Home NVA Flevoland Regionale intersectorale autismenetwerken

Regionale intersectorale autismenetwerken

In de regionale intersectorale autismenetwerken werken organisaties uit verschillende sectoren met elkaar samen in de zorg voor en ondersteuning van mensen met autisme op alle levensterreinen. In het netwerk zijn organisaties vertegenwoordigd uit o.a. de gehandicaptenzorg, GGZ, jeugdzorg, MEE, onderwijs, werk, CCE en zorgverzekeraars. Ook de NVA is vertegenwoordigd als belangenbehartiger van mensen met autisme.  Op de websites van de netwerken is meer informatie te vinden over welke partijen in de regio betrokken zijn bij het netwerk en wie de coördinator van het netwerk is. Ook staan hier belangrijke adressen op het gebied van zorg en autisme in de regio.

Regionaal Autisme Netwerk Flevoland
Coördinator: Bert van Eekeren
Tel: 06-20446719 of 088-6330633
E-mail: b.vaneekeren@autismenetwerkflevoland.nl

Regionaal Autisme Netwerk Flevoland is een netwerk dat als doel heeft een goede en open samenwerking te creëren tussen alle organisaties op het gebied van autisme in deze regio. Vanuit het ministerie van VWS hebben zij de opdracht gekregen om een duurzaam netwerk te realiseren in alle provincies. Het netwerk zorgt voor een duurzame kennisinfrastructuur die voor een ieder herkenbaar en vindbaar is.

In de provincie Flevoland is door Kwintes, MEE IJsseloevers en NVA een convenant opgesteld voor organisaties die zich inzetten voor de mensen met ASS in heel Flevoland. Het convenant is in maart 2020 ondertekend. Vanuit dit convenant zullen er provinciale kennisbijeenkomsten rondom autisme worden georganiseerd.

Daarnaast is ervoor gekozen om per gemeente een eigen autismenetwerk te hebben. In de verschillende autismenetwerken zitten de organisaties die per gemeente actief zijn rondom autisme. Het gaat om de gemeenten:

  • Almere
  • Dronten
  • Lelystad
  • Noordoostpolder
  • Urk
  • Zeewolde

Iedere gemeente heeft een autismecoördinator die benaderd kan worden voor informatie. De coördinator houdt zich bezig met het ophalen van signalen, het werken met ervaringsdeskundigen en het actueel houden van de sociale kaart rondom autisme vraagstukken in de gemeente. De coördinatoren komen, samen met de NVA netwerkcoördinator, enkele keren per jaar bij elkaar om kennis te delen. De contactgegevens van desbetreffende autisme coördinator worden verstrekt via bovenstaand provinciaal telefoonnummer.

Sluiten
Word nu lid!