030-2299800
Ondersteuning tijdens de studie

Waar heb je hulp bij nodig en hoe regel je dat?

“Hoewel ik me had ingesteld op moeilijke leerstof en zelfstudie, bleken de problemen op de Technische Universiteit juist te zitten in het grote aantal contacturen en de zware practica. Het zorgde voor een enorme mentale belasting.”

“Hoewel ik veel stress ervoer, kwam het niet bij me op om hulp te zoeken, bijvoorbeeld bij mijn studiemaatje, de studiebegeleider of de psycholoog.”

“Mijn dochter van 19 kan redelijk plannen en organiseren, maar als ze tegen haar grenzen aanloopt spring ik in.”

“Herhaling blijft voor mij nodig. Ik raak kwijt hoe ik een taak moet uitvoeren, als ik die te lang niet heb gedaan.”

“Ik vind dat docenten die veel leerlingen met autisme hebben, verplicht zijn om een cursus over autisme te volgen.”

Als je inzicht hebt in wat jouw sterke en zwakke kanten zijn, kun je vervolgens kijken waar je hulp bij nodig hebt om succesvol te studeren. Dit is voor iedereen met autisme anders. Kijk in hoeverre de volgende zaken jou mogelijk kunnen helpen om je studie succesvol te doorlopen en hoe je die hulp kunt regelen:

Opleidingen bieden studenten met autisme soms specifieke voorzieningen. Afhankelijk van wat jij nodig hebt, is het zinvol om voor de start van de opleiding te informeren naar wat mogelijk is en goede afspraken hierover te maken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan:

Ondersteuning vanuit de opleiding:

 • hulp bij plannen en organiseren,
 • extra evaluatie-momenten,
 • alternatieven voor groepsopdrachten en/of stages,
 • extra examentijd,
 • tentamentraining,
 • extra rustdagen,
 • examenspreiding,
 • stagebegeleiding,
 • het recht toetsen in een aparte ruimte af te leggen.
 • extra studiefinanciering i.v.m. verwachte studievertraging (ga naar de decaan voor actuele informatie).
 • een studiebegeleidingsgroep/studieondersteuningsgroep: hierin komen studenten die extra ondersteuning nodig hebben regelmatig bij elkaar om de studievoortgang en de studieplanning te bespreken, bijvoorbeeld onder leiding van een studentenpsycholoog.
 • Een buddy of studiemaatje: een hogerejaars student, bijvoorbeeld van een sociale opleiding, die je helpt bij het wegwijs raken binnen de instelling, het plannen en organiseren en het leggen van sociale contacten. Krijgt in ruil vaak extra studiepunten of een vergoeding vanuit het persoonsgebonden budget.
 • Kennis van autisme bij de instelling (indien nodig kun je hier zelf voor zorgen)

Afspraken met docenten:

 • Gebruik van een laptop voor het maken van aantekeningen
 • Het opnemen van colleges op geluidsband
 • Aantekeningen kopiëren van medestudenten
 • Collegestof op schrift of digitaal
 • Eenduidige instructies in heldere taal
 • Een rustige en neutrale houding van docenten, vooral als er problemen zijn
 • Een plek dichtbij de docent in de collegezaal.
 • regelmatige evaluatie op vaste momenten
 • Een ruimte om me terug te trekken
 • Toestemming om leraren per email/telefoon vragen te stellen buiten de les om


Afstemming met de thuissituatie
Betrokkenheid van ouders of een persoonlijk begeleider bij de studie kan helpen om de studie succesvol te doorlopen. Met de opleiding kun je afspreken hoe vaak er contact is tussen 'studie' en 'thuis'.

 

Warme overdracht vanuit eerdere begeleiders
Een ‘warme overdracht’ door de middelbare school; dat wil zeggen dat de informatie over je begeleiding goed wordt overgedragen aan de nieuwe opleiding.

Elke student krijgt een contactpersoon toegewezen die de studievoortgang bewaakt, meestal is dat een studieloopbaanbegeleider, ook wel slb-er genoemd. Hij of zij is het eerste aanspreekpunt als je extra ondersteuning nodig hebt, of gebruik wilt maken van speciale voorzieningen.

