030-2299800

De VriendenLoterij heeft € 500.000 uitgetrokken voor 'Fast Lane Autism', een nieuw belangrijk project om de zoektocht voor ouders te verkorten, vroegsignalering van autisme te bevorderen en sneller helderheid te hebben over de vraag of er inderdaad sprake is van autisme. De tijd tussen het vermoeden van autisme en het starten van een diagnosetraject duurt gemiddeld ruim drie jaar. Dit komt deels door gebrek aan expertise bij huisartsen en het consultatiebureau, maar ook doordat de mogelijkheden voor juiste diagnostiek en de financiering onvoldoende inzichtelijk zijn. De lange periode van onbegrip leidt vaak tot andere klachten, zoals gebrek aan zelfvertrouwen, gedragsproblemen, problemen tussen ouder, kind en familie en problemen op school.

Fast Lane Autisme bestaat uit een aantal speerpunten:

 • Een ontmoetingsplek in het Papageno Huis: De Toverfluit, waar in een informele sfeer vroeg-diagnostiek, advies en hulp wordt geboden. Binnen vier weken ontvangen ouders in een eindgesprek de diagnose van hun kind. Hierna wordt samen met hen direct een plan gemaakt voor de eerste vervolgstappen. De resultaten van dit project zullen worden gebruikt om consultatiebureaus, zorgaanbieders, zorgverzekeraars en gemeenten te overtuigen van het belang van vroegsignalering overal in Nederland.
 • Het trainen van Jeugdartsen-artsen, in samenwerking met Altrecht en Karakter, om sneller signalen van autisme te kunnen constateren en indien nodig te kunnen doorverwijzen naar de juiste plek.
 • Het realiseren van een online platform, Zoek en Vind Autisme, waar aanbod en vraag bij elkaar komen. Zowel zorgaanbieders als ouders en volwassenen met autisme kunnen via Zoek en Vind Autisme op zoek naar informatie over autisme en plaatsen waar men terecht kan voor die informatie, om hun zoektocht zoveel mogelijk te verkorten.
 • Het, in samenwerking met huisartsen en jeugdartsen maken van een voorlichtingsfilm over autisme.
 • NVA Autismeweek 2015
 • Versterking regio’s
 • Academy
 • Auti-Doe-Dagen 2015
  • Dolfinarium
  • Blauwe Zondag (Kermis Tilburg)
  • Dam-tot-Dam Wandeltocht
 • NVA- Autismecongres 2015
 • De eigen bijdrage voor het project Autisme & Stress
 • Het ledenmagazine Engagement met Autisme, ons veelgeprezen ledenmagazine, wordt ten dele uit advertenties gefinancierd en voor het overige uit de contributies en de VriendenLoterijbijdrage.

 

Versterking regio’s

Met de bijdrage van de VriendenLoterij is ingezet op versterking van de regio’s van de NVA. In verband met de overheveling van taken van de overheid naar de gemeentes op het gebied van zorg, jeugdzorg en participatie van gehandicapten neemt het belang van lokale en regionale

belangenbehartiging toe. Hiervoor zijn er twee regio-coördinatoren en drie regio-ondersteuners in 2015 tijdelijk actief geweest om de slagkracht van de regio’s te vergroten. In 2016 zal opnieuw gekeken worden naar hoe de regio’s het beste ondersteund kunnen worden. 

Academy

Daarnaast is in 2015 mede met de bijdragen van de VriendenLoterij de Academy opgezet. De Academy biedt een groeiend en breed pakket inspirerende cursussen en workshops voor leerkrachten, ouders en zorgprofessionals. In deze cursussen en workshops brengen we wetenschap, kennis, ervaring en de verschillende perspectieven vanuit zorg en onderwijs voor kinderen en ouders bij elkaar.   

De deelnemers krijgen in de workshops concrete handvatten mee waardoor men direct aan de slag kan. Er is aandacht voor de nieuwste inzichten, samenwerking tussen ouders en leerkrachten en het kind staat daarbij altijd centraal. De workshops worden gegeven door professionals met veel ervaring in het onderwijs en met de doelgroepen. Hierdoor kunnen zij de ouders, de zorg en het onderwijs ondersteunen.  

Auti-Doe-Dagen 2015

Op 28 maart is de Auti-Doe-Dag georganiseerd in het Dolfinarium in Harderwijk als start van landelijke campagne in de Autismeweek 2015. Na de opening van de Autismeweek konden de bezoekers genieten van de prikkelarme show ‘Aqua-Bella’. Daarnaast konden de bezoekers natuurlijk ook genieten van de andere attracties en shows in het park.  

Op 19 juli Op zondag 19 juli was er weer de Blauwe Zondag – de prikkelarme middag op de kermis van Tilburg voor mensen met autisme. Voor deze Auti-Doe-Dag die bedacht is door initiatiefnemer Gijs Franken hadden meer dan 100 mensen zich opgegeven.  Na ontvangst in De Harmonie door o.a. de wethouder Erik de Ridder, zijn de groepen gezellig onder de begeleiding van vrijwilligers van de NVA en het AutismeFonds over de kermis gegaan waar de harde muziek en de knipperende lichten grotendeels waren uitgezet. De Blauwe Zondag was dan ook weer een groot succes! 

