030-2299800
Nieuws NVA Gelderland

Het Middelpunt is de digitale nieuwsbrief van de NVA, regio Gelderland. Hierin staat informatie over autisme, de vereniging en de regio Gelderland. Als uw mailadres bekend is bij de ledenadministratie van de NVA, ontvangt u het Middelpunt automatisch elke maand in uw mailbox. Ontvangt u Het Middelpunt nog niet, dan kunt u uw mailadres bij de ledenadministratie bekendmaken (ledenadministratie@autisme.nl). Wilt u daarbij wel uw naam, adres, woonplaats en ledennummer vermelden, anders kunnen de gegevens niet worden verwerkt. Als uw mailadres verandert, kunt u dat ook doorgeven aan de ledenadministratie. Wilt u Het Middelpunt niet meer ontvangen, dan kunt u de ledenadministratie vragen uw mailadres uit het bestand te verwijderen.

Klik hier voor de meest recente nieuwsbrief.

Stichting Maatjeswerk Autisme vormt een kennis- en ondersteuningscentrum voor ouders/verzorgers van kinderen met autisme en mensen in de naaste omgeving die daarmee te maken hebben.

Hiernaast heeft het netwerk als doel een platform te vormen om aan de gemeente duidelijk te maken wat er voor de doelgroep (kinderen met autisme en/of  ADHD) nodig is op gebied van onderwijs, vrijetijdsbesteding en ondersteuning in wonen en werk.

Maat(jes)werk = Maatwerk + Maatjes.

Lees hier meer over Maatjeswerk.

Om de website goed te laten functioneren en te verbeteren gebruiken wij cookies. Als u de website verder gebruikt dan gaat u hiermee akkoord. Zie onze privacyverklaring, die ook geldt als u lid wordt of zich aanmeldt voor nieuwsbrieven.