030-2299800
Passende plek is kwestie van geluk

Of je als leerling met autisme in Nederland ook echt een passende plek vindt op een school, berust vaak op toeval; je kunt pech of mazzel hebben, de juiste welwillende mensen om je heen vinden of juist niet… Het is een verontrustend beeld dat wordt geschetst door het rapport: 'Passend onderwijs vanuit autisme bekeken'. 

Het rapport is opgesteld door de werkgroep 'Vanuit autisme bekeken' en wordt vandaag tijdens de Thuiszitters-top aan staatssecretarissen Dekker (OC&W) en Van Rijn (VWS) overhandigd. Tijdens deze eerste landelijke Thuiszitters-top in Utrecht, wordt door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de PO-raad (primair onderwijs), de VO-raad (voortgezet onderwijs) en het Ministerie van Veiligheid en Justitie, een zogeheten Thuiszitterspact getekend. Dat moet resulteren in concrete afspraken om het aantal thuiszitters te verminderen.

Volgens de werkgroep 'Vanuit autisme bekeken' heeft zo'n veertig procent van de acht- tot tienduizend thuiszitters een vorm van autisme. De werkgroep analyseerde in twee jaar tijd ruim zestig praktijksituaties en sprak met leerlingen met autisme en hun ouders, en betrokkenen uit onderwijs, zorg en gemeenten. Volgens Monique post, als ervaringsdeskundige adviseur betrokken bij het rapport, ontbreekt er bij scholen vaak een visie op diversiteit, zo vertelt zij aan Trouw: "Uitzonderingen ziet men als privilege, in plaats van regel."

De problemen zouden in het middelbaar onderwijs groter zijn dan op de basisschool. Vooral de vele wisselingen van lokalen en docenten, en de opkomende puberteit bij de leerlingen zelf, zouden daarbij een rol spelen.

Uit het rapport komt vooral naar voren dat er een omslag in het denken moet komen. Merel van Vroonhoven, voorzitter van de werkgroep: "Passend onderwijs begint met een overtuiging dat we beter af zijn in een diverse samenleving. Ik hoop van harte dat dit rapport alle betrokkenen op scherp zet. Ga zelf op zoek naar oplossingen. Ze zijn er, en er mag veel meer dan veel mensen denken."

De komende anderhalve week wordt het rapport op ruim tachtig plekken uitgereikt aan scholen en gemeenten door kinderen met autisme en hun ouders.

Bekijk hier het rapport 'Passend onderwijs vanuit autisme bekeken'  

Lees hier het artikel van Trouw

Bron: ANP, Trouw.nl, Vanuitautismebekeken.nl

 

Om de website goed te laten functioneren en te verbeteren gebruiken wij cookies. Als u de website verder gebruikt dan gaat u hiermee akkoord. Zie onze privacyverklaring, die ook geldt als u lid wordt of zich aanmeldt voor nieuwsbrieven.