030-2299800
Onze missie

Een beter leven voor mensen met autisme

De Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) is dé vereniging die zich inzet voor de belangen van mensen met autisme en hun naasten - in alle levensfasen en op alle levensterreinen. Het autisme-spectrum is breed; hieronder vallen ook de diagnoses Syndroom van Asperger, PDD-NOS en McDD. De in 2013 verschenen DSM5 (Amerikaanse handboek voor de psychiatrie dat wereldwijd wordt gebruikt) gebruikt nog maar één overkoepelende diagnose, namelijk de autismespectrumstoornis (ASS).

De NVA geeft mensen met autisme en hun naasten een stem en zorgt dat zij gehoord worden. De NVA is dé organisatie in Nederland die vanuit het perspectief van mensen met autisme en hun naasten bouwt aan een autismevriendelijke maatschappij; een maatschappij waarin mensen met autisme optimaal geïntegreerd, geaccepteerd en zelfredzaam zijn.

De NVA houdt zich bezig met belangenbehartiging, betrouwbare informatievoorziening en lotgenotencontact in de buurt. De NVA zorgt voor begrip en herkenning. De NVA wil dat mensen met autisme en hun naasten zichzelf kunnen zijn en optimaal tot hun recht kunnen komen.

In de brochure Wij verbinden autisme kunt u lezen wat de NVA allemaal onderneemt om het bovenstaande te realiseren.

Wij verbinden autisme

Om de website goed te laten functioneren en te verbeteren gebruiken wij cookies. Als u de website verder gebruikt dan gaat u hiermee akkoord. Zie onze privacyverklaring, die ook geldt als u lid wordt of zich aanmeldt voor nieuwsbrieven.