030-2299800
Prikkelverwerking bij mensen met autisme en een verstandelijke beperking

De sensatie van een goed leven

NVA participeert in het onderzoek  de sensatie van een goed leven. In dit project wordt een methodiek ontwikkeld voor het (h)erkennen en positief beïnvloeden van de prikkelverwerking bij mensen met autisme en een verstandelijke beperking. Om dat voor elkaar te krijgen wordt wetenschappelijke-, praktijk- en ervaringskennis samengebracht en gedeeld.

Dit project met de titel ‘de sensatie van een goed leven’ gaat over prikkelverwerking bij mensen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) en een verstandelijke beperking (VB). Deze mensen reageren vaak anders op zintuiglijke prikkels dan je verwacht. Soms reageren ze heel heftig en soms lijkt de prikkel geheel langs hen heen te gaan.

Als we beter begrijpen hoe deze mensen prikkels ervaren, kunnen we meer voor hen betekenen. De kennis hierover is echter beperkt en wetenschappelijke onderbouwing van de aanpak ontbreekt.

In werkgroepen wordt in dit project informatie verzameld, gedeeld en bij elkaar gebracht door ervaringsdeskundigen, ouders, begeleiders, leerkrachten, behandelaars, opleiders en wetenschappers. We starten 1 januari 2017. Het project duurt 4 jaar.

Er wordt een methodiek ontwikkeld en getest voor het (h)erkennen en positief beïnvloeden van prikkelverwerking bij mensen met ASS en VB. Doel is een ‘goed leven’ voor hen. De methodiek wordt gratis toegankelijk en makkelijk in gebruik voor ouders, begeleiders en leerkrachten.

Dit project is mogelijk met dank aan Zonmw-programma ‘Gewoon Bijzonder’.

Jeanet Landsman van UMC Groningen is projectleider en penvoerder van dit project. NVA is een van de samenwerkingspartners en organiseert de inbreng van ouders en ervaringsdeskundigen in dit project. Contactpersoon bij de NVA: bernadette.wijnker@autisme.nl

Om de website goed te laten functioneren en te verbeteren gebruiken wij cookies. Als u de website verder gebruikt dan gaat u hiermee akkoord. Zie onze privacyverklaring, die ook geldt als u lid wordt of zich aanmeldt voor nieuwsbrieven.