Een sfeerimpressie van de Blauwe Zondag is te zien in dit YouTube-filmpje:

https://www.youtube.com/watch?v=SNAnyP5cYAQ      

De afgelopen jaren hebben reeds honderden mensen voor de NVA meegedaan aan de Dam-tot-Dam Wandeltocht om aandacht te vragen voor autisme. De    Dam-tot-Dam Wandeltocht is de epische wandeltocht van Amsterdam naar Zaandam en werd in 2015 gehouden op 19 september. Samen met hun partner, familie, vrienden en kennissen hebben tientallen wandelaars genoten van de door hen gekozen afstand van 10, 20, 27 of 42 km. Als groep zijn de wandelaars vanaf een gezamenlijk vertrekpunt vertrokken naar De Dam in Amsterdam, waar deze prachtige wandeltocht begon! Om daarna in ieder zijn eigen tempo te lopen met een geweldig uitzicht op de omgeving en tussendoor even lekker rusten en genieten op één van de vele rustpunten, waar gratis drinken en versnaperingen werden aangereikt. 

NVA-Autismecongres 2015

Op vrijdag 13 november 2015 vond ons jaarlijkse NVA AutismeCongres plaats in het Beatrixtheater in de Utrechtse Jaarbeurs. Een dag waarop kennis en ervaring van wetenschappers, professionals en ervaringsdeskundigen samenkomen. Met een uitgebreide informatiemarkt in de Expozaal van de Jaarbeurs en lezingen van inspirerende sprekers zoals Steven Degrieck, Hilde Geurts en Aline Saers. Ook in 2015 heeft het Autismecongres weer bijna 1.200 bezoekers getrokken, die allen voorzien zijn van Vriendenloterijmateriaal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • De Autismeweek 2014
 • NVA Autismecongres 2014
 • Auti-Doe-Dagen 2014
  • Avonturenpark Hellendoorn
  • Blauwe Zondag (Kermis Tilburg)
  • Spoorwegmuseum
  • Zoo Park Overloon
  • Aviodome 

Daarnaast heeft de NVA een extra bijdrage ontvangen voor het project AutThere: 

AutThere

AutThere is een project van de Nederlandse Vereniging voor Autisme en mogelijk gemaakt door een donatie van € 401.600,- van de VriendenLoterij. Het project heeft als doel aandacht te vragen voor het sociale isolement waar jongeren met autisme mee te maken hebben en ook om daadwerkelijk een mogelijkheid te creëren om het sociale isolement te doorbreken middels een app.

 

Het AutThere-project is derhalve 2-ledig:

 1. Een landelijke campagne
 2. De AutThere-app

Het AutThere-project is in maart 2015 voor het grote publiek zichtbaar geworden, echter daar is een mooie periode van voorbereiding en ontwikkeling samen met een groep van 12 jongeren met autisme aan voorafgegaan…. het resultaat is belangrijk, maar de weg er naar toe net zo zeer! We hebben hen zien ontwikkelen en gezien dat zij meer zelfvertrouwen kregen. Het AutThere-team is een zevental keer bij elkaar gekomen en hebben samen met de ontwikkelaars van de app en de campagne én ons, vorm en inhoud gegeven aan de verschillende onderdelen. De discussies waren pittig en de ideeën en opmerkingen verrassend en zijn als basis gebruikt om de app en de campagne te ontwikkelen en uit te rollen. Van het begin tot het eind zijn ze betrokken geweest! 

De uiteindelijke lancering van de app als ook de campagne heeft plaats gevonden aan het begin van de Autismeweek 2015, met een spetterende show in het Dolfinarium Harderwijk! Hierbij is het campagnefilmpje op het NVA-kanaal op YouTube geplaatst: https://www.youtube.com/watch?v=HNk3G6ntkt0 

We hebben daarnaast het hele proces van ‘the making of AutThere’  vastgelegd in een filmpje: https://youtu.be/WkjAO7Wztm4

Inmiddels is de app meer dan 2.700 keer gedownload. Op het forum zijn inmiddels 1000 onderwerpen/topics geplaatst en zijn daarop 4200 reacties geplaatst. Het forum voorziet dus duidelijk in een behoefte.

 

•     Auti-Actie-Dagen

•     Lotgenotencontactgroepen voor volwassenen met autisme

•     Light-it-up-blue Paleis Soestdijk

•     Autismeweek 2013

 • Kompass-brochures wegwijzer voor kinderen, pubers en volwassenen met autisme)
 • Autismeweek 2012
 • Vertaling brochures Autisme in het Turks en Arabisch en ondertiteling dvd ‘Als autisme niet opvalt’ in het Nederlands, Turks en Arabisch

 

 • Deskundigheidsbevordering vrijwilligers
 • Auti-Doe-Dagen 2011
 • Themadagen
 • Autisme Infocentra
 • Affiche kenmerken van autisme bij volwassenen

Om de website goed te laten functioneren en te verbeteren gebruiken wij cookies. Als u de website verder gebruikt dan gaat u hiermee akkoord. Zie onze privacyverklaring, die ook geldt als u lid wordt of zich aanmeldt voor nieuwsbrieven.