Lidmaatschap AutismeFonds Info&advies Aanmelden zoek&vind 030-2299800
Actuele oproepen

Bewoners met autisme gezocht

Wilt u op dit prikbord of in ons magazine Engagement met Autisme ook een oproep plaatsen?

U kunt hier een oproep aan ons doorgeven. Er zijn geen kosten aan verbonden.

Vermeld in de tekst in ieder geval:

 • locatie van het wooninitiatief
 • omschrijving van de aard van de begeleiding
 • omschrijving van type bewoners dat wordt gezocht
 • contactpersoon voor het wooninitiatief (e-mailadres en/of telefoonnummer)

Bekijk hieronder de actuele oproepen van wooninitiatieven:

Wij als ouders zoeken een geschikte woonplek in Groningen of omgeving voor onze zoon die 15 jaar is. Kleinschalig met intensieve begeleiding, gezelligheid met leeftijdsgenoten, contacten opbouwen met anderen, samen activiteiten doen. Op weg naar zelfstandigheid of vervolgproject begeleid wonen.

Onze zoon zit nu op een crisisopvang omdat thuis wonen niet meer kan. Graag met spoed reacties wat geschikt zou kunnen zijn zodat we hier verder mee kunnen.

Reacties graag naar: aksiram62@zonnet.nl

Een plek waar alleen jongeren met dezelfde indicatie wonen, zodat ze ook voor hun autisme enz. worden begeleid.

Reacties graag naar: mariwil@zeelandnet.nl

Ons gedreven en deskundig team gelooft dat iedereen ontwikkelingsmogelijkheden heeft als een veilige leer- en leefomgeving is geborgd en ondersteuning is afgestemd op iemands mogelijkheden. Beschermd waar nodig, zelfstandig waar mogelijk.

Als bewoner beschik je over je eigen ruime kamer, die je naar je eigen smaak en wensen mag inrichten. De gezamenlijke ruimtes zijn warm en gezellig ingericht. Begeleiding is altijd in de buurt. Met elkaar werk je stap voor stap toe naar alles wat komt kijken bij het op jezelf wonen zoals; leren koken, kleding wassen, jezelf verzorgen en ga zo maar door. Als het haalbaar is, kun je doorstromen naar een appartementje in de buurt met intensieve 24-uurs begeleiding, dit hoeft natuurlijk niet.

Samen met je persoonlijk begeleider, je ouders en/of andere belangrijke mensen in je omgeving stellen we een plan en afspraken op hoe we jouw persoonlijke doelen gaan bereiken. Natuurlijk doen we ook leuke dingen met elkaar!

Dus wil jij nu of in de toekomst graag leren om op jezelf te gaan wonen in Waspik, meld je dan aan voor een kennismakingsgesprek of kijkmiddag. Mail naar: info@resultaatplus.nl

Momenteel woont zijn jongere broer met hem samen en is er voor hem. Dit is mogelijk door een PGB (beschermd wonen).

Ik ben op zoek naar een woonplek voor hem waar hij een eigen appartement heeft met keuken, kamer, WC en douche. Begeleiding is belangrijk maar wonen en respect voor wie hij is zeker zo belangrijk. Momenteel woont hij in Groningen. Is er iemand die mij kan helpen aan een initiatief of zelf iets wil starten?

Reacties graag naar: tiniebierman@gmail.com

Het pand is gelegen aan de rand van de binnenstad van Amersfoort en de eerste bewoners zullen medio maart 2018 instromen.

Wilt u meer informatie? Bezoek dan onze website: www.woongroepamervoorde.nl of neem contact op met info@woongroepamervoorde.nl of 06-51546425 (Hans Kop)

Het gaat om een jonge dame van 18 jaar met autisme / normale begaafdheid. Ze woont bij ons in een groep van 6 jongeren met alleen een eigen kamer en moet verder alle voorzieningen delen. Dit levert veel stress op bij haar en haar groepsgenoten en we zijn met spoed op zoek naar een andere woonruimte waar ook begeleiding aanwezig is.

Ik hoor het graag als iemand iets weet!

