Lidmaatschap AutismeFonds Info&advies Aanmelden zoek&vind 030-2299800
Actuele oproepen

Bewoners met autisme gezocht

Wilt u op dit prikbord of in ons magazine Engagement met Autisme ook een oproep plaatsen?

U kunt hier een oproep aan ons doorgeven. Er zijn geen kosten aan verbonden.

Vermeld in de tekst in ieder geval:

 • locatie van het wooninitiatief
 • omschrijving van de aard van de begeleiding
 • omschrijving van type bewoners dat wordt gezocht
 • contactpersoon voor het wooninitiatief (e-mailadres en/of telefoonnummer)

Bekijk hieronder de actuele oproepen van wooninitiatieven:

En is er wel een (soortgelijke) GGZ-instelling in de buurt voor de medicatie? Anders zou een huisarts misschien ook een alternatief kunnen zijn. Ook vraag ik mij af of het daar misschien ook in die buurt mogelijk is om dagbesteding te gaan doen?

Mijn leeftijd is 38 en ik heb klassiek autisme. Graag hoop ik dat iemand contact met mij kan opnemen. U kunt dan een mail sturen naar: autismewat@ziggo.nl of via Twitter: @autismewat.

Hij heeft een Wajong uitkering en een beschikking voor beschermd wonen. 

Reacties graag naar: annemiekblank@outlook.com

De deelnemers runnen samen met ons de boerderij. Wij vinden ieder mens uniek en we hebben allemaal onze mogelijkheden en beperkingen. Door deze te accepteren leren we van elkaar. De deelnemers van de boerderij, krijgen de tijd en ruimte om het beste uit zich zelf te halen.

Voor meer informatie: training@menleren.nl

De kamers zijn gesitueerd in een mooie grote boerderij waarvan een afgescheiden deel ook als Quiltwinkel gebruikt wordt, onderdeel van PiTi. Met de bushalte voor de deur zijn Assen, Stadskanaal en Groningen alsook Emmen makkelijk te bereiken. Er zijn reeds 4 inschrijvingen en er zijn nog 4 plekken vrij.

Er is 24 uur begeleiding. Er is een open en overlegstructuur. Je maakt samen afspraken, jouw mening telt ook mee. Je hebt een tijdsbesteding bij PiTi, collega's, je hebt werk of volgt een opleiding. PiTi is ook bezig met de voorfase om appartementen te ontwikkelen in Nieuw-Buinen. Inschrijven is mogelijk.

Meer over PiTi is te vinden op de website: www.stichtingpiti.nl

Wanneer u in Harmelen of omgeving woonachtig bent met een woonvraag maar geen autistisch spectrum stoornis heeft, echter heeft u toch begeleiding nodig om zelfstandig te wonen, dan gaat de initiatiefnemer ook graag met u in gesprek.

Reacties graag naar: barbara@woonlink.nu

Als je een stoornis in het autistisch spectrum hebt, wil je ook je eigen leven leiden. Dus wonen, je diploma halen, werken en je vrije tijd besteden, net als iedereen. Alles wat je nodig hebt om te kunnen leven, kun je leren in het Woontrainingscentrum TriASS. Het wonen en trainen is tijdelijk en verloopt in fases. Er zijn 3 fases, iedere fase duurt één jaar.
Het WTC is er voor jongvolwassenen vanaf 18 jaar met een aandoening in het autistisch spectrum. Iedereen die wil investeren in de toekomst, is welkom bij het WTC.

Interesse, stuur dan een e-mail naar info@autismecentrumhaarlem.nl
Of bel gerust voor meer informatie met Annemarie Jonker, tel. 06 - 45301954,
of Marjolein Triest, tel. 06 - 51380382.


Websites:

www.autismecentrumhaarlem.nl
www.triass.nl

Witte Raven is opgericht als particuliere woonvorm in Glimmen (gemeente Haren, Groningen). Als woonlocatie is gekozen een verbouwde boerderij. Per medio september is de lokatie geopend voor bewoning.

Witte Raven wil een bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven van volwassenen met een matige tot ernstige verstandelijke beperking, al dan niet in combinatie met gedragsproblemen, autisme of/en lichamelijke handicap of met een symptomatologie die vergelijkbaar is met deze doelgroep en die daarom baat hebben bij ons brede, maatschappelijk geïntegreerde en individueel gerichte zorgaanbod (o.a. verblijf, persoonlijke verzorging, individuele dagbesteding, huishoudelijke hulp, zinvolle dagbesteding).

Ons zorgaanbod kenmerkt zich onder andere door de volgende punten

 • Inwonend zorgechtpaar, hierdoor is 24 uurs toezicht en begeleiding gegarandeerd en staat het familiegevoel voorop 
 • Dagbesteding op de locatie (moestuin en groentetuin, onderhoud van bosperceel) 
 • Op termijn gecombineerd met een Bed & Breakfast waar de bewonersgastheer en gastvrouw zullen zijn 
 • Kleinschalig: maximaal 6 bewoners (naast inwonende begeleiding) 
 • Inwonende begeleidster is tevens muziektherapeut. Veel tijd zal worden besteed aan muziek in het algemeen en aan muziek als verbinding 
 • Er is meer dan 10 jaar ervaring als inwonende begeleiding op een van de buitenhuizen van het Zorg-Instituut Scorlewald in Schoorl. Onze zorgvisie is geïnspireerd op antroposofische principes en uitgangspunten. 

De cliënten kopen de zorg in met hun PGB, hiervoor is in het bijzonder gekozen om flexibiliteit en keuzevrijheid te behouden. Cliënten dienen een indicatie te hebben voor zorg met verblijf (VG 3 t/m 6) of komen daarvoor in aanmerking. De stichting kan de wettelijk vertegenwoordigers begeleiden bij het aanvragen van een PGB of bij het omzetten van Zorg in Natura (ZIN) naar PGB. Echter vergoedt het PGB alleen de zorg. Huur en inwoning (o.a. maaltijden, gebruik gas, water licht en schoonmaak) kunnen betaald worden uit de Wajong of soortgelijke uitkering.

Tel: 06 16402766
Contactpersoon: Eddy Damstra
E-mail: edamstra@nela.nl

Welke ouders zoeken ook een passende woonplek met begeleiding voor hun zoon/dochter?
Onze zoon heeft een beschermd wonen indicatie.

Denk je er al enige tijd over na en wil je samen verder kijken dan hoor ik dat graag, kunnen we samen voor een geschikte plek en zorg gaan zoeken.

Graag contact opnemen via mailadres: onsjet@hotmail.com

 Jelle is gediagnosticeerd met ASS, Gilles de la Tourette en epilepsie en functioneert op een verstandelijk laag niveau. Gezocht wordt naar een woonplek bij voorkeur in de regio Twente, Achterhoek en Veluwe.

Reacties naar:
imijsseldijk@hotmail.com

Stichting Stampershuis
In mei 2011 is het Stampershuis opgericht als particuliere woonvorm in Stampersgat (gemeente Halderberge (NB), omgeving Roosendaal). Als woonlocatie is gekozen voor de oude pastorie in Stampersgat. Sinds maart 2015 wordt er tevens zinvolle dagbesteding geleverd vanaf een aparte locatie aan de Havenstraat 6 te Stampersgat. Deze locatie is vijf dagen per week geopend en is zowel toegankelijk voor de bewoners van de woonvorm als mensen met een verstandelijke beperking uit omliggende kernen. Sinds mei 2016 draagt de stichting het HKZ keurmerk.

Stichting Stampershuis wil een bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven van volwassenen met een matige tot ernstige verstandelijke beperking, al dan niet in combinatie met gedragsproblemen, autisme of/en lichamelijke handicap of met een symptomatologie die vergelijkbaar is met deze doelgroep en die daarom baat hebben bij ons brede, maatschappelijk geïntegreerde en individueel gerichte zorgaanbod (o.a. verblijf, persoonlijke verzorging, individuele dagbesteding, huishoudelijke hulp, zinvolle dagbesteding). Vanwege de functioneringsleeftijd van onze cliënten staat het bieden van duidelijkheid en structuur voorop.

