030-2299800
voor werkgevers

Wat u moet weten over autisme

"Het is een vooroordeel dat mensen met autisme graag routinematig werk doen. Voor mij is dat veel te eenzijdig"

"Ik heb een goed geheugen, kan snel rekenen en ben goed in patroonherkenning. Ik heb geleerd om mezelf op alle vlakken te blijven ontwikkelen. Maar als ik iets vervelends heb meegemaakt vergeet ik het nooit meer."

Mensen met autisme kunnen een waardevolle bijdrage leveren aan uw bedrijf. Hun nauwkeurigheid, loyaliteit en doorzettingsvermogen zijn in veel functies waardevol. Denk bijvoorbeeld aan werkzaamheden waarbij andere medewerkers al gauw hun concentratie verliezen; deze zijn voor sommige mensen met autisme juist heel geschikt. Ook het nauwgezet testen van software, het maken van gedetailleerde logistieke planningen of schema’s en tekstredactie sluiten aan bij de kwaliteiten van veel mensen met autisme. En ook wellicht minder voor de hand liggende banen, bijvoorbeeld in het onderwijs of in de hulpverlening, behoren tot de mogelijkheden. Want iedereen met autisme is weer anders.

Toegegeven, een medewerker met autisme kan u aanvankelijk extra tijd en energie kosten. Zo is het heel belangrijk uit te zoeken of er situaties zijn die de werknemer lastig vindt. En daarin aanpassingen te doen. Het gaat hierbij meestal om kleine, makkelijk te realiseren zaken. Stel dat iemand bijvoorbeeld erg wordt afgeleid door een raam, dan is het voldoende om zijn bureau op een andere plek te zetten.

Medewerkers met autisme zijn vaak: 

• analytisch sterk
• innovatief, denken buiten kaders,
• nauwkeurig
• zorgvuldig op detailniveau 
• gemotiveerd 
• betrouwbaar
• eerlijk 
• perfectionistisch
• harde werkers

Hier moet u op letten:

• Zorg voor een vast aanspreekpunt.
• Onderzoek of er aanpassingen nodig zijn, bijvoorbeeld een prikkelarme werkplek.
• Evalueer regelmatig.
• Wees alert tijdens overgangsmomenten zoals een promotie, verhuizing of nieuwe baan. 
• Wees alert op oververmoeidheid
• Breid het aantal taken en uren liefst geleidelijk uit.
• Bied, indien nodig, hulp bij het plannen en organiseren
• Heb geduld. Werknemers met autisme doen er doorgaans wat langer over om vaardigheden zoals op tijd komen of omgaan met collega’s onder de knie te krijgen.
• Zorg voor voorspelbaarheid. Bereid de werknemer tijdig voor op veranderingen.
• Betrek, indien nodig, ook familieleden of vrienden van de werknemer bij het begeleidingsplan.
• Bedenk dat sociale activiteiten, zoals bedrijfsuitjes of lunches, heel moeilijk en belastend kunnen zijn voor werknemers met autisme.

Werknemers met autisme zorgen voor diversiteit in uw bedrijf, een belangrijke grondstof voor innovatie. Daarnaast is een divers werknemersbestand een uiting van ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’; steeds vaker één van de selectiecriteria voor aanbestedende partijen.

Maar werknemers met autisme leveren u ook op een andere manier voordeel op: bedrijven waar openlijk gesproken kan worden over beperkingen, kennen een betere werksfeer. Dit heeft minder verzuim door stress en ziekte tot gevolg.

Bovendien stimuleert openheid over zaken die niet zo makkelijk gaan alle werknemers om serieus na te denken over hoe zij optimaal kunnen presteren. Dat is pure winst. Met de vergrijzing voor de deur, is het bovendien goed om nu al ervaring op te doen met werknemers die op het eerste gezicht misschien niet doorsnee zijn. Dan bent u goed voorbereid als de personeelskrapte straks realiteit is.

Gereedschapskist voor werkgever en jobcoach 
Hoe zie je aan een werknemer met autisme dat hij oververmoeid dreigt te raken? Onder welke omstandigheden functioneert een werknemer met autisme optimaal? Op deze en andere vragen geeft de toolbox Autiproof Werkt! antwoord. Download de Toolbox Autiproof Werkt

 

Inspirerende ervaringen
Website: www.uaanzet.nl

 

Waarom kiezen voor werknemers met autisme?
Download folder: Autisme: bijzonder talent laat u toch niet lopen?

Om de website goed te laten functioneren en te verbeteren gebruiken wij cookies. Als u de website verder gebruikt dan gaat u hiermee akkoord. Zie onze privacyverklaring, die ook geldt als u lid wordt of zich aanmeldt voor nieuwsbrieven.