balans en de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) vinden dit onacceptabel. Door mensen die dit hard nodig hebben zorg te onthouden, zullen er gevaarlijke situaties ontstaan.

Jeugdhulp

Staatssecretaris Van Rijn heeft aangekondigd te gaan praten met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten over de problemen met de jeugdhulp. Van Rijn noemt het een 'rare situatie' dat ouders van kinderen te horen krijgen dat het budget op is tot volgend jaar en dat ze daarom maandenlang op de gespecialiseerde hulp moeten wachten. Zorginstellingen geven aan wél capaciteit te hebben om kinderen en hun ouders te helpen, maar dat de zorg betaald moet worden - anders is het voor zorginstellingen ook niet vol te houden. Oudervereniging Balans en de NVA vragen zich af of praten wel genoeg is. VWS is wat ons betreft aan zet om te komen met structurele oplossingen op korte termijn. Het budgettekort is een probleem dat bij een groot aantal gemeenten speelt.  

Wet langdurige zorg

Naast de problemen met de jeugdhulp waar gemeenten verantwoordelijk voor zijn, is er ook een tekort op het WLZ-budget. Om dit probleem op te lossen had de Nederlandse Zorgautoriteit ( NZa) vóór eind augustus met een advies moeten komen. Dit laat echter nog op zich wachten. Zorgaanbieders geven aan dat ze met financiële problemen kampen voor de rest van het jaar. Het is onduidelijk of zorgaanbieders cliënten kunnen blijven opnemen en of deze zorg ook daadwerkelijk vergoed gaat worden vanuit de WLZ. Ook hier roepen de NVA en oudervereniging Balans staatssecretaris Van Rijn op snel met oplossingen te komen, zodat continuïteit van zorg voor deze groep kwetsbare mensen niet in het geding komt.

Meld uw zorg-probleem

Oudervereniging Balans en de NVA vinden het belangrijk een signaal af te geven. Staat uw kind door tekorten op het jeugdhulpbudget van uw gemeente tot volgend jaar op de wachtlijst? Komt u in de problemen door de tekorten aan budget? Meld dit dan bij het landelijk meldpunt zorg van het ministerie van VWS. Dit kan door een brief te sturen naar Landelijk Meldpunt Zorg,
Postbus 2115, 3500 GC Utrecht of via de website www.landelijkmeldpuntzorg.nl/burger/klachten.

 

Om de website goed te laten functioneren en te verbeteren gebruiken wij cookies. Als u de website verder gebruikt dan gaat u hiermee akkoord. Zie onze privacyverklaring, die ook geldt als u lid wordt of zich aanmeldt voor nieuwsbrieven.