030-2299800
Ministerie van VWS

Subsidiegever

Het ministerie van VWS verstrekt via fonds PGO een basissubsidie aan de NVA voor de basisactiviteiten: belangenbehartiging, lotgenotencontact en voorlichting.

Meer informatie www.fondspgo.nl