030-2299800
Samenwerkingsrelaties

Samen sterk voor mensen met autisme

In onze belangenbehartiging werken we waar mogelijk samen met andere partijen die vergelijkbare doelen nastreven. Onze belangrijkste samenwerkingsrelaties:

 

Vriendenloterij

1402 Regenboog

De NVA is sinds 2009 beneficiënt van de VriendenLoterij. Van de VriendenLoterij ontvangen wij jaarlijks een bijdrage van € 200.000,- uit de ongeoormerkte lotenopbrengst. Daarnaast heeft de NVA in 2014 een extra bijdrage gekregen voor het project AutThere en in 2016 voor het project Fast Lane Autisme in samenwerking met Stichting Papageno. Klik hier voor de lijst van projecten die mede mogelijk gemaakt zijn door de VriendenLoterij.

 

Daarnaast ontvangen wij een bijdrage van de VriendenLoterij uit de opbrengst van loten van mensen die specifiek voor de NVA meespelen. Van ieder verkocht lot ontvangt de NVA de helft van de inleg. Deze geoormerkte opbrengst van 2009 tot nu tot toe is al meer dan € 125.000,-. 

Doet u ook voor ons mee aan de VriendenLoterij?

De VriendenLoterij steunt organisaties op het gebied van gezondheid en welzijn in Nederland. Het leuke is dat u zelf bepaalt voor welk goede doel u meespeelt. De helft van uw inleg gaat rechtstreeks naar het doel van uw keuze.

Wilt u de NVA steunen en kans maken op prachtige prijzen? De VriendenLoterij maakt het mogelijk! 50% van je inleg gaat direct naar de NVA en jij maakt elke maand kans op een prijzenpakket met mooie prijzen. Ga snel naar http://www.vriendenloterij.nl/nva of bel 0900 - 300 1400 (normaal tarief) en speel vandaag nog mee!

Ga snel naar vriendenloterij.nl/nva of bel 0900-300 1400 (normaal tarief) en speel vandaag nog mee!
Vanaf januari 2018 is de lotprijs € 13,50 per trekking. Op Vriendenloterij.nl/speluitleg vindt u meer informatie.

Omzetten loten VriendenLoterij voor NVA?

Doet u al wel mee met de VriendenLoterij, maar nog niet specifiek voor de NVA als goede doel? Bel dan naar de VriendenLoterij op tel. 0900 – 300 14 00 (normaal tarief) en geef dan aan dat u graag wil dat de NVA (nr. 310100) uw goede doel wordt. De helft van uw inleg komt dan ten goede aan de regio’s van de NVA. Want u laat mensen met autisme toch niet aan hun lot over? 

Lees hier meer over de VriendenLoterij

GoedGeldGala2017

Ook op het Goed Geld Gala 2017 mocht de NVA een cheque voor een prachtig bedrag
ontvangen 
van de Vriendenloterij.

 

Landelijk Platform GGz

Het Landelijk Platform GGZ is de koepelorganisatie van patiënten- en ouderverenigingen voor mensen met psychiatrische problematiek en hun naasten. Omdat autisme formeel een psychiatrische diagnose is, en er diverse gemeenschappelijke belangen zijn als het gaat om mensen met psychiatrische problematiek en hun naasten is de NVA aangesloten bij deze koepelorganisatie.

Meer informatie: www.platformggz.nl

Ieder(in) / voorheen Platform VG en CG-Raad

Platform VG, de koepelorganisatie van patiënten- en ouderverenigingen voor mensen met een verstandelijke beperking en hun naasten, en de CG-Raad (Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland) zijn per 1 januari 2014 samengegaan in de nieuwe koepelorganisatie Ieder(in).
Omdat een deel van de mensen met autisme daarnaast ook een verstandelijke beperking heeft, vindt de NVA het belangrijk om ook de specifieke belangen van deze groep goed te behartigen. Om die reden zijn we aangesloten bij deze nieuwe koepel.

Meer informatie: www.iederin.nl

Balans

Balans is de oudervereniging voor ouders van kinderen met leer- en ontwikkelingsproblemen, waaronder ook autisme. De belangen van ouders van kinderen met autisme komen voor een belangrijk deel overeen met de belangen van de leden van Balans, en dat is voor de NVA reden om in concrete activiteiten en in de belangenbehartiging nauw samen op te trekken.

Meer informatie: www.balansdigitaal.nl

Nederlands Autisme Register

Het Nederlands Autisme Register (NAR) is opgericht door NVA in samenwerking met de Vrije Universiteit Amsterdam. Het doel van dit register is om via online vragenlijsten zoveel mogelijk informatie te verzamelen over mensen met autisme in Nederland. Hierdoor kunnen we meer inzicht krijgen in de verschillen tussen mensen met autisme. In het register staan kinderen én volwassenen met autisme ingeschreven.

Meer informatie: www.nederlandsautismeregister.nl

Academische Werkplaatsen Autisme

De NVA is actief betrokken bij de Academische Werkplaatsen Autisme Reach-Aut en Samen Doen. De NVA denkt mee over de onderzoeksvragen, levert ervaringsdeskundigen, werft deelnemers voor onderzoek en draagt bij aan brede verspreiding van onderzoeksresultaten via haar magazine Engagement met Autisme, de website www.autisme.nl, digitale nieuwsbrief AutiNieuws, social media en jaarlijks Autismecongres.

Meer informatie: www.reach-aut.nl en www.autisme-samendoen.nl

Werkgroep Vanuit autisme bekeken

De werkgroep ‘Vanuit Autisme Bekeken’ is geïnitieerd door het ministerie van VWS en heeft tot doel om de komende jaren meer inzicht te krijgen in hoe mensen met autisme beter ondersteund kunnen worden bij hun participatie in de samenleving. Het perspectief van mensen met autisme zelf staat voorop. De Nederlandse Vereniging voor Autisme neemt actief deel aan deze werkgroep:  onze vice-voorzitter Merel van Vroonhoven is voorzitter van de werkgroep en hoofdredacteur Bernadette Wijnker is lid van deze werkgroep.

Meer informatie: www.vanuitautismebekeken.nl

Regionale intersectorale autismenetwerken

In de regionale intersectorale autismenetwerken werken organisaties uit verschillende sectoren met elkaar samen in de zorg voor en ondersteuning van mensen met autisme op alle levensterreinen. In het netwerk zijn organisaties vertegenwoordigd uit o.a. de gehandicaptenzorg, GGz, jeugdzorg, MEE, onderwijs, werk, CCE en zorgverzekeraars. Ook de NVA is vertegenwoordigd als belangenbehartiger van mensen met autisme. 
Op de websites van de netwerken is meer informatie te vinden over welke partijen in de regio betrokken zijn bij het netwerk enwie de coördinator van het netwerk is. Ook staan hier belangrijke adressen op het gebied van zorg en autisme in de regio.

Klik hier voor een overzicht van netwerken

 

 

 

Om de website goed te laten functioneren en te verbeteren gebruiken wij cookies. Als u de website verder gebruikt dan gaat u hiermee akkoord. Zie onze privacyverklaring, die ook geldt als u lid wordt of zich aanmeldt voor nieuwsbrieven.