030-2299800
Baan behouden

Wat helpt om te kunnen blijven werken

"Mijn mening is dat het handig is om te vertellen dat je autisme hebt, want dan kun je helemaal jezelf zijn en heb je een prettiger uitstraling. Want je autisme is er toch."

Je baan verliezen kun je niet altijd voorkomen. Op dingen als bezuinigingen en ontslagrondes heb je als werknemer nou eenmaal weinig invloed. Maar soms komt het voor dat werknemers met autisme op de werkvloer door ASS tegen bepaalde problemen aanlopen en daardoor in sommige gevallen niet in staat zijn hun baan te behouden. Gelukkig zijn er manieren om ervoor te zorgen dat het zover niet hoeft te komen.

Als je autisme hebt kunnen met name sociale situaties op het werk zoals vergaderingen, pauzes en bedrijfsuitjes extra stressvol zijn.

De Werkgroep Autisme en Werk van PAS Nederland (=belangenvereniging voor en door normaal- tot hoogbegaafde volwassen personen met autisme) heeft twee notities opgesteld met tips voor en door volwassenen met autisme, over hoe om te gaan met sociale situaties op het werk.
Beide notities zijn te downloaden vanaf de website van PAS Nederland:

- Notitie Pauzes en Bedrijfsuitjes

- Notitie Autisme en Vergaderen

 

Ingrijpende veranderingen op het werk zijn voor iedereen stressvol. Maar kost het mensen met autisme meer moeite en energie om hiermee om te gaan. Daarom is het raadzaam om bij een grote verandering zoals een verhuizing van het bedrijf, een nieuwe functie of een reorganisatie bijtijds hulp te vragen aan een jobcoach en/of collega.  

Er zijn verschillende mensen aan wie je hulp kunt vragen:

Collega’s en leidinggevenden 
Uit onderzoek blijkt dat werknemers met autisme die begeleiding en steun krijgen van hun collega’s en leidinggevenden doorgaans het succesvolst zijn. Vooral tijdens ingrijpende veranderingen (nieuwe baan, verhuizing van het bedrijf of een reorganisatie) kan deze begeleiding erg belangrijk zijn om uitval te voorkomen. Zie ook www.ikbenharrie.nl

 

Jobcoach 
Helpt werknemers met een beperking zo zelfstandig mogelijk te leren werken.  De aanvraag loopt via het UWV;  deze organisatie betaalt ook de kosten voor een periode van maximaal drie jaar. Het is vaak raadzaam om tijdens ingrijpende veranderingen begeleiding te organiseren. Dat kan overigens ook heel goed de begeleiding van een collega of leidinggevende zijn.

  

Naasten 
Mensen uit het netwerk van een werknemer met autisme, ouders, vrienden of partners, kunnen vaak waardevolle tips geven. Zij kennen de werknemer het beste en weten wat hij of zij nodig heeft om optimaal te kunnen functioneren op de werkvloer.

Gereedschapskist voor werkgever en jobcoach 
Hoe zie je aan een werknemer met autisme dat hij oververmoeid dreigt te raken? Onder welke omstandigheden functioneert een werknemer met autisme optimaal? Op deze en andere vragen geeft de toolbox Autiproof Werkt! antwoord. Download de Toolbox Autiproof Werkt

 

Vertellen over autisme
Het project Autisme Ambassadeurs van het programma Vanuit autisme bekeken maakt zich sterk voor meer openheid en ruimte voor diversiteit op de werkvloer. Bekijk de website van de Autisme Ambassade: www.autintheopen.nl
Op deze site lees je wat je kunt doen en wat anderen deden om openheid op de werkvloer over autisme te stimuleren

 

Collega als begeleider 
Een collega of leidinggevende kan een waardevolle begeleider zijn voor een werknemer met autisme.
Voor meer informatie en trainingen
: www.ikbenharrie.nl

 

Ken jezelf! 
‘Wat werkt…’ is een praktische methode waarmee snel inzicht kan worden verkregen in de talenten en mogelijkheden van werknemers of studenten met autisme. Ontwikkeld door de Koninklijke Auris Groep. Meer informatie: www.auris.nl

 

Jobcoach 
Begeleidt werknemers met een arbeidshandicap. Doel is deze werknemers zo zelfstandig mogelijk leren functioneren op de werkvloer. Aanvraag en vergoeding via het UWV. Periode: maximaal drie jaar. Meer informatie: www.uwv.nl

 

Downloads van presentaties over 'werken met autisme' op NVA-Themadag Werken met autisme (2014): 

 

Om de website goed te laten functioneren en te verbeteren gebruiken wij cookies. Als u de website verder gebruikt dan gaat u hiermee akkoord. Zie onze privacyverklaring, die ook geldt als u lid wordt of zich aanmeldt voor nieuwsbrieven.