030-2299800
Autisme bij migranten

Meertalige voorlichting

Hoewel autisme bij alle culturen even vaak lijkt voor te komen, wordt dit bij migranten minder vaak onderkend. Enerzijds omdat hulpverleners problematiek vaak op een andere manier ‘labelen’, anderzijds omdat autisme een moeilijk bespreekbaar onderwerp is binnen de allochtone gemeenschap. De NVA werkt daarom aan betere voorlichting over autisme bij migranten. Dit doen we via:

Meertalig voorlichtingsmateriaal

In 2011 en 2012 heeft de NVA een aantal brochures en folders over autisme laten vertalen in het Turks en Arabisch:

DVD: Als autisme niet opvalt. In deze al jaren succesvolle voorlichtingsfilm komen mensen met een moeilijk herkenbare vorm van autisme aan het woord, evenals hun ouders, leraren en hulpverleners. Het gaat om kinderen, jongeren en volwassenen met autisme en een (boven-)normale intelligentie. Ondertiteld in Turks en Arabisch. 

Folder: Wat is autisme? Strooifolder met eenvoudige uitleg over wat autisme is. Vertaald in het Turks en Arabisch. Gratis te bestellen en te downloaden. Als download is ook een Engelstalige versie van de folder beschikbaar.

Brochures voor als je kind een diagnose krijgt. Een reeks van drie brochures met informatie over wat het betekent om een diagnose autisme te krijgen in een bepaalde leeftijdsfase, en met tips over hoe je daarmee kunt leren omgaan. Elk van deze brochures telt 12 pagina’s: Autisme bij peuters, Kinderen met autisme, Autisme bij pubers. Ze zijn vertaald in het Turks en Arabisch.

Dit voorlichtingsmateriaal is te bestellen via het secretariaat van de NVA: info@autisme.nl, 030-2299800

 

Helpdesk Autisme

In samenwerking met Mikado is de NVA een interculturele helpdesk gestart waar mensen terecht kunnen met vragen over autisme. De Mikado Helpdesk is een website en informatielijn voor mensen uit verschillende culturen die in Nederland wonen en vragen hebben over de zorg. Want goede zorg moet begrijpelijk én bereikbaar zijn voor iedereen. De NVA heeft bijgedragen aan de juiste informatie over autisme en de deskundigheid van de vrijwilligers van Mikado. http://www.mikadohelpdesk.nl/

 

Film over autisme bij migranten

De NVA en het Convenant Autisme Amsterdam zijn bezig met de ontwikkeling van een film over autisme in Turkse en Marokkaanse gezinnen. Doel is meer begrip creëren voor mensen met autisme in de allochtone cultuur en er aan bijdragen dat allochtone mensen met autisme eerder in contact komen met de juiste vorm van zorg. De film zal oa. worden gebruikt in laagdrempelige voorlichtingsbijeenkomsten gericht op Turks/Marokkaanse ouders i.s.m andere partijen , zoals consultatiebureau, Centrum voor jeugd en gezin, VTO-team, onderwijs, allochtone zelforganisaties. Daarnaast willen we professionals zoals hulpverleners en docenten inzicht bieden in hoe in deze gemeenschappen naar mensen met autisme wordt gekeken. Realisatie van de film: voorjaar 2014.

Om de website goed te laten functioneren en te verbeteren gebruiken wij cookies. Als u de website verder gebruikt dan gaat u hiermee akkoord. Zie onze privacyverklaring, die ook geldt als u lid wordt of zich aanmeldt voor nieuwsbrieven.