Reacties graag naar: anoukp@leermakerszorggroep.nl

Woongeluiden van buren zijn op zich niet zo'n probleem, maar wel als er harde muziek of het slaan met deuren bij komt kijken. Ik heb niet veel ruimte nodig en ben al jaren op zoek naar iets dat ik kan betalen (iets tussen de 350 en 420 euro per maand). Wie oh wie zou mij aan een plekje kunnen helpen?

Reacties graag naar: hawk_eye47@hotmail.com

Mijn dochter is 26 jaar en verblijft inmiddels 7 jaar in GGZ-klinieken.

Ik zou graag van gedachten wisselen met andere ouders om te kijken of we zelf een betere woon/zorgplek kunnen creëren, liefst in de regio Haarlem.

Reacties graag naar: Hanneke Joosten, hannekej@hotmail.com

Dit ouderinitiatief is per 1 november 2008 gerealiseerd voor (jong)volwassenen met een Autisme Spectrum Stoornis en normale begaafdheid.

In een bestaand complex van 32 huurappartementen heeft Woondroom nu de beschikking over 7 appartementen. In zes appartementen wonen onze bewoners zelfstandig, zij huren het appartement van de woningstichting. In het zevende appartement is de gezamenlijke huiskamer plus het kantoor voor de begeleiding. De huidige 5 bewoners zijn vier mannen en een vrouw.

De geboden begeleiding is geheel op maat. Elke bewoner heeft een eigen indicatie en de begeleiding is daarop afgesteld. Elke bewoner heeft een persoonlijk begeleider. De gezamenlijke activiteiten worden door groepsbegeleiders begeleid.

Zes dagen in de week kan ’s avonds (op zaterdag: ’s middags) worden gegeten in de huiskamer. De maaltijd wordt per toerbeurt door een bewoner met begeleider bereid. Na het eten gezellig koffie drinken, tv kijken of een spelletje doen. Daarna gaat ieder weer naar zijn/haar eigen huis.

Twee zondagen per maand is er ook mogelijkheid voor begeleiding (incl. maaltijd).

Woondroom Schipluiden biedt begeleiding welke uit PGB (indicatie met beschermd wonen/WMO) wordt gefinancierd.

De woonkosten (huur, levensonderhoud e.d.) worden door de bewoner van eigen loon en/of Wajong uitkering betaald. 

Woondroom Schipluiden is een ouderinitiatief . Dit wil zeggen, dat ouders actief betrokken blijven bij hun "kind" en het wooninitiatief. Van ouders wordt onder meer verwacht dat zij blijven meedenken over het te voeren beleid in samenspraak met de andere ouders en begeleiding.

Interesse? Neem dan contact op via: wilenneldegids@hetnet.nl (secretariaat) of info@woondroomschipluiden.nl

Hij is 47 jaar en op zoek naar een prikkelarme beschermd/beschutte woonvoorziening. Daarnaast zou hij gebruik willen maken van dagbesteding. Hij zou heel graag op een plek willen wonen waar huisdieren (poezen) zijn toegestaan.

Reacties graag naar: m.lammersen@aoverstep.nl

Omdat een woning en de omgeving aan bepaalde eisen moeten voldoen en ik, indien nodig, terug moet kunnen vallen op iemand die mij ondersteunt, gaat mijn voorkeur uit naar een woonproject. Ik ben een rustige, vriendelijke man die goed voor zichzelf kan zorgen.

Reacties graag naar: de_arnold@hotmail.com

Het fort biedt ook de mogelijkheid om behandeling te krijgen gericht op autisme/vanuit autisme bekeken..

In het fort komen dagjesmensen voor bijvoorbeeld een kop koffie.
Onze cliënten kunnen laagdrempelig sociale contacten opdoen.
Het fort is toegankelijk voor mensen met ASS uit iedere gemeente in Nederland.

Het verblijf in het fort is altijd voor de duur van 3 jaar.
We leiden u graag eens rond.

Telly Noutsis
Directeur Zorg en Netwerk
De Heren van Zorg

www.fortkijk.nl 
www.deheerenvanzorg.nl 

Je krijgt een mooie eigen kamer met je eigen douche en wc.
Veel betrokken Professionele Begeleiding.
Veel structuur maar ook avontuur, door veel sport- en ontspanningsactiviteiten.
Gezond en eigenwijs leven is ons motto!

