030-2299800
Genomineerden Autismevriendelijkheidsprijs 2015 bekend

Ieder jaar koppelt de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) aan de Autismeweek ook de Autismevriendelijkheidsprijs 2015.

Twee prijzen
Dit jaar worden twee prijzen uitgereikt: de Autismevriendelijkheidsprijs voor professionals en de Autismevriendelijkheidsprijs voor een privépersoon.

Een prijs voor mensen die zich op bijzondere wijze inzetten voor autisme en een prijs voor een organisatie die iets moois heeft gedaan voor mensen met autisme.

Bijna 80 aanmeldingen zijn binnen gekomen, allemaal nominaties voor mensen en organisaties die zich inzetten voor kinderen en/of volwassenen met autisme. Er waren hele ontroerende aanmeldingen, bijvoorbeeld een dochter die haar ouders wilde nomineren. Of mensen die veel baat hebben gehad bij een dokter en daarom deze dokter wilden nomineren.

Een deskundige jury, onder voorzitterschap van Swanet Woldhuis, directeur van de NVA , het AutismeFonds en oudervereniging Balans, beoordeelde de ontvangen aanmeldingen. Op dit moment (eind april 2015) zijn 4 genomineerden en 1 bijzondere vermelding geselecteerd.  Hieronder leest u meer . Bij de selectie  is vooral gelet op de kwaliteiten en wapenfeiten van de persoon en organisatie.

De genomineerden

Auti-Start B.V.

Auti-start B.V. is door Edwin en Monica de Jong opgericht om ouders met één of meerdere kinderen met een stoornis binnen het autisme spectrum en/of AD(H)D met een gemiddelde of hogere intelligentie ondersteuning te bieden. Door de persoonlijke ervaring van de oprichters in de opvoeding van hun eigen kinderen met een diagnose zoals  ADHD, MCDD en klassiek autisme zijn zij professionals in de zorg geworden.  Zij weten het team van medewerkers steeds bewust te maken van de impact die de aanwezigheid van autisme en/of AD(H)D heeft op het gezinsleven.
De eigenaren  knokken keihard voor het bestaansrecht in deze moeilijke tijd (transities naar gemeenten). Zij blijven vechten voor wat nodig is om naast de cliënt en zijn/haar gezin te staan en het gezin altijd voorop te stellen.

Auti-start is gevestigd in Steenwijk

( Mr. Zigher ter Steghestraat 5B 8331KG Steenwijk)
Het kantoor is telefonisch bereikbaar van 8.30-16.00 op maandag t/m vrijdag op telefoonnummer:
0521-851255

De vrijwilligers van de Stichting Techniekfabriek:  Ankie Persoons en Annemarie van Grunsven


De oprichting van de Techniekfabriek is een enorm succes. Houtense kinderen van 8 tot 12 jaar met (of zonder) een vorm van autisme kunnen bij De TechniekFabriek voor Kids hun technische talenten ontdekken en ontwikkelen. De 2 initiatiefnemers (Ankie Persoons en Annemarie van Grunsven) hebben zelf ieder een zoon met autisme. Met grote passie en professionaliteit geven zij vorm aan de techniekfabriek waar uitgegaan wordt van de talenten van een kind. Hierbij wordt met grote zorgvuldigheid gewerkt. Denk hierbij aan inhoudelijk goed voorbereide workshops, een team van vrijwilligers die gedegen voorlichting over autisme krijgen,visuele ondersteuning bij de programma's, het aanstellen van een vertrouwenspersoon. Alles gericht op het creëren van een veilig, stimulerend klimaat waarbij kinderen leren om elkaars talenten te waarderen en kunnen ontdekken dat je misschien best goed kunt samenwerken met iemand die zich soms “anders” gedraagt. Kinderen leren om elkaar te helpen en elkaar te waarderen om de eigen sterke punten.

De stichting TechniekFabriek voor Kids is gestart in 2014 door Annemarie van Grunsven en Ankie Persoons. Beiden waren op zoek naar een knutselclub of “iets met techniek” voor hun kinderen.

Waarom kinderen met een autisme spectrum stoornis (ASS)? Als kind met een ASS word je op school en door hulpverlening vaak benaderd vanuit je beperking: wat kun je allemaal niet? Wat is moeilijk voor je? Waar heb je extra begeleiding bij nodig? Deze benadering is niet bevorderlijk voor het zelfbeeld en zelfvertrouwen van deze kinderen.
De initiatiefneemsters van De TechniekFabriek, beide moeder van een kind met een ASS, zien echter in hun kinderen ook veel talenten. Talenten die vaak onderbelicht blijven omdat de beperkingen meer aandacht krijgen.Veel kinderen met een ASS hebben juist een bijzonder talent en inzicht op het gebied van techniek. Dit talent krijgt op school helaas te weinig aandacht, omdat vrijwel alle schoolvakken op taal gericht of gebaseerd zijn. Wie niet sterk is in taal, is al gauw in het nadeel.Om hun eigen kinderen, en andere kinderen met een ASS, de kans te geven van deze talenten te genieten en ze verder te ontwikkelen zijn deze moeders gestart met het opzetten van De TechniekFabriek voor Kids. Waarom gemengde groepen?We zijn ervan overtuigd dat een groep die bestaat uit kinderen met en zonder een ASS bevorderlijk is voor onderling contact en integratie, waarbij kinderen leren om elkaars talenten te waarderen en kunnen ontdekken dat je misschien best goed kunt samenwerken met iemand die zich soms “anders” gedraagt. Kinderen leren om elkaar te helpen en elkaar te waarderen om de eigen sterke punten.