Ons zorgaanbod onderscheidt zich op meerdere vlakken van het reguliere aanbod. Zo wordt de zorg niet ingekocht bij een grotere zorgaanbieder, in tegenstelling zetten wij ons met een klein team van competente medewerkers in om alle vormen van ondersteuning aan te laten sluiten op de vragen en de wensen van cliënten die aan onze zorg zijn toevertrouwd. Tevens woont de zorgmanager samen met de cliënten op de woonvorm. Dit draagt bij aan een positieve familiecultuur waarbij men elkaar kent, waar cliënten zich gelukkig voelen in een vertrouwde en warme omgeving en waarbij welzijn en zorg geïntegreerd wordt aangeboden door professionals die de cliënten door en door kennen.


Plek vrij
Op de woonlocatie is momenteel één van de twee slaapvertrekken vrij op de begane grond. Deze kamer is 20M² en voorzien van een wastafel en televisie aansluiting. Eventueel kan deze kamer kosteloos gemeubileerd worden opgeleverd voorzien van linnenkast, bed en bureau.

De cliënten kopen de zorg in met hun PGB, hiervoor is in het bijzonder gekozen om flexibiliteit en keuzevrijheid te behouden. Cliënten dienen een indicatie te hebben voor zorg met verblijf (VG 4 t/m 6) of komen daarvoor in aanmerking. De stichting kan de wettelijk vertegenwoordigers begeleiden bij het aanvragen van een PGB of bij het omzetten van Zorg in Natura (ZIN) naar PGB. Echter vergoedt het PGB alleen de zorg. Huur en inwoning (o.a. maaltijden, gebruik gas, water licht en schoonmaak) kunnen betaald worden uit de Wajong of soortgelijke uitkering.


Contact
Voor vragen over bovenstaande kunt u met ons contact opnemen. U kunt ons ook altijd benaderen met vragen betreft wachttijden en de aanmeldingsprocedure in het algemeen.

Tel: 0165-855840
Contactpersoon: Lewiesa Geurink, directie Stampershuis
E-mail: directie@stampershuis.nl
Website: www.stampershuis.nl, https://www.facebook.com/stampershuis/

Het zal mogelijk zijn eigen huisdieren mee te nemen, dieren spelen een belangrijke rol op de boerderij.

We gaan uit van een huur en minimale begeleiding vanuit pgb van 5 uur per week. We zouden deze woonvorm over ongeveer een jaar gerealiseerd willen hebben.

(Oproep geplaatst juni 2017)

Reacties graag naar: natasjaenpatrick@home.nl

Zorgvilla Kakelbont ligt in een rustige en groene omgeving. Bij ons staat rust en liefde centraal. Neem gerust contact op voor meer informatie.

slvdveen73@gmail.com

Aanleiding is de problematiek van onze zoon. Hij heeft de diagnose ADHD, MCDD en Gilles de la Tourette. Jarenlang hebben wij getracht om onze zoon binnen ons gezin te houden. Helaas hebben we eind 2016 moeten concluderen dat dit niet langer mogelijk is en zijn wij op zoek gegaan naar een passende woongroep voor hem. Tijdens deze zoektocht kwamen we erachter dat er in de regio geen passend zorgaanbod voorhanden is.

Als teamleider bij Prisma heb ik meerdere wooninitiatieven zien ontstaan. Een gesprek met een collega, over de (on)mogelijkheden van dergelijke projecten, wakkerde het enthousiasme nog wat aan. Wat zou het mooi zijn om een woongroep te kunnen opzetten voor jongeren met normale intelligentie maar met een psychiatrische diagnose, zoals ASS of andere DSM 5 diagnoses, waar beschermd wonen met 24 uur begeleiding noodzakelijk is. Een eigen plek, dichtbij huis, waar zij zich veilig voelen en gelukkig zijn. Waar ze zichzelf kunnen zijn, maar ook kunnen ontwikkelen.

Het PvA is er, de medewerking van zorgaanbieders met ervaring in begeleiding van wooninitiatieven (Prisma) en met specifieke expertise van de doelgroep (Karakter) is er, nu is het zaak om ouders te vinden. Mensen die zich samen met mij willen inzetten om dit wooninitiatief van de grond te krijgen.

Meer informatie over het plan;
per mail: jacky@wifinn.nl
website:  www.wifinn.nl

ASS, goede intelligentie, omgeving Zwolle / Hardenberg.

Reacties graag naar: acf.maaskant@upcmail.nl

Dit ouderinitiatief is per 1 november 2008 gerealiseerd voor (jong)volwassenen met een Autisme Spectrum Stoornis en normale begaafdheid.

In een bestaand complex van 32 huurappartementen heeft Woondroom nu de beschikking over 7 appartementen. In zes appartementen wonen onze bewoners zelfstandig, zij huren het appartement van de woningstichting. In het zevende appartement is de gezamenlijke huiskamer plus het kantoor voor de begeleiding. De huidige 5 bewoners zijn vier mannen en een vrouw.

De geboden begeleiding is geheel op maat. Elke bewoner heeft een eigen indicatie en de begeleiding is daarop afgesteld. Elke bewoner heeft een persoonlijk begeleider. De gezamenlijke activiteiten worden door groepsbegeleiders begeleid.

Zes dagen in de week kan ’s avonds (op zaterdag: ’s middags) worden gegeten in de huiskamer. De maaltijd wordt per toerbeurt door een bewoner met begeleider bereid. Na het eten gezellig koffie drinken, tv kijken of een spelletje doen. Daarna gaat ieder weer naar zijn/haar eigen huis.

Twee zondagen per maand is er ook mogelijkheid voor begeleiding (incl. maaltijd).

Woondroom Schipluiden biedt begeleiding welke uit PGB (indicatie met beschermd wonen/WMO) wordt gefinancierd.

De woonkosten (huur, levensonderhoud e.d.) worden door de bewoner van eigen loon en/of Wajong uitkering betaald. 

Woondroom Schipluiden is een ouderinitiatief . Dit wil zeggen, dat ouders actief betrokken blijven bij hun "kind" en het wooninitiatief. Van ouders wordt onder meer  verwacht dat zij blijven meedenken over het te voeren beleid in samenspraak met de andere ouders en begeleiding.

Interesse? Neem dan contact op via: wilenneldegids@hetnet.nl (secretariaat) of info@woondroomschipluiden.nl

Al mijn sociale contacten zitten in Bergen op Zoom. Momenteel woon ik in Gorinchem op mezelf - wat niet goed gaat.

Het is echt dringend, doordat ik nu regelmatig paniekaanvallen krijg en bij kennissen slaap door de onveilige situatie in Gorinchem.

Reacties graag naar: sharonbalter@hotmail.com

Eigen appartement met badkamer, toilet, slaapkamer, gezamenlijke woonkamer en buitenruimte.

24/7 zorg met slaapwacht.
Zzp vanaf 4 in PGB. 
Kleinschalig, 8 bewoners. 
Leeftijd vanaf 18 jaar.

Reacties graag naar: margotpino26@live.nl

Onze zoon heeft een beperking in het autismespectrum. Wij zijn op zoek naar enthousiaste ouders / verzorgers in een soortgelijke situatie die ook op zoek zijn naar een goede woonplek met passende begeleiding in Etten-Leur of Breda.
Bij interesse en voor meer informatie kunt u bellen naar 06-12397478.

E-mail: leonorevantienen@gmail.com

Binnen het reguliere onderwijs (VWO) is hij stukgelopen op het sociaal-emotionele vlak en is hij vorig schooljaar gestart in 3 HAVO. Hij heeft sinds 2014 de diagnose Asperger, MCDD en PTSS. We krijgen ondersteuning via het Leo Kannerhuis. Maar zij kunnen hem blijkbaar intern geen plek bieden, voordat er een woonruimte wordt gevonden, voor na de behandeling.

Omdat wij als gezin hem niet genoeg directe nabijheid en aansturing kunnen bieden en dit te belastend is voor de andere gezinsleden, zijn wij op zoek naar een geschikte woonplek. Waar hij zich kan ontplooien tot een jong-volwassene en tussen zijn leeftijdsgenootjes zit. En binnen begeleid wonen een stap kan gaan zetten naar meer zelfstandigheid.

