030-2299800
Wonen met autisme

Passende woonplekken

De NVA streeft ernaar dat alle mensen met autisme een passende woonplek hebben, met waar nodig deskundige begeleiding op maat. Voor kinderen geldt dat deze begeleiding bij voorkeur thuis plaatsvindt. De begeleiding thuis moet deskundig zijn, flexibel en op maat en bij voorkeur door 1 vaste hulpverlener. Als thuis wonen niet mogelijk is, moet er een passende woonplek zijn, met kennis van autisme, zo nabij mogelijk, waarbij ouders zoveel mogelijk betrokken blijven bij de opvoeding van hun kind.

Voor (jong) volwassenen met autisme vindt de NVA het belangrijk dat er voor iedereen een geschikte plek is, of dit nu zelfstandig wonen is, begeleid wonen of beschermd wonen. De benodigde zorg moet daar gegeven worden, waar iemand graag wil wonen. Indien nodig moeten woonplekken worden aangepast voor mensen met autisme, rekening houdend met de overgevoeligheid voor prikkels.

Ook voor mensen met autisme en een verstandelijke  beperking en/of gedragsproblemen moeten er voldoende woonplekken zijn met specialistische begeleiding. 

Lobby

De NVA vraagt bij o. a. bij zorgverzekeraars  en gemeenten aandacht voor de specifieke behoefte van mensen met autisme op gebied van wonen. Landelijk maakt de NVA zich samen met o.a. Landelijk Platform GGz en Per Saldo sterk voor behoud van financiering van de zorg.

Informatie over wonen met autisme

Op onze website staat veel informatie over autisme en wonen, zoals welke vormen van wonen er zijn voor mensen met autisme. Je vind er praktische hulpmiddelen, zoals de Checklist Wonen met autisme. Met behulp van deze lijst kunnen jongeren met autisme, hun ouders en/of begeleiders een eerste stap zetten in het nadenken over een toekomstige woonsituatie.

Er staan ook steeds nieuwe oproepjes op het prikbord van mensen die op zoek zijn naar een woning, of woonvormen die een plekje vrij hebben. Ook particuliere wooninitiatieven voor mensen met autisme maken gebruik van de oproepjes om deelnemers te vinden.

Als je overweegt om zelf een wooninitiatief te starten vind je een kennisbank voor particuliere wooninitiatieven, met ervaringen van startende wooninitiatieven voor mensen met autisme. 

Om de website goed te laten functioneren en te verbeteren gebruiken wij cookies. Als u de website verder gebruikt dan gaat u hiermee akkoord. Zie onze privacyverklaring, die ook geldt als u lid wordt of zich aanmeldt voor nieuwsbrieven.