Huize Henricus.
Emmercompascuum.


info@huizehenricus.nl

Wie weet waar mijn zoon terecht kan in de omgeving van Leeuwarden/Friesland?

Reacties graag naar: bakock@kpnmail.nl

Wij zijn op zoek naar een kandidaatbewoner die

 • een gediagnosticeerde stoornis heeft in het autistische spectrum 
 • een officiële zorgindicatie heeft met een PGB 
 • Een behandelaar heeft die bereid is samen te werken met de begeleiding van de woongroep 
 • tussen de 20 en 30 jaar oud is 
 • geen verstandelijke beperking heeft 
 • geen gedragsstoornis of verslaving heeft die voor medebewoners gevaar op kan leveren of hun functioneren als groepslid ernstig kan belemmeren 
 • een belangenbehartiger (ouder) heeft die actief deel wil nemen aan het bestuur van de woongroep 
 • past bij de overige bewoners in de woongroep, om dit te beoordelen wordt advies ingewonnen bij een ASS-deskundige 


Van de toekomstige bewoner wordt verder verwacht

 • dat zij/hij begeleiding accepteert 
 • dat hij/zij zich verplicht om deel te nemen aan activiteiten die nodig zijn om de groep goed te laten functioneren, waaronder in elk geval huisvergaderingen en het schoonhouden van de gemeenschappelijke ruimte 
 • dat zij/hij een meerwaarde ziet in het wonen in een groep en dus bereid is om met enige regelmaat ook aan andere groepsactiviteiten deel te nemen, bijvoorbeeld gemeenschappelijke maaltijden 


Reacties, met een uitgebreide beschrijving van de kandidaatbewoner, naar de toelatingscommissie van het bestuur. 
Ook kunt u contact opnemen met de leden van de toelatingscommissie (zie onderstaande nummers). 

Ineke van der Lugt: inekevanderlugt@gmail.com (Tel: 06-16453355)

Marijke Kroonsberg: kroonsberg@ telfort.nl (Tel: 020-6457607)


Een reactie op uw mail kunt u verwachten binnen enkele dagen van ontvangst.

Onze missie is aandacht voor de behoeften van het dier als individu, maar ook voor de mens als persoon met individuele behoeften. Onze ervaring is dat het contact met katten vooral helend en rustgevend is voor kwetsbare mensen met ASS, en NAH.

Stichting Queri is met steun van de gemeente Groningen op zoek naar een locatie waar wij naast dagbesteding met en voor katten, ook beschermd wonen kunnen bieden. Op de locatie komt ook een poezentuin met sociaal café voor ouderen en rolstoel-afhankelijke bezoekers en vrijwilligers. Wij denken aan mensen die in aanmerking komen voor wonen in een zorgboerderij, maar die geen binding voelen met landbouwhuisdieren.

In principe willen wij een woongroepje vormen met mensen die ASS hebben, NAH al dan niet met een verstandelijke beperking. Andere belangstellenden mogen ook reageren. Met toekomstige bewoners en ouders wordt overlegd welke zorg nodig is en waaruit deze bekostigd wordt. Belangrijk is het creëren van een woonsfeer waarbij ieder tot zijn recht komt en gerespecteerd wordt in persoonlijke behoeften.

Leeftijden zijn in principe vanaf 18 jaar voor beschermd wonen en vanaf 16 jaar voor dagbesteding. Onze voorkeur gaat uit naar langdurige zorg vanwege het realiseren van een rustige woonsfeer.

Belangstelling? Mail naar: querido@ziggo.nl

Hij heeft een Wajong uitkering en een beschikking voor beschermd wonen. 

Reacties graag naar: annemiekblank@outlook.com

Wanneer u in Harmelen of omgeving woonachtig bent met een woonvraag maar geen autistisch spectrum stoornis heeft, echter heeft u toch begeleiding nodig om zelfstandig te wonen, dan gaat de initiatiefnemer ook graag met u in gesprek.

Reacties graag naar: barbara@woonlink.nu

Als je een stoornis in het autistisch spectrum hebt, wil je ook je eigen leven leiden. Dus wonen, je diploma halen, werken en je vrije tijd besteden, net als iedereen. Alles wat je nodig hebt om te kunnen leven, kun je leren in het Woontrainingscentrum TriASS. Het wonen en trainen is tijdelijk en verloopt in fases. Er zijn 3 fases, iedere fase duurt één jaar.
Het WTC is er voor jongvolwassenen vanaf 18 jaar met een aandoening in het autistisch spectrum. Iedereen die wil investeren in de toekomst, is welkom bij het WTC.

