Home Nieuws VN-verdrag mensen met beperking: Nederland doet mee
25 april 2016VN-verdrag mensen met beperking: Nederland doet mee

De Tweede Kamer ging in januari al akkoord, maar nu heeft ook de Eerste Kamer unaniem ingestemd met het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking.

Voordat het verdrag in werking treedt, moeten er nog een paar formele stappen worden genomen. Daarna verplicht Nederland zich, door het ratificeren van het verdrag, om actief te werken aan een meer toegankelijke en meer inclusieve samenleving. Overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties moeten daar nu hun verantwoordelijkheid in nemen. Daarvoor zullen zij de komende tijd daadkrachtige plannen van aanpak moeten opstellen, met duidelijk omschreven doelen en deadlines.

Het zal nog tot de zomer duren voordat duidelijk wordt of Nederland ook het ‘facultatief protocol’ ondertekent. Dat is een klachtrecht dat regelt dat mensen zelf een klacht kunnen indienen bij het VN-comité voor de rechten van mensen met een beperking. Voorwaarde voor het indienen van een klacht bij het VN-comité is wel dat alle Nederlandse rechtsmiddelen al zijn uitgeput.

Lees hier het artikel op Iederin.nl