Home Nieuws Wie wint de HanneMiekeprijs 2020?
10 december 2019 - Stuur je inzending voor 31 januari 2020 inWie wint de HanneMiekeprijs 2020?

Het HanneMiekefonds kent in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Autisme jaarlijks een prijs toe aan een MBO-, HBO-, of WO- student die een afstudeerwerkstuk of -scriptie heeft geschreven waarin autisme centraal staat. Het betreft een geldbedrag van € 500,-, dat door de winnaar vrij te besteden is. Om in aanmerking te komen voor deze prijs kunnen de studenten de hierna vermelde procedure volgen.

Procedure HanneMiekeprijs 2020:

*             Studenten kunnen hun afstudeerwerkstuk of –scriptie,  inclusief beoordeling door hun begeleider, toesturen aan het HanneMiekefonds, p/a Nederlandse Vereniging voor Autisme, Weltevreden 4a, 3731 AL De Bilt.`

*             Ook sturen zij een digitale versie van het werkstuk en de beoordeling toe onder vermelding van  ‘HanneMiekefonds’ naar: info@autisme.nl

*             De sluitingsdatum voor het insturen van werkstukken is  31 januari 2020.

*             Alleen werkstukken of -scripties waarmee studenten in studiejaren 2017-2020 zijn afgestudeerd, komen in aanmerking voor de prijs.

*             Het afstudeerwerkstuk is bij voorkeur geschreven in de Nederlandse taal. Een scriptie in de Engelse taal moet worden voorzien van een uitgebreide Nederlandse samenvatting.

*             De jury beslist binnen 6 weken na de sluitingsdatum aan wie de prijs wordt toegekend.

*             De prijsuitreiking zal plaatsvinden op 28 maart 2020 tijdens het NAR congres, locatie VU Amsterdam

De jury zal haar beslissing baseren op:

  1. Relevantie van het werkstuk-scriptie voor personen met autisme en/of hun omgeving (doel is verbetering van de kwaliteit van het leven – in de brede zin van het woord – voor mensen met autisme van alle leeftijden);
  2. Leesbaarheid van het werkstuk (structuur; taalgebruik; duidelijke conclusies);
  3. Originaliteit/innovativiteit (voegt het werkstuk daadwerkelijk iets toe; leveren de conclusies nieuwe inzichten op).
  4. Kwaliteit van de studie (opzet, uitvoering);

Voor meer informatie kun je op werkdagen van 10.00 – 14.00 uur contact opnemen met Maria Hibma, tel. 030-2299 800.

Sluiten
Word nu lid!