Interesse, stuur dan een e-mail naar info@autismecentrumhaarlem.nl
Of bel gerust voor meer informatie met Annemarie Jonker, tel. 06 - 45301954,
of Marjolein Triest, tel. 06 - 51380382.


Websites:

www.autismecentrumhaarlem.nl
www.triass.nl

Welke ouders zoeken ook een passende woonplek met begeleiding voor hun zoon/dochter?
Onze zoon heeft een beschermd wonen indicatie.

Denk je er al enige tijd over na en wil je samen verder kijken dan hoor ik dat graag, kunnen we samen voor een geschikte plek en zorg gaan zoeken.

Graag contact opnemen via mailadres: onsjet@hotmail.com

Het zal mogelijk zijn eigen huisdieren mee te nemen, dieren spelen een belangrijke rol op de boerderij.

We gaan uit van een huur en minimale begeleiding vanuit pgb van 5 uur per week. We zouden deze woonvorm over ongeveer een jaar gerealiseerd willen hebben.

(Oproep geplaatst juni 2017)

Reacties graag naar: natasjaenpatrick@home.nl

Zorgvilla Kakelbont ligt in een rustige en groene omgeving. Bij ons staat rust en liefde centraal. Neem gerust contact op voor meer informatie.

slvdveen73@gmail.com

Eigen appartement met badkamer, toilet, slaapkamer, gezamenlijke woonkamer en buitenruimte.

24/7 zorg met slaapwacht.
Zzp vanaf 4 in PGB. 
Kleinschalig, 8 bewoners. 
Leeftijd vanaf 18 jaar.

Reacties graag naar: margotpino26@live.nl

Onze zoon heeft een beperking in het autismespectrum. Wij zijn op zoek naar enthousiaste ouders / verzorgers in een soortgelijke situatie die ook op zoek zijn naar een goede woonplek met passende begeleiding in Etten-Leur of Breda.
Bij interesse en voor meer informatie kunt u bellen naar 06-12397478.

E-mail: leonorevantienen@gmail.com

Binnen het reguliere onderwijs (VWO) is hij stukgelopen op het sociaal-emotionele vlak en is hij vorig schooljaar gestart in 3 HAVO. Hij heeft sinds 2014 de diagnose Asperger, MCDD en PTSS. We krijgen ondersteuning via het Leo Kannerhuis. Maar zij kunnen hem blijkbaar intern geen plek bieden, voordat er een woonruimte wordt gevonden, voor na de behandeling.

Omdat wij als gezin hem niet genoeg directe nabijheid en aansturing kunnen bieden en dit te belastend is voor de andere gezinsleden, zijn wij op zoek naar een geschikte woonplek. Waar hij zich kan ontplooien tot een jong-volwassene en tussen zijn leeftijdsgenootjes zit. En binnen begeleid wonen een stap kan gaan zetten naar meer zelfstandigheid.

Reacties graag naar: nens@telfort.nl

Heel graag op een zorgboerderij. Wij gaan indicatie beschermd wonen of pgb via wmo aanvragen, advies daaromtrent is ook welkom!

Reacties graag naar: danielledruif@gmail.com

 

Hij is 42 jaar en heeft bijna z'n hele leven in huizen voor begeleid wonen gezeten, met daar tussendoor perioden op straat geleefd omdat hij daar niet was te handhaven. Hij is een lieve jongen maar is heel moeilijk om mee om te gaan.

Reacties graag naar: h.vander.wal5@kpnplanet.nl

Liefst in de buurt van Zuid-Holland, Zeeland of West-Brabant.

Reacties graag naar: alagerwerf@kliksafe.nl

Er zijn 3 wooneenheden op 1 adres, op een voormalige boerderij waar volop mogelijkheid is voor het houden van dieren en ontwikkelen van projecten.
Er zit 2 hec. grond bij met stallen.
Indeling: in woning met 5 slaapkamers; en 2 woningen met 2 slaapkamers.

Voor meer informatie en reacties: sjvanvliet@hotmail.nl