030-2299800
Staatssecretaris bezorgd over toename vrijstellingen leerplicht

Het aantal kinderen met een lichamelijke of verstandelijke handicap dat niet meer naar school gaat, omdat ze een vrijstelling van de leerplicht hebben gekregen, is in de afgelopen vijf jaar flink gegroeid. Staatssecretaris Dekker van Onderwijs maakt zich hier zorgen over en is bang dat gemeenten te snel een vrijstelling afgeven. Daarom stuurt hij een brandbrief naar alle gemeenten waarin hij oproept de vrijstellingen op de leerplichtwet nog eens kritisch te bekijken. Ook gaat de staatssecretaris onderzoek laten doen naar de explosieve toename van kinderen met een vrijstelling. Dit meldt het Algmeen Dagblad.

De staatssecretaris had verwacht dat door de invoering van het passend onderwijs het aantal vrijstellingen van onderwijs juist zou dalen. Het aantal vrijstellingen is echter in de afgelopen vijf jaar met 60% gestegen; in het schooljaar 2010-2011 waren het er nog 3100 en in 2015 steeg dit aantal naar 5077 kinderen .

Dekker ziet in dat het bij een deel van de kinderen overduidelijk is dat zij de vrijstelling terecht hebben gekregen. Zoals zwaar gehancicapte kinderen die in een zorginstelling wonen. Maar hij meent dat er ook een groep is die vrijgesteld is, maar wel naar school zou kunnen, bijvoorbeeld kinderen met een (zware) autistische stoornis. Volgens hem zou een combinatie van behandeling, onderwijs op school en onderwijs thuis voor hen een oplossing kunnen zijn. 

De NVA en Balans vinden het goed dat er onderzoek gedaan wordt naar de toename van het aantal vrijstellingen van de leerplicht. Dat de staatssecretaris oproept tot meer maatwerk juichen we toe. Nog beter is het om al voor een kind daadwerkelijk uitvalt binnen het onderwijs te kijken welke aanpassingen nodig zijn zodat een kind toch onderwijs kan blijven volgen. Hetzij met een aanpassing van het onderwijsprogramma of zo nodig met een aanpassing van het aantal uren onderwijs.  

Lees hier het bericht op de website van het AD

Om de website goed te laten functioneren en te verbeteren gebruiken wij cookies. Als u de website verder gebruikt dan gaat u hiermee akkoord. Zie onze privacyverklaring, die ook geldt als u lid wordt of zich aanmeldt voor nieuwsbrieven.