Reacties graag naar: nens@telfort.nl

Heel graag op een zorgboerderij. Wij gaan indicatie beschermd wonen of pgb via wmo aanvragen, advies daaromtrent is ook welkom!

Reacties graag naar: danielledruif@gmail.com

 

Hij is 42 jaar en heeft bijna z'n hele leven in huizen voor begeleid wonen gezeten, met daar tussendoor perioden op straat geleefd omdat hij daar niet was te handhaven. Hij is een lieve jongen maar is heel moeilijk om mee om te gaan.

Reacties graag naar: h.vander.wal5@kpnplanet.nl

Liefst in de buurt van Zuid-Holland, Zeeland of West-Brabant.

Reacties graag naar: alagerwerf@kliksafe.nl

Mijn vader is hertrouwd en ik leef nu met drie zusjes - wat ik leuk vind, maar i.v.m. mijn autisme en PDD-NOS te druk. Ik groei momenteel sociaal enorm maar met de juiste begeleiding kan en durf ik meer. Ben creatief, hou van koken en weet alles van dieren en zou best naar het MBO willen maar heb dan meer hulp nodig. Thuis kan ik al aardig wat, zoals afwassen, maar ik ben ook sterk en fiets ook graag.

Groet Thomas

Reacties graag naar: sanlouise74@gmail.com

Mijn naam is Jacky Gerrits, getrouwd en vader van drie kinderen en woonachtig in Dreumel.

Onze jongste zoon van 16 heeft de diagnose ADHD, PDD-NOS subtype MCDD, Gilles de la Tourette en een angststoornis.
Jarenlang hebben wij getracht, d.m.v. therapieën, ondersteuning, korte en lange opnames voor behandeling, onze zoon binnen ons gezin te houden. Helaas hebben we in de zomer van 2016 moeten concluderen dat dit niet langer mogelijk is en zijn wij op zoek gegaan naar een passende woongroep voor hem.

Zoektocht
In onze zoektocht naar een passende woonomgeving voor onze zoon, kwamen we er achter dat er in de regio west maas en waal geen passend zorgaanbod voorhanden is.
Het reguliere zorgaanbod sluit onvoldoende aan bij de bijzondere zorgvraag van deze jongeren.

Mijn Droom
Een eigen plek voor onze zoon, dicht bij huis, waar hij zich veilig voelt en gelukkig is.
Waar hij zichzelf kan/mag zijn, maar ook waar hij zich kan ontwikkelen.

Hoe gaan we die droom waarmaken?
Middels een nog op te richten tichting “WiFiNN”, het realiseren en in stand houden van een kleinschalige wooninitiatief voor deze jongeren.
Wonen, werken en vrije tijd worden ondersteund door zorg op maat, dus afgestemd op de persoon.

Doelgroep
Het gaat om normaal begaafde (IQ >85) jongeren/jongvolwassenen (+/- 14+) binnen het Autisme Spectrum Syndroom met (complexe) psychiatrische problemen en gedragsproblemen.
Zij kunnen niet wonen in een normale woongroep. De jongeren hebben mogelijk al diverse opnames of behandelingen achter de rug. Thuis wonen is door hun problemen ook geen optie. Deze jongeren hebben veel directe nabijheid, aansturing en toezicht nodig.
Dat kan het thuisfront in de meeste gevallen onvoldoende bieden, vaak is dit te belastend voor hen en de overige gezinsleden. Daarnaast richten we ons ook op normaal begaafde jongvolwassene met ASS die binnen begeleid wonen graag een stap willen zetten naar meer zelfstandigheid.

Zorg
De stichting stelt zich ten doel het project door een enkele zorgaanbieder te laten begeleiden.
Deze begeleiding wordt bekostigd vanuit de gemeente (jeugdzorg) of een zorgzwaarte pakket GGZ, passend bij 24-uurs zorg en de mogelijkheid tot individueel maatwerk. In samenwerking met de zorgaanbieder wordt specifieke deskundigheid per individu ingezet en krijgt ieder de zorg die hij/zij nodig heeft. Men dient te beschikken over een indicatie vanuit de jeugdzorg of indicatie beschermd wonen, minimaal GGZ3.

(Betaalbaar) Wonen
Iedere jongere / jongvolwassene bewoont zelfstandig een eigen appartement.
De appartementen zijn geclusterd in een rustige, sociaal veilige woonomgeving, waar gebruik kan worden gemaakt van voorzieningen als winkels en openbaar vervoer.
Tevens beschikt het complex over gemeenschappelijke voorzieningen zoals huiskamer, keuken, hal en terras. In deze ruimte kan er eventueel gekookt en/of gegeten worden en vinden er gezamenlijke activiteiten plaats. Omdat veel jongeren uit de doelgroep financieel afhankelijk zijn van een uitkering zoals Wajong, streven we naar wonen met huurtoeslag zodat de woonlasten betaalbaar blijven.

Om mijn droom te kunnen realiseren ben ik op zoek naar ouders met dezelfde droom.

Kunt/wilt u met mij de schouders onder dit initiatief zetten? Dan kom ik graag in contact met u.

E-mail: WiFiNN@Outlook.com
Tel.: 06-81875589

U kunt reageren via e-mail evatimmerman49@gmail.com

Kijk voor informatie op www.uiteigenhout.nl

Deze plek is geschikt voor een dame met een redelijke mate van zelfstandigheid. Er zal 24/7 begeleiding aanwezig zijn. Dagbesteding is bij ons ook in te passen. Heeft u iemand met een geldige indicatie ZZP-VG03 of hoger dan kunnen wij op dit moment snel plaatsen. 

Neem contact op met Gerben van Roest,Directeur Unieck! Zorgverlening B.V. gerben@unieckzorgverlening.nl

Hij is vriendelijk en sociaal, heeft wel behoefte aan eigen ruimte. Wonen in een groep (volwassenen/ouderen), met eigen kamer/badkamer zou fijn zijn.
We wonen in Flevoland, maar een woonlocatie in een andere provincie is prima, wel goed bereikbaar met openbaar vervoer.

Reacties graag z.s.m. naar ykra@solcon.nl

Naast het wonen kan je ook dagbesteding volgen. Je werkt dan vooral met onze dieren, kan je creativiteit kwijt of voert verschillende klusjes uit.

Heb je interesse? Neem dan zeker contact met ons op, dan kijken we even wat we voor elkaar kunnen betekenen.

Je kunt mailen naar wonen@flevozon.nl

U kunt mailen naar J. Prins, prinsaj@kpnmail.nl

In onze Leefgroep kunnen jongeren zelfstandig wonen met directe ambulante begeleiding. De begeleiding is gericht op het ontwikkelen van communicatievaardigheden en sociale en praktische vaardigheden. Scholing en/of het laten volgen van een opleiding heeft een hoge prioriteit, met als doel kans van slagen in de maatschappij te verhogen. Jongeren worden geholpen en gestimuleerd om ervaringen op te doen bij het vinden van een passende werkkring. Om dit bereiken wordt ook arbeidstraining verleend, geholpen bij re-integratietrajecten en het leggen van goede contacten in het bedrijfsleven. 

Bij Stichting TanMar zijn ook regelmatig kamers voor nieuwe bewoners beschikbaar (voor training naar meer zelfstandigheid). Daarnaast is er een gezamenlijk appartement voor de gezamenlijke activiteiten. Stichting TanMar biedt directe ambulante begeleiding, gefinancierd uit PGB/ZIN. De woonkosten worden door de bewoner van eigen loon en/of Wajong uitkering betaald. 

TanMar Pedagogische Dienstverlening is er ook voor: 

-           Ambulante begeleiding

-           Nazorg trajecten

-           TIME-OUT projecten 

Voor informatie verwijzen wij u naar onze website: www.stichtingtanmar.nl

Ook kunt u telefonisch contact opnemen via 06-40019051 of een mail sturen naar info@stichtingtanmar.nl.

De studio komt per 1 november beschikbaar en beschikt over een eigen keuken, een slaapzolder en een gedeelde badkamer.

