030-2299800
Selecteer Autisme Informatie per Levensfase:
Kenmerkend voor deze levensfase

Autisme bij senioren

Met zijn artikel ‘Oldtimers and autism’ in Engagement juni/juli 2007 was de toen 66-jarige Jan Schäffer, NVA lid sinds 1992,  een van de eersten in ons land die de aandacht vestigde op de 55+ man of vrouw met autisme. De groep ouderen met autisme was een blinde vlek op de kaart, in de literatuur was er nauwelijks iets over te vinden. Artsen, psychologen en andere hulpverleners wisten weinig tot niets over autisme; zij behandelden mensen voor co morbiditeit zoals depressie en angststoornissen, terwijl de vaak achterliggende autisme werd ‘gemist’ in de diagnose.

Schäffer richtte zich in zijn artikel met name op het verbeteren van de omstandigheden van de oudere autist.

In Engagement april/mei 2008 schreef Lian Bakker, sociaal verpleegkundige bij GGz Dijk en Duin een artikel waarin zij constateerde dat op de ambulante afdeling ouderen van haar werk, waar meer dan 500 cliënten ingeschreven stonden, niemand de diagnose ASS had. De verklaring hiervoor was duidelijk: uit haar onderzoek bleek dat 94% van de hulpverleners niet bekend was met autisme, dus dit beeld bij de cliënten niet snel zullen herkennen. Bakker richtte zich in haar artikel enerzijds op het belang van diagnostiek van ASS bij ouderen met de normale begaafdheid en anderzijds op kennistoename van de hulpverleners: GGz instellingen en opleidingen moeten inspelen op deze deskundigheidsbevordering. Lian Bakker gaf in haar artikel ook tips voor het omgaan  met oudere mensen met autisme.

Sinds beide artikelen zijn verschenen is er wel iets meer bekend. Maar nog steeds is ouderen met autisme een relatief nieuw vakgebied waar nog weinig onderzoek is gedaan en weinig over is gepubliceerd.

In de ouderenzorg is er daarom nog steeds erg weinig kennis over autisme, waardoor bijvoorbeeld verzorg- en verpleeghuizen niet adequaat kunnen inspelen op de behoeften van mensen met autisme.

Pilotproject Ouderen met autisme in Amsterdam

Hieronder treft u het informatiemateriaal en de oproepen aan van een in november 2016 gestart project voor ouderen met autisme, een pilotproject in Amsterdam.

Klik hier voor de folder Ouderen met autisme

Klik hier voor de printversie van de folder Ouderen met autisme (geschikt voor afdrukken op A4)

Klik hier voor informatie over het pilotproject 

Klik hier voor de oproep 'Vrijwilligers gezocht voor NVA-Pilot Ouderen met autisme in Amsterdam'


Tips en ervaringsverhalen

Hieronder treft u artikelen aan met tips voor de zorgverleners (artsen, wijkverpleging, thuiszorg, psychologen, medewerkers in de zorg, etc.) alsmede ervaringsverhalen van oudere mensen met autisme.


Tips voor zorgverleners:

Klik hier voor het artikel van Lian Bakker (deel 1)

Klik hier voor het artikel van Lian Bakker (deel 2)

Klik hier voor het artikel van Jan Schäffer

Klik hier voor Ouder worden met autisme, een gids voor hulpverleners, met dank aan Mar Wanrooij (zie www.autiweg.nl)

Klik hier voor Autismespectrumstoornissen bij ouderen, artikel van Annelies Spek en Frédérique Geven uit
De Psycholoog (juli-augustus 2013)

Klik hier voor het artikel Met autisme in het ziekenhuis (Engagement 2016 nr. 3) 

Klik hier voor Autisme en Ziekenhuis, tips op www.autisme.nl

Klik hier voor het artikel over Rosalien Wilting (GGz Eindhoven)

Klik hier voor het artikel van Hilde Geurts

Klik hier voor het artikel Autisme bij ouderen sneller ontdekt dankzij simpele vragenlijst op www.autisme.nl

Klik hier voor een interview met Sylvia Heinen (klinisch psychologe en wetenschapper) en een bijbehorend ervaringsverhaal


Ervaringsverhalen van ouderen met autisme:
 

Klik hier voor het artikel van Wiet Regout

Klik hier voor het artikel van Ellie Maarse

Klik hier voor het artikel van Bep Schilder uit Balans Magazine

Klik hier voor het artikel Een vergeten groep: ouderen met autisme uit Max Magazine nr. 20, 2018

Om de website goed te laten functioneren en te verbeteren gebruiken wij cookies. Als u de website verder gebruikt dan gaat u hiermee akkoord. Zie onze privacyverklaring, die ook geldt als u lid wordt of zich aanmeldt voor nieuwsbrieven.