030-2299800
Wel of niet over autisme vertellen

Afwegingen

“Voor de hogeschool hebben wij een folder gemaakt met algemene informatie over autisme en specifieke informatie over onze zoon.”

 “Ik heb pdd-nos en kan volgens mijn opleiding geen leiding geven. Daarom moest ik stoppen met mijn mbo4-opleiding ruimtelijke vormgeving.”

Veel studenten twijfelen of ze de nieuwe opleiding zullen vertellen over hun autisme. Omdat ze liever net zoals iedereen willen zijn, of uit angst voor vervelende gevolgen zoals weigering.

Bedenk dat je zonder openheid over je diagnose geen aanspraak kunt maken op extra ondersteuning. Hierdoor verklein je misschien de kans dat je de opleiding met succes afrondt. Dat zou jammer zijn, vooral omdat je gewoon recht hebt op die extra ondersteuning. 

Veel studenten vertellen alleen over hun autisme aan studiegenoten met wie zij veel optrekken en die ze vertrouwen. Of aan studenten met wie zij langere tijd moeten samenwerken, bijvoorbeeld in een projectgroep. Voordeel is dat je dan op de man af kan vragen wat de anderen precies van jou verwachten. Ook kan je waarschijnlijk rekenen op meer begrip als je jouw onderdeel van de opdracht onverhoopt niet op tijd af krijgt. 

Helaas komt het voor dat een student met autisme wordt geweigerd door een mbo, hbo of universiteit. Soms bestaan er bij onderwijsinstellingen hardnekkige vooroordelen. Dat studenten met autisme alléén succesvol kunnen zijn in de ICT bijvoorbeeld en geen kans van slagen hebben in de zorg of het onderwijs.

Soms speelt ook de angst een rol dat de student de opleiding niet snel genoeg zal kunnen afronden, of voortijdig zal stoppen.

Volgens de Wet Gelijke Behandeling mogen onderwijsinstellingen studenten niet weigeren op grond van hun beperking, behalve als zij ‘onevenredig grote aanpassingen’ moeten verrichten. Hierbij moet je denken aan het bouwen van een nieuwe vleugel om voor één leerling een lift te kunnen installeren. Denk je dat je bent gediscrimineerd vanwege je autisme, dan kan je voor juridisch advies of een klachtenprocedure contact opnemen met het College voor de Rechten van de Mens www.mensenrechten.nl.

Ook kan je juridisch advies inwinnen bij het Juridisch Steunpunt (toegankelijk voor leden van de Nederlandse Vereniging voor Autisme) www.juridischsteunpunt.nl.

Om de website goed te laten functioneren en te verbeteren gebruiken wij cookies. Als u de website verder gebruikt dan gaat u hiermee akkoord. Zie onze privacyverklaring, die ook geldt als u lid wordt of zich aanmeldt voor nieuwsbrieven.