Er is plaats voor maximaal 2 personen van 17 tot 25 jaar met een ASS diagnose. Als gastgezin kennen wij de ASS-problematiek vanuit ons eigen gezin en ons werk in de zorg en het onderwijs. Het appartement is gelegen naast onze woning en bestaat uit 2 studio's met een eigen entree. 

Je hebt een baan of andere dagbesteding buitenshuis, of de motivatie om hiernaar op zoek te gaan. Indien gewenst, kunnen wij je hierbij begeleiden. 

Heb je belangstelling? Neem dan even contact met Christine Kranenburg via e-mail:  info@pdcoaching.nl of
telefonisch 06 - 2570 5100

Financiering vanuit het PGB. 

Mail naar Ineke Gorter-Sanders: igortersanders@casema.nl

De woongroep zal bestemd zijn voor maximaal 8 jongens met een verstandelijke beperking, in de jongvolwassen leeftijd.

Als oudergroep willen we de jongens een fijne kans bieden beschermd en onder begeleiding te laten wonen. 30 september komen we met ouders bij elkaar voor overleg.

Belangstellende ouders kunnen bellen of mailen naar;

Ellis Keuter 0612399948 /  elliskeuter@home.nl

Herman Hartman 0630230074 / hl.hartman@hetnet.nl

 

Wie o wie weet een prikkelarme zelfstandige woonruimte? Alvast bedankt voor de reactie, groet carly

Mail naar: cvlees1@planet.nl

Sociaal-emotioneel is zijn ontwikkelingsleeftijd gemiddeld 4-5 jaar.

Voor onze lieve vrolijke jongen die veel van muziek houdt, is de wereld vaak erg ingewikkeld. Dat is ook de reden dat hij 24-uurszorg nodig heeft. Hij gaat nu nog naar het VSO.

Reacties graag aan heidi.geertsen@gmail.com

De woongroep is opgericht voor jonge mensen met ASS en een verstandelijke beperking in de leeftijd van 20 tot circa 35 jaar met een indicatie op het nivo van ZZP VG 7 en eventueel extra zorgzwaarte. Mensen met een bijzondere zorgvraag, die moeilijk verstaanbaar zijn (er zit veel meer in dan -voor anderen begrijpelijk- naar buiten komt) en hoogsensitief (ze vangen veel signalen en informatie op, maar raken ook gauw overprikkeld). Mensen die veelal niet goed uit de verf komen en die veel onbegrip in hun leven hebben meegemaakt. 

Onze woning is gelegen aan de Sparrenlaan 22-24 te Assen, een prachtige locatie in een rustige wijk met veel eigen grond, aan de rand van het Asser bos en op loop/fietsafstand van het centrum. In de woning zijn 4 appartementen en gemeenschappelijke ruimtes.

We zoeken ouders of verwanten van deze mensen, die mede gestalte willen geven aan een kleine, veilige en warme woonsetting, waar de bewoners in voldoende mate binnen hun grenzen kunnen genieten en waar aandacht is voor hun persoonlijkheid en ontwikkeling.

De woongroep is opgezet voor 4 bewoners. Inmiddels zijn we opgestart met 2 bewoners en 1 op 1 begeleiding. Nu de verbouwing gereed is, kan een derde bewoner toetreden en wordt bezien of de omvang van de begeleiding moet worden aangepast. Als de drie bewoners en hun begeleiders goed op elkaar zijn ingespeeld, kan een vierde bewoner toetreden.  

De woning en de zorg worden levensloopbestendig ingericht, zodat bewoners in principe hun hele verdere leven in deze woongroep kunnen verblijven.

Kijk voor alle informatie op de website van STBG

De woonvoorziening omvat 16 appartementen, verdeeld over 2 woonlagen met elk een gemeenschappelijke woonkamer.
Bij de bouw en de inrichting wordt rekening gehouden met de eigenheid van de bewoners.
De zorg zal geleverd worden door zorgaanbieder ASVZ.

Het nieuwe wooncomplex bevindt zich in Sprundel, dichtbij Etten-leur en Breda. Voor dit ouderinitiatief zijn wij op zoek naar ouders die een actieve bijdrage willen leveren om voor hun kind een veilige woonvoorziening te creëren.

De oplevering van het complex wordt verwacht in het tweede kwartaal van 2017.

Voor meer informatie over de Parel: www.wonenbijdeparel.nl
Ook kunt u via e-mail contact opnemen met leden van de commissie zorg: helmadeschipper@gmail.com ; margotpino26@live.nl

Download hier de flyer

Het gaat in eerste instantie om een plek voor de periode eind augustus tot en met december 2016. Daarna kan hij, als het goed is, terecht op een andere plek.

Ambulante begeleiding kan geregeld worden.

Reacties graag naar:

astridvanderwijck@hotmail.com

Een ideale woning voor Johan zou: 

 • In of dichtbij Amsterdam zijn, zodat hij zijn dochter kan blijven zien. 
 • Johan is vriendelijk en sociaal, maar raakt zeer snel overprikkeld door sommige mensen. Dus een wc en keuken delen met anderen is te moeilijk. Geluiden van buiten, lichtjes enz., daar kan hij prima tegen.

Heb jij een idee waar Johan kan wonen?

Hij doet zijn best, maar lijdt elke dag in zijn huidige situatie ontzettend.

Met vriendelijke groeten,

Dawn Smits, 06 - 310 369 67  /  loveshine@chello.nl

Op de locatie Alphen aan den Rijn wonen 6 jongvolwassenen met een vorm van autisme en normale begaafdheid. Het gaat om een kamer van ongeveer 7 m², met gemeenschappelijke woonkamer, keuken, sanitair en balkon. Binnen deze woonvorm zijn ook grotere kamers aanwezig, cliënten kunnen intern doorverhuizen wanneer een bewoner weg gaat. Het avondeten wordt dagelijks (ma-vr) gezamenlijk genuttigd, om beurten wordt er gekookt door een bewoner met begeleiding. Er is ruimte voor andere gemeenschappelijke activiteiten (bijvoorbeeld spelletjesavond, film kijken, wandelen), deelname is niet verplicht. Maandag tot en met vrijdag is er begeleiding aanwezig van 07.00-11.00 en van 15.30-23.30. In het weekend is begeleiding aanwezig van 14.00-18.00 uur.


Leiden

Mogelijk komt er op korte termijn ook een plek vrij op onze woonlocatie in het centrum van Leiden (kamer met gemeenschappelijke voorzieningen). Op deze locatie wonen 21 jongvolwassenen met een vorm van autisme (of aanverwante problematiek) en normale tot hoge begaafdheid en is 24 uur per dag begeleiding aanwezig. Ook hier wordt maandag tot en met vrijdag het avondeten gezamenlijk genuttigd, en gekookt door bewoners met begeleiding. Er zijn gemeenschappelijke voorzieningen zoals een grote keuken, woonkamer, studieruimte en eetruimte. Er worden regelmatig gezamenlijke activiteiten georganiseerd zoals zondagsbrunch, creatieve avonden, themagroepen en sportactiviteiten.


Beschermd wonen bij Prodeba

Het doel van beschermd wonen bij Prodeba is om de zelfredzaamheid van de cliënt te vergroten, zodat de cliënt binnen 3 tot 5 jaar in staat is zelfstandig te wonen (met of zonder ambulante begeleiding). Door het aanleren en oefenen van vaardigheden, stimuleren van het ondernemen van activiteiten buitenshuis en een centrale locatie in de randstad wordt de integratie in de samenleving bevorderd.


Bij interesse kunt u contact opnemen met Prodeba Beschermd Wonen via wonen@prodeba.nl

Wie zijn wij?

AxelHof is een woning met gezinskarakter. Wij bieden professionele 24-uurs zorg, door middel van een klein team vaste begeleiders. Stichting AxelHof zet zich in voor een complete ontwikkeling van de bewoners, binnen de individuele mogelijkheden. Bewoners beschikken over hun eigen gerenoveerde slaapkamer (geen eigen appartementen). De dagelijkse activiteiten vinden plaats in gemeenschappelijke ruimtes.


Waar?