Autismehuis/ Dineke Hartman

Dineke Hartman, de directrice en oprichtster van het Autismehuis in Zwolle. Een vrouw met een hart voor de zorg en die het belangrijk vindt dat ieder kind en ouder kan genieten van het leven.

Zo’n 10 jaar geleden vloog het haar en haar man allemaal even aan toen werd verteld dat ze hun oudste zoon beter uit huis konden plaatsen door zijn autisme en lage intelligentie. De strijd om hem te bieden wat hij nodig had was begonnen. Er was voor hem geen passende plek waar de juiste zorg geboden werd. Vijf jaar heeft Dineke een intensief zorgprogramma thuis gedraaid, er is door veel begeleiders hard gewerkt met deze jongen. Nu is hij 12 jaar en zit hij in groep 8 van een reguliere basisschool waar hij goed presteert. Geloof in je kind, haal eruit wat erin zit!

In de tijd dat het steeds beter ging met haar zoon was er een passie voor autisme ontstaan en werd er een droom op papier gezet. Een huis waar kinderen met een vorm van autisme kunnen groeien en ontwikkelen, waar aan hun zelfstandigheid en zelfredzaamheid gewerkt wordt. Een plek waar de kinderen het fijn hebben, zich begrepen voelen en waar ze zichzelf mogen zijn. Maar wat vooral heel belangrijk is om het kind en het gezin zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren, dat iedereen binnen het gezin weer in zijn eigen kracht gezet wordt. Als je daaraan werkt, is er in de toekomst minder zorg nodig.

Het huis is er dan ook gekomen. Met de start in 2011 van de eerste locatie bleek dat juist naar deze zorg veel vraag was en dat Dineke niet de enige was die de juiste plek voor haar kinderen zocht. Veel van deze ouders worden nu ontlast en kunnen weer op een positieve manier naar de ontwikkeling van hun kind kijken. Uit huis plaatsing van kinderen hebben we al weten te voorkomen. En dat door het idee van één mens met één plan.

Stilstaan hoort er bij Dineke niet bij. Daarom nadat de eerste locatie een aantal jaren draaide en de vraag naar deze vorm van zorg bleef groeien, werd er een tweede locatie geopend. Een plek voor pubers die in sommige gevallen iets meer prikkels aan kunnen, maar die toch nog intensieve begeleiding nodig hebben in het aangaan van sociale contacten, structuur aanbrengen in het dagelijks leven en coaching in de groei naar volwassenheid. Zo werd er begin september gestart met een 12+ locatie in Zwolle.

Naast twee vestigingen op poten te zetten weet ook Dineke bijzondere projecten een start te geven. Zoals de “Eigen kracht vakantie” waar het hele gezin centraal staat, het “uitzwaai project” waarna we de jongeren kunnen loslaten en “plannen en organiseren” voor de brugklassers. Als medewerker word ik door Dineke steeds weer gemotiveerd om met deze nieuwe projecten aan de slag te gaan. Daarbij geeft ze haar medewerkers zoveel zelfvertrouwen dat deze elk project graag weer willen verbeteren, zodat het steeds meer gaat passen bij de hulpvraag. Er wordt geluisterd naar de professionals, de kinderen, jongeren en ouders.

Gezinsbegeleiding Autisme

Meerdere aanmeldingen zijn voor deze organisatie in Culemborg  binnengekomen. Een greep uit de inzendingen:

GBA, Gezinsbegeleiding Autisme heeft ons op een geweldige manier, met zo ontzettend veel inzet, geholpen ons gezin weer op poten te zetten. Onze oudste zoon heeft pdd-nos en mcdd en mede door de superbegeleiding, het altijd klaar staan en het altijd weer bedenken van oplossingen functioneert HIJ en ons gezin weer.

Weten hoe om te gaan met autisme in een gezin. begeleiden zowel ouders als kinderen.

Doen veel leuke dingen met ze. Zijn bereid mee te denken met school gaan ook mee praten op school als dat nodig is.

Het team van GB-autisme snapt welke impact "autisme" voor de persoon zelf maar zeker ook voor zijn omgeving heeft. Door zich niet alleen te focussen op de persoon maar ook op zijn/haar omgeving bewerkstelligen ze dat "de autist" opnieuw onderdeel wordt van het gezin en anderzijds dat het gezin weer een stabiele basis wordt waarin iedereen zich veilig en gewaardeerd voelt.

Bijzondere vermelding

Ook de vrijwilligers van het AIC Amsterdam worden geroemd in de aanmeldingen!

Sinds de opening in 2009 zetten de vrijwilligers van het AIC Amsterdam zich onvoorwaardelijk in voor mensen met (een vermoeden van) met autisme. Ik kan dit zeggen, omdat mijn moeder een van de vrijwilligers is en ik zie hoezeer zij allen betrokken zijn bij de zaak. Ik heb al veel mooie en ontroerende verhalen gehoord over mensen wier leven ingrijpend veranderd is door een bezoek aan het AIC. Het AIC strijdt belangeloos tegen ongemak en onbegrip en verdient daarom naar mijn mening de Autismevriendelijkheidsprijs!

De vrijwilligers van alle AIC’s zetten zich in voor mensen met autisme. Wilt u meer weten over Autisme informatie Centra? Kijk op www.autisme.nl

De prijswinnaars zullen in de laatste week van mei 2015 bekend gemaakt worden!

 

 

Om de website goed te laten functioneren en te verbeteren gebruiken wij cookies. Als u de website verder gebruikt dan gaat u hiermee akkoord. Zie onze privacyverklaring, die ook geldt als u lid wordt of zich aanmeldt voor nieuwsbrieven.