Tijdens het eerste gesprek, waarvoor je gerust ook je ouder(s) of persoonlijk begeleider mee kunt nemen, wordt de basis gelegd voor de begeleiding. Het is raadzaam om dan al vast te leggen hoe vaak en op welk tijdstip je de studieloopbaanbegeleider gaat spreken, bijvoorbeeld één keer in de twee weken op maandagmiddag.

Om je studie succesvol af te kunnen ronden, heb je bepaalde (studie- en sociale) vaardigheden nodig, waar je soms wel wat extra hulp bij kunt gebruiken als je autisme hebt. Ook kan het zijn dat je door je autisme sneller dan een ander stress ervaart en overprikkeld raakt. Mogelijk heb je dan tijdens je studie baat bij:

 • Hulp bij het vinden van een balans tussen inspanning en ontspanning
 • Een assertiviteitscursus (o.a. hulp leren vragen)
 • Een cursus sociale vaardigheden (SOVA-training)
 • Een cursus studievaardigheden
 • Een faalangsttraining
 • Ontspanningsoefeningen/mindfulness
 • Betrokkenheid van ouders/persoonlijk begeleider bij de ondersteuning
 • Goede hulp voor problemen als hoofdpijn, slapeloosheid of angstklachten.

Overleg met je ouders of persoonlijk begeleider waar jij mogelijk baat bij kunt hebben.

Een goede woonsituatie is belangrijk als je studeert. Zodat je thuis tot rust kunt komen, en kunt studeren.

Wanneer de opleiding van je keuze ver weg is van je ouderlijk huis, dan kan het nodig zijn dat je op kamers gaat. Dit kan in een 'gewoon' studentenhuis, of in een studentenhuis met begeleiding:

 

Op kamers
Je kunt een kamer huren in een gewoon studentenhuis. Meestal moet je dan door een 'selectieprocedure': vaak reageren veel studenten op een advertentie voor een kamer en slechts een klein aantal wordt uitgenodigd voor een gesprek. Je moet dan in korte tijd laten zien en horen of jij bij de overige bewoners past. Eigenlijk is het een soort sollicitatiegesprek. 
Voor kameraanbod kun je kijken op www.kamertje.nl

 

Kamers voor studenten met autisme 
Er zijn studentenhuizen waar alleen studenten met autisme wonen, en waar begeleiding aanwezig is die je kan helpen met je studieplanning en het huishouden. Kijk eens voor mogelijkheden op:

Handige websites

www.autismewerktwel.nl: praktische tips voor studenten en onderwijsprofessionals om samen succesvol de eindstreep te halen

www.stumass.nl: studentenwoningen en begeleiding voor studenten met autisme aan hbo of universiteit

www.capitowonen.nl: studentenwoningen en begeleiding voor mbo-studenten met autisme

www.handicap-studie.nl: expertise-centrum op het gebied van studeren met een handicap. Diverse tips voor studenten met autisme

www.autismewegwijzer.nl: praktische tips en links die kunnen helpen bij het kiezen van een vervolgopleiding 

www.stagemarkt.nl: website die kan helpen om een stageplek te vinden (niet specifiek voor studenten met autisme) 

KAIRO - Dr. Leo Kannerhuis: combinatie van behandeling en onderwijs voor jongeren met autisme die onderwijs willen gaan volgen aan het ROC Rijn IJssel in Arnhem

 

Leestips

Autisme in het middelbaar beroepsonderwijs. Praktische gids voor begeleiders, docenten en zorgcoördinatoren. Door: Esther van de Ven. Te bestellen via www.autismeinbeeld.nl

Reader over studeren met autisme in het hoger onderwijs. Te downloaden via www.handicap-studie.nl

 

Om de website goed te laten functioneren en te verbeteren gebruiken wij cookies. Als u de website verder gebruikt dan gaat u hiermee akkoord. Zie onze privacyverklaring, die ook geldt als u lid wordt of zich aanmeldt voor nieuwsbrieven.