Een groot vrijstaand woonhuis in Houten. De woning is gelegen te midden van een woonwijk, op loopafstand van het centrum. Het huis wordt omringd door een grote mooi aangelegde tuin, met een vijver, terras en tuinkas.


Voor wie?

 • Je bent ouder dan 18 jaar
 • Je beschikt over een PGB indicatie ZZP 4
 • Je hebt werk of dagbesteding
 • Geen zware gedragsproblematiek
 • Huurtoeslag mogelijk


Voor meer informatie:

Website: www.axelhof.nl

Tel.: 06-53490134

E-mail: evelien@axelhof.nl 

Doelen: ondersteuning in zelfredzaamheid, inzicht, toekomst, planning, tijdsbesef, verantwoordelijkheden, huiswerk enz.

Graag reageren op: yehudiverbeek@gmail.com

De bewoners hebben een licht verstandelijke handicap en/of ASS.

Er wordt gestreefd naar zowel dag- als nachtbegeleiding.

Voor meer informatie mail naar: gonnekevandervijver@gmail.com

Dan is het nieuwe woonproject voor mensen met autisme in de Hasseltstraat in Tilburg misschien iets voor jou! Een appartementencomplex met 19 zelfstandige appartementen en studio’s, een gezamenlijke ruimte en met de begeleiding van een vast woonteam. Het woonproject wordt gerealiseerd door het Regionaal Autisme Centrum.

Klik hier voor meer informatie

 

Ik ben de moeder van een 12-jarige jongen met MCDD en DCD die niet meer thuis kan wonen. Helaas is er in Brabant geen passende woonvorm te vinden, en ben ik om die reden, samen met een reeds bestaande zorginstelling de mogelijkheden aan het onderzoeken om zelf een woonvorm te starten. Waarbij uiteraard professionals deze kleine groep zullen gaan begeleiden. 

Zijn er meer ouders die met de handen in het haar zitten omdat ze steeds vastlopen in hun zoektocht naar een geschikte woonvorm vanwege leeftijd, ontbreken van een (licht) verstandelijke beperking, en/of omdat de stoornis in geen enkel bestaand plaatje past? Zoekt u een plek waar uw kind samen met paar andere kinderen (max. 4) in een beschermde omgeving op kan groeien, dan kom ik graag met u in contact. (Geen tijdelijke/kortdurende opvang)

Peggy van der Leest, 06 - 226 000 63

Op woongroep Dorpsstraat in Assendelft (Noord-Holland) wonen 5 jongeren in de leeftijd van 15 tot en met 17 jaar. De zorgvragen en begeleidingsbehoefte kunnen divers zijn (ASS, normaal IQ of LVG).

De jongeren worden woonvaardigheden aangeleerd voor de toekomst. Bewoners moeten hier wel overdag dagbesteding, school of werk hebben, intern of extern.

Per 1 mei 2016 zijn er op de Dorpsstraat woonplekken beschikbaar.

Geïnteresseerd? Bel gerust 06 - 289 799 60 voor meer informatie, of vul het intakeformulier op onze site in. 

Wij bieden 24-uurzorg en dagbesteding op het zelfde terrein. Ook als je (nog) niet wilt wonen bij ons, kun je wel bij ons dagbesteding volgen. De werkzaamheden op de dagbesteding hebben tevens een landelijk karakter. Wij bieden zorg op PGB-basis en kunnen bewoners aannemen met een zzp-indicatie 4 tot 7. Wij zijn gespecialiseerd in het begeleiden van mensen met autisme.

Heb je interesse? Bezoek onze website op www.inversa.nl en klik op locatie Nieuwkoop. Tevens hebben wij nog 1 plek open op de locatie Woubrugge. Voor meer informatie kunt u ons bereiken op het nummer 0172-532345 of via e-mail op p.snel@inversa.nl.

Het gaat hier om kleinschalige initiatieven voor (jong)volwassenen met autisme of aanverwante stoornis, met een normale tot hoge begaafdheid. Vragen die aan de orde komen zijn bijvoorbeeld:

 • Hoe is een ouderinitiatief georganiseerd (wonen, zorg, financiën)?
 • Wat betekent het voor ouders en bewoners om mee te draaien in een ouderinitiatief, wat wordt er van ouders verwacht?
 • Welke ouderinitiatieven zijn er in de regio voor mensen met autisme?
 • Wanneer kom je in aanmerking voor een ouderinitiatief en hoe kan ik me daarvoor aanmelden?


Programma

Het programma ziet er als volgt uit:

19.20 uur inloop

19.30 uur welkom en inleiding door Douwkje Zijlstra, MEE Utrecht, Gooi & Vecht.

20.00 uur presentatie De Grasboom door Wanda Bloos, Pauline Kroon en Heleen Naezer

20.45 uur ruimte voor vragen

21.30 uur afronding

 

Locatie

MEE Utrecht, Gooi & Vecht, Pallas Athenedreef 10 in Utrecht.


Aanmelding:

uiterlijk 4 juni per e-mail via onderstaand e-mailadres o.v.v. naam, telefoonnummer, aantal personen

Contactgegevens: Douwkje Zijlstra, e-mail dzijlstra@mee-ugv.nl

Stichting Inversa zoekt voor de woonzorgboerderij in Woubrugge een bewoner. In Woubrugge wonen 10 bewoners met ASS en een verstandelijke beperking, op basis van huur en PGB. Deze boerderij functioneert al een jaar of 10 en er is veel kennis en ervaring opgebouwd in het begeleiden van jong volwassenen met de genoemde beperkingen.

In Nieuwkoop start Inversa haar tweede zorgboerderij met een meer diverse bewonersgroep. Dit initiatief kent meer vrije plekken en het is de bedoeling dat deze boerderij vanaf 1-6-2016 weer open gaat.

 

www.inversa.nl

 

Piet Snel

0629051061

Wij bieden jongeren met een diagnose huisvesting en begeleiding op maat.
Dit houdt in: samenwonen met hooguit 4 andere bewoners in een eengezinswoning, regio Noord-Brabant. 
De begeleiding zal individueel zijn en wordt aangeboden op de behoefte van de jongere. 
Dit houdt in, klantgerichte en flexibele zorg binnen een huiselijke sfeer.


Om dit te kunnen realiseren wordt er dit van jou verwacht:

 • je bent tussen de 18 en 25 jaar
 • je hebt een diagnose binnen het autistisch spectrum/ad(h)d/LVG en/of aanverwante stoornis. 
 • je hebt een bron van inkomsten 
 • je hebt een geldige toekenningsbeschikking PGB 
 • je bent bereid te werken aan je persoonlijke leerdoelen 
 • je aanvaardt de geboden begeleiding 
 • er wordt respectvol omgegaan met medebewoners 
 • je hebt een minimale begaafdheid van 80
 • je hebt al voldoende zelfstandigheid om in je basisbehoeftes te voorzien 
 • eerlijkheid, openheid en een dosis humor.


Wat mag je van ons verwachten?

Wij zijn 2 enthousiaste pedagogisch begeleidsters van 37 jaar oud. 
Beiden hebben wij al ruim 15 jaar ervaring in het begeleiden van jongeren met een diagnose autisme, ad(h)d, LVG en/of aanverwante stoornissen.

Wij zijn:

 • sociaal 
 • oplossingsgericht 
 • toegankelijk 
 • gedreven 
 • grenzen stellend 
 • motiverend en stimulerend.

Dit alles in een prettige verstandhouding met een gezonde dosis humor!


Heb je interesse?

Stuur een mail naar janneke.begeleiding@gmail.com
Na aanmelden zal er een procedure gestart worden waarin persoonlijke gesprekken zullen plaatsvinden. 
Bij wederzijds welbevinden zal er gekeken worden naar een passende woning. 
We hopen je snel te mogen ontmoeten,

Janneke en Melanie

Sinds enige tijd zijn wij in gesprek met de gemeente Delft met ons verzoek om passende woonruimte voor ons wooninitiatief in de sociale woningbouw aan te bieden. De gemeente staat positief ten aanzien van ons initiatief en is bereid om mee te werken. De termijn is nog onduidelijk. 
Zodat wij gezamenlijk toewerken om onze jong-volwassen "kinderen" met een stoornis binnen het autistisch spectrum en een normale begaafdheid een langdurige woon- leefomgeving kunnen gaan bieden.
Wij zien een tekort aan de ZIN voor deze doelgroep.
Wij zien vaak dat zij wegens een goede intelligentie overvraagd worden met alle gevolgen van dien voor hun gedrag
Bewoners die 24-uurs begeleiding in de directe nabijheid nodig hebben  om onvoorspelbare en onverwachte situaties direct te kunnen opvangen en in goede banen te leiden. Waardoor de spanning niet hoeft op te lopen en de rust blijft.

