Home Producten Cursussen

Cursussen

De NVA biedt een basiscursus en een vervolgcursus over autisme aan, in samenwerking met de ervaren trainer Frans Coolen van Into Autisme. NVA-leden krijgen korting op dit cursusaanbod. Lees meer over voordelen van NVA-lidmaatschap
Meer informatie over de cursussen, cursusdata en kosten: www.intoautisme.nl

De NVA biedt ook cursussen aan over autisme voor professionals in het onderwijs in samenwerking met onderwijs-autismespecialist Suzanne Agterberg van Spectrumvisie. Meer informatie over de cursussen, cursusdata en kosten: www.spectrumvisie.nl

Into Autisme

Basiscursus: Inzicht in Autisme

Deze cursus is bedoeld voor iedereen die basiskennis wil opdoen over autisme. Cursisten zijn bijvoorbeeld familieleden van mensen met autisme die recent een diagnose hebben gekregen, startende NVA-vrijwilligers, maar ook professionals die in hun werk regelmatig te maken krijgen met mensen met autisme, maar hier niet in geschoold zijn.

In de cursus ‘inzicht in autisme’ komen vragen aan bod zoals: Wat houdt autisme precies in? Wat voor problemen kunnen hierdoor ontstaan bij de persoon met autisme en zijn of haar omgeving? Wat betekent dit voor de omgeving? Hoe kan ik hier invloed op hebben en de persoon met autisme ondersteunen?

Vervolgcursus: Autisme ervaren en verklaren

Deze cursus is een vervolg op de basiscursus ‘inzicht in autisme’, en is bedoeld voor iedereen die meer wil weten over wat het betekent om te leven met autisme, en hoe je daar op een goede manier mee kunt leren omgaan.
In deze cursus wordt dieper ingegaan op theorieën die autisme verklaren. Deze worden uitgelegd door middel van praktijkvoorbeelden en doe-opdrachten. Via die doe-opdrachten leren cursisten ervaren welk effect autisme op iemand heeft en hoe hier dan het beste mee omgegaan kan worden. Deze ervaringsmomenten hebben tot doel om meer begrip te krijgen voor de problemen waar mensen met autisme tegen aan lopen, en de wil te versterken om de omgeving autismevriendelijker te maken.

Cursussen op maat voor bedrijven

De brede werkervaring van trainer Frans Coolen van Into Autisme maakt dat hij goed in staat is om bovengenoemde cursussen te vertalen naar maatwerk voor een specifieke groep professionals. Zo werkte Frans jarenlang in de jeugdhulpverlening, en heeft hij als projectcoördinator van de AIC’s een breed netwerk opgebouwd van allerlei organisaties die in hun werk te maken krijgen met mensen met autisme. Dit varieert van scholen en werkgevers tot wijkagenten, zorgboerderijen en GGz-instellingen. De praktijkvoorbeelden die in de cursussen worden gebruikt, kunnen aangepast en afgestemd worden op de behoefte van de organisatie of de school.

Spectrumvisie

Cursus ‘Autisme Anders bekijken’

In vijf bijeenkomsten wordt uitgebreid ingegaan op de acht ondersteuningsbehoeften van leerlingen met autisme. De koppeling met eigen praktijk wordt gemaakt door steeds de vraag te stellen: “En wat betekent dit nu voor jou als leerkracht?” Lees hier meer over deze cursus

Workshop ‘Autisme Anders Ervaren’

Een korte lezing over de acht ondersteuningsbehoeften van leerlingen met autisme, gevolgd door een actieve workshop waarin deelnemers door middel van 12 ervaringen zélf kunnen voelen hoe het kan zijn als je autisme hebt. Lees hier meer over deze workshop

Anders kijken naar autisme

Het doel van iedere scholing is om professionals in het onderwijs ‘anders te laten kijken naar autisme’. Dit betekent op zoek gaan naar de werkelijke oorzaken van gedrag, zodat zij daar (preventief) en écht ondersteunend op aan kunnen sluiten. Sinds 2014 geeft Suzanne Agterberg lezingen, workshops en een cursus over autisme en helpt zij leerkrachten hun leerlingen met autisme beter te begrijpen. Dit doet zij vanuit een brede actuele theoretische kennis, die zij inmiddels in twee boeken heeft gevangen, maar zij weet ook waar zij het ‘praktisch gezien’ over heeft vanuit 25 jaar werkervaring in regulier én speciaal onderwijs. Daarnaast is zij ook ervaringsdeskundige. De scholingen zijn aan te vragen voor zowel basis als voortgezet (speciaal) onderwijs. Combinaties en scholing op maat is uiteraard mogelijk.