030-2299800
Huidige belangenbehartiging van ouders in strijd met rechtvaardigheidsprincipe

De huidige belangenbehartiging van ouders is in strijd met het rechtvaardigheidsprincipe. Dat meldt Oudervereniging Balans.

De Correspondent vraagt vandaag op haar openingspagina aandacht voor objectieve belangenbehartiging voor ouders. Sinds 2014 meent het ministerie van OC&W dat stichting Ouders en Onderwijs dé vertegenwoordiger is van alle ouders. Opvallend is dat deze stichting volledig is gesubsidieerd door het betreffende ministerie. Verschillende vertegenwoordigers van ouderorganisaties, waaronder Oudervereniging Balans, vragen zich al geruime tijd oprecht af of deze partij zich wel kritisch kán opstellen tegenover zijn subsidievertrekker. Bovendien is het vreemd dat de overheid op deze manier bepaalt - én zelf bepaalt - wie haar gesprekspartner is. Balans vindt dat deze manier van belangenbehartiging in strijd is met het rechtvaardigheidsprincipe. Hoe kun je de belangen van ouders vertegenwoordigen zonder achterban van ouders die lid van jouw organisatie zijn? 

Balans vindt dat er bij Ouders en Onderwijs sprake is van een conflict van functies. Je kunt geen objectieve informatie geven over wet- en regelgeving voortvloeiend uit het beleid van het ministerie van onderwijs en tegelijkertijd de belangenbehartiger zijn van ouders. 

Daarnaast maken Balans en andere ouderinitiatieven er een punt van dat Ouders en Onderwijs 1 miljoen euro ontvangt voor een helpdeskfunctie die al jarenlang door Balans wordt uitgevoerd en waar Balans vanaf 1 augustus geen subsidie meer voor ontvangt. Op deze manier wordt er ongelijkheid gecreëerd tussen verschillende partijen. Dit is in strijd met het rechtvaardigheidsprincipe (Level Playing Field). 

Balans vindt dat een organisatie alleen ouders kan vertegenwoordigen als deze vereniging ook wordt gedragen door ouders. Dat is niet het geval bij Ouders en Onderwijs. Balans pleit ervoor dat Ouders en Onderwijs zich primair gaat richten op het geven van feitelijke algemene informatie over onderwijs en medezeggenschap voortvloeiend uit het beleid van het ministerie van OC&W. En informatie die nuttig is voor ouders die voortvloeit uit het beleid van de PO en VO-raad.

Lees hier het artikel van De Correspondent

Bron: Oudervereniging Balans/De Correspondent

Om de website goed te laten functioneren en te verbeteren gebruiken wij cookies. Als u de website verder gebruikt dan gaat u hiermee akkoord. Zie onze privacyverklaring, die ook geldt als u lid wordt of zich aanmeldt voor nieuwsbrieven.