030-2299800
Wat mag ik van een levensloopbegeleider verwachten?

Vaardigheden en kwaliteiten

“Onze begeleider en ons gezin hebben elkaar ook persoonlijk leren kennen. Ze heeft een ‘touch of tone’ die bij ons past.”

“Vertrouw op je eigen gevoel bij de keuze voor een behandeling of een begeleider en bespreek het als het niet prettig loopt.” 

“Vertrouwen is wezenlijk voor begeleiding. Je moet ook pijnlijke onderwerpen durven te bespreken.” 

Wat een 'goede levensloopbegeleider' is, is niet voor iedereen hetzelfde. Een persoonlijke 'klik' is toch het allerbelangrijkste volgens veel ervaringsdeskundigen.

Hieronder een filmportret van Monique en haar coach Dick, en daaronder een opsomming van een aantal kwaliteiten die je mag verwachten van een levensloopbegeleider:

- Heeft ervaring met autisme

- Stelt mijn autonomie en zelfredzaamheid centraal

- Levert vraaggericht maatwerk.

- Probeert verder te kijken dan het zichtbare gedrag; begrijpt dat er een onuitgesproken hulpvraag kan schuilen achter bijzonder gedrag.

- Heeft coachingsvaardigheden

- Is op de hoogte van de actuele stand van zaken op het gebied van werk, zorg, scholing en vrije tijdsbesteding.

- Voorziet mogelijke problemen en komt in actie voordat het misgaat.

- Kent mijn talenten en helpt mij om kansen zo goed mogelijk te benutten

- Is in staat om hulp te coördineren tijdens een crisissituaties

- Vindt het geen probleem om voor langere tijd flexibel ingezet te worden gesteld en is snel beschikbaar indien nodig

- Bewaakt de balans tussen inspanning en ontspanning; is alert op overbelasting

- Bouwt een langdurige vertrouwensrelatie op met mij en mijn naasten

- Begrijpt dat ik niet altijd zelf (tijdig) om hulp vraag

- Onderhoudt goed contact met voor mij belangrijke personen op verschillende levensgebieden zoals werk, vrije tijd, school en gezondheid. Begrijpt dat er door mijn autisme problemen kunnen ontstaan in de interactie met deze personen en helpt mij om deze op te lossen

- Kan goed inschatten wanneer ik aanpassingen nodig heb in mijn omgeving, bijvoorbeeld op het gebied van scholing of werk 

- Is goed op de hoogte van eventuele bijkomende aandoeningen - zoals depressie of angst - en begrijpt de invloed hiervan op mijn functioneren

- Begeleidt mij zoveel mogelijk op de plek waar ik problemen ondervind, bijvoorbeeld op school of op mijn werk.

- Is in staat om, indien nodig, structuur aan te brengen in mijn leven.

- Heeft een goed beeld van mijn functioneren op alle levensgebieden zoals werk, wonen, relaties en vrije tijd.

- Formuleert heldere doelen en evalueert die regelmatig met mij.

- Is open en geduldig en in staat om zonder waardeoordeel naar gedrag te kijken

Vanuit het project Levensloopbegeleiding, dat is uitgevoerd binnen het programma Vanuit autisme bekeken is een checklist ontwikkeld, die als basis kan dienen voor een handreiking voor levensloopbegeleiders. De checklist bevat doelen, kwaliteitseisen, mogelijke taken en competenties van een levensloopbegeleider.

Download hier de checklist levensloopbegeleiding

Download hier het rapport Balanceren op de levenslijn voor meer achtergrondinformatie over het project Levensloopbegeleiding. 

Om de website goed te laten functioneren en te verbeteren gebruiken wij cookies. Als u de website verder gebruikt dan gaat u hiermee akkoord. Zie onze privacyverklaring, die ook geldt als u lid wordt of zich aanmeldt voor nieuwsbrieven.