Wij zoeken ouders van , en welwillende jong-volwassenen :

 • die alsmaar vastlopen op het gebied van wonen, werken en hun sociale omgeving
 • problemen hebben gehad vanuit overvraging door de omgeving
 • afgewezen door GGZ-instellingen vanwege de intensieve zorgvraag of onbegrip voor hun problematiek
 • of weggestuurd vanwege de averechtse werking van overvraging
 • wanneer zij de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt en weg moeten uit de GGZ jeugdinstellingen
 • die nog thuis wonen (vaak uit pure noodzaak) omdat er (nog) geen passende woonvorm te vinden is.

Jongeren die toch zelfstandig willen wonen maar het niet alleen kunnen en die niet opgepropt willen worden in een kleine kamer, vaak met gedeeld sanitair.
Ons uitgangspunt is om een duurzame woonvorm te starten, waar als je zo je wilt altijd kunt blijven wonen.
Dus geen training om zelfstandig te wonen in een (studenten)kamer, maar een volwaardige ruimte creëren voor je eigen thuis naar de normen van de NVA.
Daarnaast ben je bereid om deel te nemen aan gezamenlijke activiteiten, om vereenzaming tegen te gaan. Wij zien deze verbinding met anderen (op de momenten dat je dit aan kan en wilt) als een meerwaarde in je bestaan.
Wij willen de zes jongeren die met elkaar willen wonen
We verwachten dat je als bewoner inzicht hebt/open staat dit te ontwikkelen, in jouw eigen beperking en wat dit met de ander doet en omgekeerd.
Dat je daar op het geschikte en een rustig moment aanspreekbaar voor bent.
Dat je in rustiger vaarwater bent gekomen na woelige jaren in de tienerleeftijd.
Of in rustiger vaarwater wilt komen door maatwerk door begeleiders.
Betrokkenheid/participatie van ouder(s) stellen wij ten zeerste op prijs.

Onze visie:

Zelfstandig waar kan, ondersteuning waar nodig.

Iedere bewoner krijgt zorg op maat naar eigen mogelijkheden en beperkingen.

De sfeer in het huis is veilig en "normaal" met respect voor je medebewoners.

Acceptatie van de verschillen in de bewoners.

Gelegenheid voor gezamenlijke activiteiten, maar ook zonodig ruimte om je terug te trekken.

Wij zoeken een rustige lokatie, dichtbij voorzieningen.

Er zal 24 uur begeleiding aanwezig zijn.

 

Voor ons vanzelfsprekend, stellen wij ook eisen aan de begeleiding van dit project.

De begeleider heeft:

 • een open en respectvolle houding naar bewoners en ouders
 • een hoge dosis van zelfreflectie om in te kunnen zien welke invloed het eigen gedrag heeft op de bewoner / de ander
 • kan de situatie van de bewoner "lezen" zodat deze niet overvraagd wordt, dit vinden wij cruciaal en heel belangrijk
 • kan de bewoner rust en ruime geven als dit nodig is
 • heeft geen betuttelende houding, richting de bewoners
 • spreekt "de taal van de bewoners"
 • zorgt voor een goede sfeer onder de bewoners

Heb je interesse als toekomstig bewoner, of als ouder(paar) die daar graag een steentje aan wil bijdragen, neem dan contact met ons op.

Onze site is: www.WWA-Delft.nl

E-mail: info@wwa-delft.nl

Telefoon: 015 - 256 29 29

Joy Living biedt jongvolwassenen met een autistische stoornis een veilige woonplek met dagbesteding, waar zij vooral zichzelf kunnen en mogen zijn. Joy Living heeft de beschikking over een gigantische tuin, veel woonruimte en comfort. Daarnaast is er een groot/goed geschoold begeleidingsteam aanwezig. Wij werken met de ABA methode. Voor de locatie in Barsingerhorn hebben wij momenteel 1 woonplek vrij. Voor de nieuwe aanstaande locatie in Heerhugowaard hebben wij 9 open plaatsen. 

 Voor meer informatie en/of contact kunt u de volgende contactgegevens gebruiken: www.joyliving.nl of info@joyliving.nl.

Het gaat om een tussenvorm, op weg naar zelfstandig wonen, zoals wij deze ook in het zogeheten Trainingshuis in Veghel hebben gehad. Hier waren 4/5 jong volwassenen vanaf 20 jaar begeleid en getraind in het gezamenlijk wonen en het verrichten van de taken die horen bij het wonen en naar je werk gaan. Oefenen in zelfstandigheid en zelfredzaamheid ter voorbereiding op het wonen in een definitief woonconcept naar keuze. Het gaat dus nogmaals om een twee of drietal jaren.

Als uitgangspunt hebben wij, behalve een goede match met onze dochter, dat de medebewoners overdag niet aanwezig zijn maar dagbesteding/werk  hebben en de weekeinden (voorlopig) naar huis kunnen gaan. Begeleiding en opvang in de weekeinden is op zo’n kleine groep te kostbaar. Met begeleiding en financiering is in dit geval al ervaring opgedaan, waarmee al een grote stap kan worden overgeslagen. Het grootse probleem ligt vaak in het vinden van een pand. In ons geval dienen we slechts (zeer) snel aan te geven of er voldoende bewoners zijn.

Het is een pand uit 1939, centrum Eindhoven, met 4 a 5 kamers en een woonkamer beneden. Voorheen waren hier studenten gehuisvest.

Er is een centrale badkamer boven en een keuken beneden. Het ligt in een buurt met vooral ouderen.

We willen begeleiding bieden via een zorginstelling en denken hierbij in eerste instantie aan Prisma, met wie wij goede ervaringen hebben. Met 4/5 bewoners kan er geen begeleiding zijn in de weekeinden (te duur), maar door de week kunnen wij onze jong volwassenen wel degelijk begeleiding bieden. Wij denken hierbij aan een begeleidersstaak op de hele groep en een slaapdienst.

Graag komen wij zsm in contact met kandidaat medebewoners. In principe gaat het project vrijwel direct van start, vermoedelijk in februari of maart. Woonbedrijf investeert voor ons in een aanpassing van de badkamer en de keuken. Dit hoeft niet lang te duren. Woonlasten pp. circa 450 euro.

Naar ons idee een leuke kans voor mensen die toe zijn aan begeleid zelfstandig wonen of een voorbereiding hierop. De lichte handicap kan dus iets anders zijn dan het hebben van Down en een slechts een lichte ondersteuning behoeven.

Voor de financiële haalbaarheid zal een ZZP3/4aan te bevelen zijn. Geinteresseerden graag zsm contact opnemen via dickdebruijndesign@gmail.com

Beschermd wonen aan de Achterwetering 5 is er voor mensen met een verstandelijke beperking, cliënten met psychiatrische problematiek en voor mensen met gedragsproblemen. Karakteristiek voor onze aanpak is het kleinschalige, waardoor we zelfs aan een complexe doelgroep zorg op maat kunnen leveren.

Of we nou linksom of rechtsom gaan, het gaat erom dat we antwoord kunnen geven op de diverse hulpvragen die elk moment anders kunnen zijn. Dat vraagt om lef en durf. Verder zitten wij qua huisvesting op een hoog niveau. Een goede huisvesting maakt het huis van de cliënten daadwerkelijk hun thuis.

We zijn op zoek naar een cliënt met een VG indicatie 03, 04 of 05. Dit om zo de groepscohesie in balans te houden. Leeftijd van 18 tot 25 jaar en geen drugsproblematiek. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Gerben van Roest: gerben@unieckzorgverlening.nl / +31 6 40884793. 

