030-2299800
Stages

"Als ik een taak niet snap, laat ik steken vallen. Mijn stagebegeleider legt het me dan heel geduldig nog eens uit, op een andere manier. Dan gaat het vaak meteen goed."

“Als mijn zoon meer tijd had gekregen om te wennen, was de stage wel gelukt.”

“Mijn zoon zou erg gebaat zijn bij een jobcoach tijdens de stage.”

Stages horen bij beroepsopleidingen. Ze zijn nuttig omdat je werkervaring opdoet en een goed beeld krijgt van het beroep waarvoor je wordt opgeleid.

Voor alle studenten is de stageperiode een spannende en vermoeiende tijd, maar dit geldt vaak nog sterker voor studenten met autisme. In korte tijd vinden er een heleboel veranderingen plaats, je begeeft je in een nieuwe omgeving met onbekende mensen en er is nauwelijks tijd om te wennen. Sterker nog, je moet vaak meteen presteren. Daarnaast is het voor jongeren met autisme vaak lastig om in te schatten wat er precies van hen wordt verwacht. Niet alleen wat het werk zelf betreft, maar ook in de omgang met collega’s en leidinggevenden.

Hieronder enkele ervaringen en tips:

Breng zo goed mogelijk in kaart waar je sterke en zwakke kanten liggen en wees hier open over op je stageplek. Vraag of je begeleiding kunt krijgen, of in elk geval een vast contactpersoon met wie je regelmatig je stage kunt evalueren.

 

Wat studenten met autisme vaak lastig vinden: 

Veel studenten met autisme geven aan dat zij moeite hebben met onderstaande vaardigheden, die nodig zijn om een stage goed af te ronden. Dit geldt echter niet voor iedereen met autisme. Kijk in hoeverre dit ook voor jou geldt:

 • Initiatief nemen
 • Hulp vragen
 • Vragen durven stellen
 • Inzicht tonen in eigen vaardigheden en beperkingen
 • Realistische verwachtingen van werkzaamheden hebben
 • Zichzelf niet overbelasten
 • Communiceren met collega's en/of leidinggevenden
 • Samenwerken
 • Begrijpen van opdrachten
 • Onder en overschat worden
 • Aanvoelen van gezagsverhoudingen
 • Onderhouden van klantcontact
 • Omgaan met onverwachte situaties
 • Actieve houding aannemen tov de stagebegeleider

Wat kan helpen:

 • Goede voorbereiding
 • Structuur en voorspelbaarheid
 • Vast contactpersoon met wie de student een klik heeft
 • Duidelijke werkafspraken
 • Regelmatige evaluatiegesprekken op een vast tijdstip
 • Een neutrale, zakelijke benadering van de student
 • Maatwerk in de begeleiding
 • Betrokkenheid van de ouders bij de begeleiding
 • Goed beeld van mogelijkheden en beperkingen, bij zowel student als werkgever
 • De stage sluit aan bij de mogelijkheden en interesses van de student
 • Aandacht voor de belastbaarheid van de stagiair

Om de website goed te laten functioneren en te verbeteren gebruiken wij cookies. Als u de website verder gebruikt dan gaat u hiermee akkoord. Zie onze privacyverklaring, die ook geldt als u lid wordt of zich aanmeldt voor nieuwsbrieven.