Agenda
Home Agenda Bijeenkomst ‘eigen regie en eigen kracht’
Bijeenkomst ‘eigen regie en eigen kracht’
15 mei 201919:30 - 21:30
Zuid-HollandWijkcentrum De Koloriet (Jacob Marisstraat 70) in Dordrecht

Het Ouderplatform Zuid-Holland Zuid organiseert themabijeenkomsten ter versterking van het cliënt- en familieperspectief in de regio Zuid-HollandZuid. De eerstvolgende bijeenkomst ‘Regie in de Regio’ heeft als thema ‘eigen regie en eigen kracht, beheersing of bevrijding?’. De avond vindt plaats op woensdag 15 mei tussen 19.30 en 21.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur. De avond is vrij toegankelijk en wordt gehouden in de Ontmoetingsruimte van Wijkcentrum De Koloriet (Jacob Marisstraat 70) in Dordrecht. Gastheer voor deze avond is Michiel van der Vlies, bestuurder van de MEEPlus Groep.

Het belooft een mooie avond te worden waarbij Natasja Hoogerheide, alias Vlindernatasja, zal vertellen, voordragen, delen en ontroeren over ‘eigen
kracht’. Peter de Jong zal een lied over het thema ten gehore brengen.

Wmo, Wlz en passend onderwijs

Gemeenten zijn sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de zorg en ondersteuning aan kinderen en jongeren (Jeugdwet) en volwassenen (Wet maatschappelijke ondersteuning, Wmo). Veel mensen hebben nog steeds last van de stelselwijzigingen, een kleine groep valt daarbij zelfs tussen wal en schip.

Het Ouderplatform Zuid-Holland Zuid is ervan overtuigd dat de continuïteit van zorg en ondersteuning aan jongeren en volwassenen wel degelijk geborgd kan worden als partijen in zorg, ondersteuning en participatie elkaar goed weten te vinden, in gesprek gaan en afspraken maken. We nodigen u van harte uit om dit gesprek met ons te voeren.

Op de avond ‘eigen regie en eigen kracht, beheersing of bevrijding?’ delen we kennis en ervaringen en signaleren we knelpunten vanuit de diverse wetten, waaronder de Jeugdwet en de Wmo. Ook de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet langdurige zorg (Wlz) de Participatiewet en de Wet passend
onderwijs passeren de revue. Tijdens deze avond staat het formuleren van oplossingsrichtingen centraal.

U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar ouderszhz@gmail.com