Stichting Droomkinderen begeleidt en ondersteunt jongeren en jongvolwassenen (16 t/m 38 jaar) met ASS (Autisme Spectrum Stoornis), zoals PDD NOS, ADHD en Asperger, vanuit haar woonvorm in het prachtige Westerwoldse landschap. Belangrijk vinden wij het bieden van veiligheid, het brengen van rust, orde en structuur, een plek om je welkom en thuis te voelen.

Stichting Droomkinderen werkt kleinschalig, met maximaal 8 bewoners en kan daardoor helemaal uitgaan van wat elke individuele bewoner graag doet. Door deze kleinschaligheid er is voldoende begeleiding voor de volwassenen en jongvolwassenen met autisme of Asperger en kunnen we ze ook een fijne structuur bieden.

Voor meer informatie en aanmelding kunt u terecht op de website: www.stichtingdroomkinderen.nl

De zorg en begeleiding die de stichting biedt wordt uit PGB gefinancierd. De woonkosten worden door de bewoner uit eigen middelen of een Wajong-uitkering betaald. 

Stichting Zorgkinderen is een ouderinitiatief. Dit wil zeggen, dat ouders actief betrokken blijven bij hun kind en het wooninitiatief. Ouders denken mee over het te voeren beleid in samenspraak met de andere ouders en begeleiding.

Ga voor meer informatie naar: www.stichtingzorgkinderen.nl of bel met Esther Groenestijn (0642256910).

Geloof is belangrijk in ons leven. We geven hier samen invulling aan. Samen leven is oog en oor voor elkaar hebben. We stellen ons respectvol en open op naar mens, dier en natuur. Wij stellen de talenten, vaardigheden en aardigheden die jij hebt centraal in het dagelijks leven. Hierin bieden we zorg die bij jou past. We gaan voor een langdurige relatie. Hierbij sta jij centraal. Het is/wordt jouw woning, dus jij bepaalt, want het is belangrijk dat jij je veilig en thuis voelt.

Wij hebben plek voor twee jongvolwassenen met ASS en een indicatie voor beschermd wonen. Er zijn op dit moment twee open plekken en deze zijn direct beschikbaar.

Meer informatie over Remise woonbegeleiding vind je op de website.

Doel is twee jongens met gelijke problematiek samen te laten wonen onder begeleiding van een team van vaste medewerkers. De behoefte van genoemde jongen en zijn gezin ligt momenteel nog bij deeltijd wonen, maar kan op termijn voltijds worden. 

Wie zoeken we: een jongen tussen de 12 en 16 jaar oud die normaal begaafd is (ongeveer VMBO niveau), autisme en of kenmerken van ADHD heeft of een soortgelijke diagnose en daarnaast een bovenmatige behoefte aan duidelijkheid en structuur.  Een jongen die met alleen groepsbegeleiding binnen een groep van bv. 8 bewoners niet goed kan functioneren, maar wel bij 1 op 1 of 1 op 2. Het is leuk als deze jongen ook naar voortgezet (speciaal) onderwijs gaat. Bovengenoemde jongen houdt van houtbewerking, met radio’s knutselen, computer/Wii, maar ook van boswandelingen.

Herkent u een geschikte kandidaat in bovenstaande beschrijving en bent u hard op zoek naar een geschikte kleinschalige woonvorm, neem dan contact op met Ineke Bollema, manager Planaid Zorg via i.bollema@planaid.nl. Kijk voor meer informatie over Plainaid Zorg op de website.

Wij zijn een groep volwassenen met autisme (25 tot 58 jaar) met een extra gevoeligheid voor geluid. We zijn bezig een woonproject te realiseren in Arnhem Noord (nabij winkels en openbaar vervoer). Hierbij krijgen we ondersteuning van diverse experts.

Het project wordt waarschijnlijk in de loop van 2016 gerealiseerd. We willen er gaan wonen met 14 tot 16 mensen met de diagnose autismespectrumstoornis en met een normale begaafdheid.

Iedereen huurt de eigen woning met eigen voordeur en tuin van de bewonersvereniging die we met elkaar gaan vormen. De bewonersvereniging huurt het gebouw van de woningcorporatie. Eventuele zorg of begeleiding koop je als bewoner zelf in. Je huurt dus niet van een zorginstelling.

Als je de wens hebt om op een rustige plek te wonen, in de nabijheid van gelijkgestemden, en in staat bent zelfstandig te wonen en een eigen huishouden te voeren, kan dit woonproject voor jou interessant zijn.

Als toekomstige bewoner moet je in 2016 ten minste 23 jaar oud zijn. Ook mensen van 40 jaar en ouder zijn van harte welkom!

We zoeken bewoners met de volgende kenmerken:

 • Leeftijd 23 jaar tot 65+
 • Sociale huur
 • Actief betrokken bij de realisatie van het project
 • Wonen met gelijkgestemden
 • Privacy en prikkelregie
 • Respectvolle en begripvolle omgang met elkaar
 • Samen dingen doen als het kan, niet omdat het moet
 • Gezamenlijke inzet, ook als we er wonen, bijv. zorgen voor de buitenruimte
 • Extra aandacht voor geluidsisolatie
 • Relatief rustige omgeving
 • Levensloopgeschikte woningen
 • Aandacht voor duurzaamheid

Belangstelling?
Aanmelden voor dit project? Of wil je meer informatie?
Mail dan naar: Beatrijs Oerlemans: beatrijs@dekok-partners.nl
Op dit moment werken we aan een eigen website: www.klassewonen.nl

Gezocht wordt naar jongeren (m/v) met een gemiddelde tot hoge intelligentie en een leeftijd tussen de 18 en 30 jaar.

Alle bewoners krijgen een eigen appartement en daarnaast is er ook nog een ruimte voor gemeenschappelijk gebruik. Het grote wooncomplex in aanbouw bevindt zich aan de zuidkant van winkelcentrum Kanaleneiland, waarbij de appartementen van STU3 De Roos aan een rustig zijstraatje liggen.

De Roos biedt zorg op maat die uit PGB (WMO) wordt gefinancierd. De woonkosten worden door de bewoners van eigen loon/uitkering betaald. Begin 2016 worden alle appartementen opgeleverd.

Meer informatie vind je op de website. Aanmelden en informatie opvragen kan via: info@stu3-deroos.nl.

Per 1 april 2015 komt er bij Woondroom Veldhoven een appartement voor een nieuwe bewoner beschikbaar. We zijn op zoek naar een bewoner m/v die in de huidige bewonersgroep (leeftijd ong. 20 tot ong. 30 jaar) past.

Woondroom Veldhoven is een kleinschalig ouderinitiatief voor 8 (jong) volwassenen met een Autisme Spectrum Stoornis en normale begaafdheid. Alle bewoners hebben een eigen appartement. Daarnaast is er een gezamenlijk appartement voor de gezamenlijke activiteiten. Woondroom Veldhoven biedt 24-uurs zorg welke uit PGB (WMO) wordt gefinancierd. De woonkosten worden door de bewoner van eigen loon en/of Wajong uitkering betaald. 

Interesse? Kijk dan op onze website www.woondroomveldhoven.nl. Op de pagina Aanmelden staan de aanmeldprocedure en voorwaarden inclusief een link naar het contactformulier.

(geplaatst 12-01-2015)

Stichting Axelhof biedt jonge mensen die zelfstandig kunnen wonen een plek waar ze gemoedelijk en veilig kunnen samenleven. Er wordt samen gekookt en gegeten en overdag gaat iedereen naar zijn/haar eigen werk of de dagbesteding. Kijk voor meer informatie op www.axelhof.nl of bel Evelien Westeneng: 06-53490134.

Santhof biedt jongvolwassenen met ASS een kleinschalige woonvorm, waarin zij veilig begeleid kunnen wonen. In het nieuwe Santhof huis is plek voor 2 bewoners. Wilt u meer informatie, of heeft u vragen, dan kunt u terecht op onze website www.santhof.nl, of u kunt contact opnemen via info@santhof.nl.

Dit wooninitiatief is gevestigd in stadsdeel Strijp-S.

Het appartement heeft een oppervlakte van 45 m2.

