Home Tips & links

Tips & links

Relevante links

NVA-uitgaven over autisme bij volwassenen

Poster: Opvallende gedragskenmerken van autisme bij volwassenen

Uit de DVD-serie: Autisme, een leven lang:

Dit en meer voorlichtingsmateriaal is te bestellen via onze webshop.

Nuttige websites

www.pasnederland.nl: belangenvereniging voor en door normaal of hoger begaafde personen in het autismespectrum

www.cass18plus.nl: een netwerk van professionele GGZ-hulpverleners dat zich inzet voor verbetering van de diagnostiek en behandeling van autisme bij volwassenen

www.autisme.nl/tips-links/wonen.aspx : informatie over wonen en autisme

www.convenantautisme.nl: website over regionale autismenetwerken, bestaande uit organisaties die met elkaar samen werken om zo de autismehulpverlening in de regio te verbeteren.

www.mee.nl: voor adressen van MEE-vestigingen waar je gratis terechtkunt voor vragen over leven met een beperking.

www.dsm5.org: informatie over de nieuwste versie van het handboek psychiatrische diagnostiek, waaronder ook autismespectrumstoornissen.

Sluiten
Word nu lid!