030-2299800
Wet- en regelgeving

Op het gebied van werken met autisme

  • Vanuit de Participatiewet wordt ondersteuning geboden aan mensen die niet volledig en voor langere tijd arbeidsongeschikt zijn en bij een gewone werkgever werkzaam zijn;
  • De Participatiewet voorziet in uitbetaling van 70% van het wettelijk minimumloon, maar er geldt een inkomens-, partnertoets en kostendelersnorm;
  • De gemeente kan middelen uit de Participatiewet inzetten om mensen te helpen een baan te vinden (werkplekaanpassingen, job coach of bijvoorbeeld scholing);
  • In iedere regio komt een werkbedrijf waarin sociale partners, de gemeente en het UWV overleggen over de ondersteuning die zij kunnen bieden aan mensen die voor langere tijd gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn;
  • Wajong blijft bestaan naast Participatiewet. Vanaf 1 januari 2015 is de Wajong alleen toegankelijk voor mensen die volledig en voor altijd arbeidsongeschikt zijn. Mensen die nu een Wajong uitkering hebben worden herkeurd om te bepalen of iemand in (gedeeltelijk) in staat is om te werken;
  • Bij sociale werkvoorzieningen worden geen mensen meer aangenomen. Mensen die al werkzaam zijn bij een sociale werkvoorziening stromen op een natuurlijke manier uit. Voor mensen die alleen in een beschutte omgeving kunnen werken komen er nieuwe beschutte werkplekken;
  • Gemeenten moeten bijstandsuitkering verlagen van personen die niet voldoen aan arbeidsverplichtingen, of als zij hun woonlasten delen;
  • De budgetten voor de Wajong, de Wet sociale werkvoorziening en Wet werk en bijstand worden samengevoegd.

Meer informatie:

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/participatiewet/gevolgen-participatiewet

https://iederin.nl/hulp-en-advies/informatiebladen/

In de Wet Gelijke Behandeling op grond van Handicap of Chronische Ziekte (WGBH/CZ) is onder andere vastgelegd dat discriminatie op het werk op basis van een chronische ziekte of handicap verboden is. Dit geldt ook voor discriminatie op grond van autisme.

 

Meer informatie:

- Wet Gelijke Behandeling op grond van Handicap of Chronische Ziekte

- Informatie over Werken met een Beperking op de website van het College voor de Rechten van de Mens

 

Juridisch advies:

Vaak is discriminatie moeilijk aan te tonen. Als je het gevoel hebt dat je gediscrimineerd of ontslagen bent vanwege je autisme dan is het verstandig om deskundig advies in te winnen. Dat kan bij het Juridisch Steunpunt Regelrecht van IederIn. Leden van NVA en andere lidorganisaties van IederIn kunnen gebruik maken van juridische ondersteuning via dit Juridisch Steunpunt. 

 

No risk polis: voor arbeidsgehandicapte werknemers die uitvallen door ziekte betaalt het UWV soms een groot deel van de loonkosten. Voor een werknemer die een Wajong-uitkering krijgt, of ooit heeft gekregen, geldt de no-riskpolis tot zijn pensioen. www.uwv.nl

Loondispensatie: als een Wajonger door zijn beperking minder productief is, vult het UWV zijn salaris aan tot minimaal vijfenzeventig procent van het minimumloon. www.uwv.nl

Mobiliteitsbonus: werkgevers die arbeidsgehandicapte of oudere werknemers in dienst nemen, kunnen via de Belastingdienst in aanmerking komen voor premiekorting. www.belastingdienst.nl

Jobcoach: begeleidt werknemers met een arbeidshandicap. Doel is hen zo zelfstandig mogelijk leren functioneren op de werkvloer. Aanvraag en vergoeding via het UWV. Periode: maximaal drie jaar. www.uwv.nl

Quotum Arbeidsgehandicapten: is voorlopig van de baan, maar wordt alsnog ingevoerd als bedrijfsleven en overheid er de komende jaren niet in slagen om voldoende banen te scheppen voor arbeidsgehandicapten. Het bedrijfsleven moet zorgen voor 100.000 banen voor deze doelgroep en de overheid voor 25.000 banen. Het quotum houdt in dat elk bedrijf met meer dan vijfentwintig werknemers wordt verplicht om minimaal vijf procent van de banen te laten vervullen door arbeidsgehandicapte werknemers

Ervaringscertificaat: het ervaringscertificaat (EVC) is een bewijs van wat je weet en kunt. Het geeft extra kansen op de arbeidsmarkt. Een ervaringscertificaat is aan te raden als je kennis en werkervaring hebt waarvoor je geen diploma's kunt laten zien. www.regelhulp.nl 

Open sollicitatie: bij een open sollicitatie stuur je op eigen initiatief een sollicitatiebrief naar een werkgever. Je reageert dus niet op een vacature die de werkgever zelf heeft gepubliceerd. Voordeel is dat je niet één van de velen bent die reageert, zoals bij een standaardvacature. De kans dat je wordt opgemerkt is hierdoor groter. Aan de andere kant bestaat de kans dat de werkgever niemand nodig heeft. Werkgevers bewaren open sollicitaties wel vaak, voor als ze later weer mensen nodig hebben. 

Premiekorting: werkgevers betalen voor iedere werknemer premies aan het UWV. Die premies worden gebruikt voor arbeidsongeschiktheidsuitkeringen en werkloosheidsuitkeringen. Voor werknemers met een arbeidshandicap hoeft de werkgever die premies niet te betalen. 

Reguliere baan: een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (tijdelijk contract), of onbepaalde tijd (vast contract). Je krijgt salaris van de werkgever. Er is geen speciale begeleiding of bijzondere regelingen in verband met een arbeidshandicap. 

Startkwalificatie: een startkwalificatie is een diploma havo, vwo of mbo niveau 2 of hoger. Iedere jongere is verplicht een startkwalificatie te halen. Als je op je 23e geen startkwalificatie hebt, ben je officieel een 'voortijdig schoolverlater'. 

Sociale werkvoorziening: de sociale werkvoorziening is een mogelijkheid als je geen gewone baan kunt hebben. Het wordt ook wel sociale werkplaats, beschermde werkplek of beschermende arbeid genoemd. het werk wordt aangepast aan je mogelijkheden. Het is wel een echte baan; je werkt met collega’s en je krijgt een salaris. 

Stage: je werkt tijdens je opleiding langere tijd (ongeveer vijf maanden tot een jaar) bij een bedrijf of instelling om je kennis in de praktijk te brengen en werkervaring op te doen. Een ‘snuffelstage’ duurt veel korter en is bedoeld als kennismaking met een beroep. www.stagemarkt.nl

Zzp-er: zelfstandig ondernemer zonder personeel.

Om de website goed te laten functioneren en te verbeteren gebruiken wij cookies. Als u de website verder gebruikt dan gaat u hiermee akkoord. Zie onze privacyverklaring, die ook geldt als u lid wordt of zich aanmeldt voor nieuwsbrieven.