Elk wooninitiatief heeft een eigen cliëntenruimte voor o.a. gezamenlijke maaltijden en clientenactiviteiten.

De kale huur bedraagt ± € 525,00 en komen in aanmerking voor huurtoeslag.

Doelgroep: jong volwassenen met autisme, indicatie: Beschermd Wonen in ZIN of eventueel PGB.

Naast professionele begeleiding biedt Futuris een uitgebreid pakket aan werkervaringsplaatsen en sportactiviteiten.

Geïnteresseerd? Neem s.v.p. contact op met Futuris zorg & werk Eindhoven, tel. 040 - 251.90.35 of info@futuriszorgenwerk.nl 

Iedere bewoner beschikt over een volwaardig appartement, waarvoor ieder zelf de huur betaalt uit eigen inkomen en/of Wajong. Huurtoeslag behoort tot de mogelijkheden.

Het appartementencomplex beschikt tevens over gemeenschappelijke voorzieningen zoals huiskamer, keuken, hal en terras.  In deze ruimte kan er eventueel gekookt en/of gegeten worden en vinden er gezamenlijke activiteiten plaats.

Met de totale PGB’s  wordt 24-uurs begeleiding ingekocht en krijgt ieder de zorg die hij/zij nodig heeft. Men dient te beschikken over een indicatie beschermd wonen vanuit de WMO.

Interesse om nu of in de toekomst binnen JOVO te komen wonen?  Meldt je dan aan via info@jovoveldhoven.nl  of kijk voor meer info op de website: www.jovoveldhoven.nl.

Het gaat om een tweekamerwoning voor een jongvolwassene met een Autisme Spectrum Stoornis die hier zelfstandig kan wonen.

Er is persoonlijke begeleiding door professionele begeleiders. Daarnaast helpen de bewoners elkaar. Zo kunnen zij zelfstandig wonen. Lijkt dit je iets? Lees hieronder wat wij voor onze bewoners doen en wat wij van ze verwachten. 

Woongroep Y-Castle op IJburg is een wooninitiatief voor jongvolwassenen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) en een normale tot hogere intelligentie. De appartementen van Y-Castle worden bewoond door 11 jongvolwassenen. Op dit moment 9 mannen en 1 vrouw. Iedere bewoner heeft een zelfstandige tweekamerwoning van ongeveer 60 vierkante meter met een eigen opgang. Er is een gemeenschappelijke ruimte waar zij elkaar kunnen ontmoeten en kunnen eten. Zo kunnen zij op zichzelf wonen, net als ieder ander, zonder in een sociaal isolement terecht te komen.

Onze bewoners hebben niet alleen elkaar als steun, maar krijgen ook persoonlijke begeleiding van professionele begeleiders, die worden betaald vanuit het PGB. Zo wonen zij zelfstandig, zonder afhankelijk te zijn van een reguliere zorginstelling.

Iedere bewoner heeft één belangenbehartiger, meestal een ouder, die deel uitmaakt van het bestuur van de woongroep. Van de belangenbehartiger als bestuurslid wordt een actieve betrokkenheid verwacht. Dit houdt o.a. in  dat hij/zij de bestuursvergaderingen bezoekt en participeert in een van de werkgroepen. Het is praktisch wanneer de belangenbehartiger niet al te ver van Y-Castle woont. De belangenbehartiger blijft ook betrokken en inzetbaar bij het functioneren van de bewoner. 

Bewonersprofiel

Momenteel is er een appartement in onze woongroep vrij, waarin wij graag een nieuwe bewoner verwelkomen. Wij hebben een bewonersprofiel opgesteld met de volgende punten. 

Onze nieuwe bewoner:

 • heeft een leeftijd tussen 20 en 35 jaar
 • heeft een officiële diagnose van een Autisme Spectrum Stoornis (ASS)
 • heeft de beschikking over een PGB voor beschermd wonen van minimaal GGZ-C Zorgzwaartepakket 3
 • kan een rapportage overleggen waaruit de mate van begeleidingsbehoefte en een persoonlijk begeleidingsplan kan worden afgeleid
 • heeft geen bijkomende psychiatrische-, persoonlijkheids- en/of ernstige gedragsstoornis(sen) die deze zelfstandigheid (kunnen) ondermijnen.
 • heeft tenminste een gemiddelde begaafdheid
 • heeft in principe een dagbesteding ((vrijwilligers)werk, studie, enz.)
 • beschikt over een eigen bron van inkomsten; dat kan een salaris zijn en/of een uitkering
 • is in staat zelfstandig te wonen, met behulp van begeleiding
 • wijst een belangenbehartiger aan die zitting neemt in het bestuur
 • erkent dat hij/zij zorg en/of begeleiding nodig heeft en is bereid deze te aanvaarden
 • is gemotiveerd om deel te nemen aan het wonen binnen Y-Castle
 • het wonen in dit project is van toegevoegde waarde voor de bewoner 

Ben je geïnteresseerd en voldoe je aan dit profiel? Dan stellen wij het zeer op prijs als je je uiterlijk 24 augustus per e-mail aanmeldt via het volgende adres: hwemekamp@gmail.com

Wij willen vragen of je in deze e-mail samen met je ouders of vertegenwoordiger ingaat op bovenstaande punten en daar uitleg bij wilt geven. Het is onze ervaring dat dit de kans op succesvolle deelname aan de woongroep vergroot. 

Tot slot: mocht een kandidaat niet voldoen aan één of meer uitgangspunten in dit bewonersprofiel of wanneer er onduidelijkheden, bezwaren of belemmeringen zijn die toelating tot Y-Castle in de weg staan, dan beslist het bestuur over de toelating op basis van eventuele additionele toelatingscriteria. Het bestuur motiveert in dat geval een eventuele toelating of weigering. 

Stichting Y-Castle

‘Met wat ruggensteun kunnen onze bewoners het uitstekend zelf’

 

Het gaat om een vrouw van 22 jaar, woont momenteel bij haar moeder in Amstelveen en heeft een vorm van klassiek autisme. 

Wij zijn opzoek naar een woonplek met begeleiding.

De cliënt heeft begeleiding nodig bij: plannen, dag indeling, sociale contacten opbouwen en financiële / administratieve zaken. 

U kunt mij bereiken op het volgende mail adres: D.Hirschman@meeaz.nl

Vijf personen in ons gezin hebben reeds de diagnose Autisme of autistische stoornis.

Wie wil er een gezinshuis opstarten voor ons gezin ?

Of is bezig om een woonvorm op te richten waar plaats is voor ons gezin ?

Wij zijn op zoek naar een locatie binnen Nederland.

De begeleiding is 24/7

Graag uw reactie naar corjongejeugd@hotmail.com

Er is 24/7 begeleiding aanwezig door inwonend echtpaar.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via e-mail: anke_boogaard@hotmail.com of telefonisch op 06 - 220 182 93.

Bekijk hier uitgebreidere informatie over dit wooninitiatief

De hulpverlening komt maar niet met een passende oplossing. Wie o wie gaat ons aan een plek helpen. Sander heeft een plek nodig waar hij zelfstandig kan wonen (eigen voorzieningen zoals keuken, douche, wc zijn belangrijk). Hij heeft op dit moment een PGB voor 6 uur per week, waaruit begeleiding betaald kan worden. Dit kan eventueel uitgebreid worden.

Reacties graag naar: jaina_morningstar@yahoo.com

Er zijn 3 wooneenheden op 1 adres, op een voormalige boerderij waar volop mogelijkheid is voor het houden van dieren en ontwikkelen van projecten.
Er zit 2 hec. grond bij met stallen.
Indeling: in woning met 5 slaapkamers; en 2 woningen met 2 slaapkamers.

Voor meer informatie en reacties: sjvanvliet@hotmail.nl

Als het kan in omgeving Krimpen a/d IJssel. 
Zodat hij op zijn school in Barendrecht kan blijven.

Reacties graag naar: marjanboosten.mb@gmail.com

Reacties graag naar:

melissahaven@gmail.com

Locatie bij voorkeur Zuid-Holland, maar een goede plek daarbuiten is geen bezwaar.

Contact: gbeaooms@gmail.com