030-2299800
Blog van Els van Veen, huisarts

Rijbewijskeuring

  Els van Veen Opinie okt17
 

Els van Veen (Amsterdam, 1970) is
huisarts. 
Zij kreeg in 2014 de diagnose
autisme (ASS). Omdat zij niets kon vinden
over artsen met autisme, bouwde zij in
2016 de website www.artsenmetautisme.nl

Op mijn spreekuur komt een jonge man met een formulier van het CBR -  dat is het Centraal Bureau Rijvaardigheids-bewijzen. Hij wil binnenkort rij-examen doen. Op het formulier moeten examenkandidaten invullen of zij ooit lichamelijke of psychische aandoeningen hebben gehad. Op de vraag ‘Hebt u last (gehad) van een psychiatrische stoornis?’, heeft de man ‘ja’ ingevuld. Vervolgens kreeg hij het advies om zijn huisarts om een toelichting te vragen.

Ik baal. Niet vanwege zijn vraag. Ik baal omdat we allebei autisme hebben. 

En autisme, dat geldt als 'psychiatrische stoornis'. De man kreeg deze diagnose toen hij een jongen was van vijf jaar oud. De diagnose was toen een verklaring voor problemen die op school speelden en, in mindere mate, thuis.
Die problemen spelen al lang niet meer. De jongen van
toen is nu een student. Zijn studie loopt voorspoedig. 

Op dit soort momenten baal ik vreselijk van de vage en beladen diagnose autisme. Een diagnose zou je leven juist makkelijker moeten maken. In het begin kreeg ik er ook meer inzicht in mijzelf door. Maar ‘autisme' is volgens de DSM - het handboek met psychiatrische aandoeningen - óók een psychiatrische stoornis.

Psychiater Damiaan Denys zei onlangs in Trouw:
‘Mensen willen wel de erkenning van een stoornis, maar vervolgens willen ze niet ziek genoemd worden.’ Ik denk dat die uitspraak niet klopt. Zeker niet voor de student die tegenover mij zit. Hij is zich er destijds nauwelijks van bewust geweest dat hij van een kinderpsychiater de diagnose  PDD-NOS kreeg. Maar nu zit hij wél opgescheept met de gevolgen. 

Op de website van het CBR lees ik: 'Heeft u vraag 3 (en eventueel nog andere vragen) van de Gezondheidsverklaring met ‘ja’ beantwoord in verband met een Autisme Spectrum Stoornis (autisme, Asperger, PDD-NOS)? En heeft u nog nooit eerder een rijbewijskeuring ondergaan? Dan kunt u -alléén voor praktijkexamen auto-, motor- of T-rijbewijs - direct een afspraak maken met een onafhankelijk specialist voor een rijbewijskeuring'. 

Wat moet ik nu invullen op het formulier? Ik wil hem een extra keuring besparen. Want die kost extra geld en het rijbewijs halen is al duur genoeg. Zeker voor een arme student. 

Natuurlijk is het goed dat het CBR erop toeziet dat mensen geschikt zijn om veilig auto te rijden. Maar het klopt
gewoon niet dat zeer uiteenlopende problemen allemaal vallen onder die ene noemer 'autisme spectrum stoornis’.
Elke nuancering ontbreekt. En voor de zekerheid gaat men bij het CBR blijkbaar uit van het worst case-scenario. 

Ik vul het formulier zo goed mogelijk in. Een huisarts mag geen beoordeling of verklaring afgeven in zo’n situatie.
Wel mag hij of zij waarheidsgetrouwe informatie verschaffen. Ongevraagd verschaf ik het CBR daarom extra informatie waaruit volgens mij moet blijken dat deze jonge student niet psychisch is gestoord en prima een auto kan besturen.

Nu maar hopen dat het CBR een dure extra keuring niet nodig vindt.

Els van Veen

Om de website goed te laten functioneren en te verbeteren gebruiken wij cookies. Als u de website verder gebruikt dan gaat u hiermee akkoord. Zie onze privacyverklaring, die ook geldt als u lid wordt of zich aanmeldt voor nieuwsbrieven.