Home Nieuws Wie wint de HanneMiekeprijs 2020?
10 december 2019 - Stuur je inzending voor 31 januari 2020 inWie wint de HanneMiekeprijs 2020?
Suzanne Agterberg won de vorige Hannemiekeprijs.

Het HanneMiekefonds kent in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Autisme jaarlijks een prijs toe aan een MBO-, HBO-, of WO- student die een afstudeerwerkstuk of -scriptie heeft geschreven waarin autisme centraal staat. Het betreft een geldbedrag van € 500,-, dat door de winnaar vrij te besteden is. Om in aanmerking te komen voor deze prijs kunnen de studenten de hierna vermelde procedure volgen.

Procedure HanneMiekeprijs 2020:

*             Studenten kunnen hun afstudeerwerkstuk of –scriptie,  inclusief beoordeling door hun begeleider, toesturen aan het HanneMiekefonds, p/a Nederlandse Vereniging voor Autisme, Weltevreden 4a, 3731 AL De Bilt.`

*             Ook sturen zij een digitale versie van het werkstuk en de beoordeling toe onder vermelding van  ‘HanneMiekefonds’ naar: info@autisme.nl

*             De sluitingsdatum voor het insturen van werkstukken is  31 januari 2020.

*             Alleen werkstukken of -scripties waarmee studenten in studiejaren 2017-2020 zijn afgestudeerd, komen in aanmerking voor de prijs.

*             Het afstudeerwerkstuk is bij voorkeur geschreven in de Nederlandse taal. Een scriptie in de Engelse taal moet worden voorzien van een uitgebreide Nederlandse samenvatting.

*             De jury beslist binnen 6 weken na de sluitingsdatum aan wie de prijs wordt toegekend.

*             De prijsuitreiking zal plaatsvinden op 28 maart 2020 tijdens het NAR congres, locatie VU Amsterdam

De jury zal haar beslissing baseren op:

  1. Relevantie van het werkstuk-scriptie voor personen met autisme en/of hun omgeving (doel is verbetering van de kwaliteit van het leven – in de brede zin van het woord – voor mensen met autisme van alle leeftijden);
  2. Leesbaarheid van het werkstuk (structuur; taalgebruik; duidelijke conclusies);
  3. Originaliteit/innovativiteit (voegt het werkstuk daadwerkelijk iets toe; leveren de conclusies nieuwe inzichten op).
  4. Kwaliteit van de studie (opzet, uitvoering);

Voor meer informatie kun je op werkdagen van 10.00 – 14.00 uur contact opnemen met Maria Hibma, tel. 030-2299 800.